Penajaan


doTERRA berusaha untuk memperbaiki dunia untuk setiap orang di seluruh dunia, dan kami berharap untuk menyokong orang lain dengan visi yang sama. Biarpun kami tidak boleh terlibat dalam setiap gerakan, doTERRA terus memberi sokongan melalui sumbangan dana atau produk untuk beberapa acara, organisasi, dan kumpulan. Jika anda mencari sokongan dalam usaha anda, dan anda rasakan matlamat anda sejajar dengan doTERRA, sila isikan borang permohonan untuk pertimbangan kami.

Pilih Benua Anda

Pilih Wilayah Anda

Pilih Lokasi Anda

Pilih Bahasa Anda