Wat is de GDPR?


De Algemene Verordening Inzake Gegevensbescherming (GDPR) is het eindresultaat van een vierjarig project om de huidige standaarden voor gegevensbescherming en privacy voor de 21e eeuw te actualiseren. GDPR beoogt deze inspanning in de hele Europese Unie (EU) te harmoniseren. GDPR wordt momenteel ook door verschillende landen van de Europese Economische Ruimte (EER) overgenomen.

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal