Form to Request Support


Apabila doTERRA terus berkembang di seluruh dunia, kami menerima banyak permintaan untuk menyertai projek amal. Penyertaan dalam projek ini diselaraskan melalui doTERRA Healing Hands Foundation™. doTERRA Wellness Advocates dapat mengemukakan permintaan kepada Healing Hands Foundation untuk menyokong projek-projek yang mereka terlibat. Kriteria untuk menyokong projek-projek Wellness Advocate ini termasuk:

  • Penyelarasan projek sama dengan pernyataan misi Healing Hands Foundationli>
  • Sifat bukan untuk mencari keuntungan dari kegiatan dan organisasi menaja
  • Impak projek berhubung dengan kosnya
  • Pengekalan atau kelestarian hasil projek
  • Merupakan, atau rakan kongsi, ahli doTERRA Wellness Advocate
  • Projek mempunyai Wellness Advocate peringkat Diamond atau di atas sebagai penaja
  • Sumbangan peribadi dari orang yang mengemukakan permintaan dan penaja Diamond atau di atas pada masa lalu / masa depan untuk membuktikan pelaburan mereka dalam projek

Demi membolehkan projek komuniti atau penajaan korporat dapat dipertimbangkan untuk kelulusan, penaja projek mesti melengkapkan borang permintaan berikut. Penaja projek lebih cenderung untuk memberikan sumbangan produk berbanding sumbangan wang tunai yang besar.

Pilih Benua Anda

Pilih Wilayah Anda

Pilih Lokasi Anda

Pilih Bahasa Anda