Deel 5: Plantmetabolisme


2x3-respiration-de-en-web.gif

Ademhaling

 Als de plant eenmaal de suikermoleculen heeft geproduceerd die ze nodig heeft voor voedsel, moet ze een mechanisme hebben om die suikers te gebruiken voor energie. Dit proces wordt ademhaling genoemd en werkt door het afbreken van suikermoleculen om de energie te oogsten die nodig is om de processen in de centrale te voeden. Het ademhalingsproces kan worden samengevat met de volgende vergelijking:

C6H12O6 (glucose) + O2 à CO2 + H2O
 
Deze vergelijking toont aan dat samen met zuurstof glucose wordt afgebroken om zowel kooldioxide als water te produceren. De energie die vrijkomt bij deze reactie wordt opgevangen in ATP-moleculen.
 
Net als bij de fotosynthese lijkt de samenvatting van de ademhaling eenvoudig, maar in feite gaat het om vijf afzonderlijke en complexe reacties.
  • Glycolyse: Eerst wordt het zes-koolstof glucose molecuul gesplitst in twee drie-koolstofmoleculen van pyruvaat. Deze stap vindt plaats in het cytoplasma van de cel.
  • Vorming van Acetyl CoA: Vervolgens wordt elk van de nieuwe pyruvaatmoleculen omgezet in acetylcoenzym A (acetyl CoA).
  • Krebs Cyclus: De acetyl Coa maakt nu zijn weg naar de Krebs cyclus, een proces dat acht herhalende stappen vereist. Elke draai van de Krebs cyclus produceert veel energiedragende moleculen. Houd er rekening mee dat elke molecule glucose twee moleculen acetyl CoA produceert, die op hun beurt twee wendingen van de Krebs cyclus vereisen. Deze stap vindt plaats in de mitochondriën van de cel.
  • Transportketen Elektronen: De elektronentransportketen komt ook voor in de mitochondriën van de cellen en werkt door energie over te brengen van de afbraak van suiker in energie die de cel kan gebruiken. Het doel van de elektronentransportketen is om potentiële energie op te wekken die de energie zal genereren die nodig is om de laatste stap van de ademhaling aan te drijven.
  • ATP Synthase Complex: Het ATP synthase complex bevindt zich in het binnenste membraan van de mitochondriën. Binnenin het ATP synthase complex bevindt zich een kanaal dat de potentiële energie in de elektronentransportketen in staat stelt om energie te creëren, die wordt opgevangen door ATP-moleculen. Deze stap is verantwoordelijk voor het genereren van het grootste deel van de energie uit het oorspronkelijke glucosemolecuul.
Hoewel een plant kooldioxide gebruikt en zuurstof produceert tijdens de fotosynthese, gebruikt het later zuurstof en produceert het weer kooldioxide tijdens de ademhaling, maar een plant produceert over het algemeen meer zuurstof en verbruikt meer kooldioxide. Dit maakt het mogelijk voor dieren en mensen om alleen zuurstof te gebruiken en kooldioxide te produceren.

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal