dōTERRA Europe Legacy Trips - ЧЗВ


 

Всички Wellness Advocates (Уелнес консултанти), които достигнат ранг Silver (Сребро) или по-висок*, могат да покрият критериите. Всеки има право на най-много две Legacy Trips и може да покрие критериите по време на всеки квалификационен период, през който doTERRA Europe предлага програмата Legacy Trip.

*Ако сте достигнали ранг Silver (Сребро) преди септември 2022 г., покриването на критериите за Вас може да варира, тъй като се определя от Base Rank (Основен ранг).

Не е необходимо да се записвате. Всеки Wellness Advocate (Уелнес консултант) се включва автоматично в програмата.

Опциите за закупуване на място ще зависят от наличността и са ограничени до съзаявител или директен член на семейството. Допълнителна информация ще бъде предоставена, след като поканите за Legacy Trip бъдат изпратени до всички, които са покрили критериите.

Не. За да можете да участвате в Production Experience (Изживяване в производството), трябва да напреднете по-напред от ранга, който сте постигнали по време на покриването на критериите за Distillery Experience (Изживяване в дестилерията). Ако например за Distillery Experience (Изживяване в дестилерията) сте покрили критериите като Silver (Сребро), трябва да достигнете ранг Gold (Злато) или по-висок по време на новия квалификационен период, за да покриете критериите. Ако за Distillery Experience (Изживяване в дестилерията) сте покрили критериите като Gold (Злато), за Production Experience (Изживяване в производството) трябва да покриете критериите като Platinum (Платина) или по-висок.

Не. Можете да покриете критериите само за едно пътуване по време на текущия квалификационен период. Трябва да покриете критериите за Production Experience (Изживяване в производството) по време на квалификационен период, различен от този за Distillery Experience (Изживяване в дестилерията).

Не. Само регистрации от Европа с поръчка при регистриране над 100 PV ще бъдат взети предвид при покриването на критериите за Legacy Trip.

Base Rank (Основен ранг) е най-високият ранг, който сте достигнали или надхвърлили поне три пъти през основния период от септември 2021 г. до август 2022 г. Ако не сте сигурни относно основния си ранг, свържете се с Вашия акаунт мениджър или изпратете имейл на euaccountmanagement@doterra.com.

За да видите примери, натиснете върху раздела Base Rank (Основен ранг)

Не. Този ранг е фиксиран и няма да се промени.

Ако сте участвали в Albania 2022 Distillery Experience, имате право да участвате в Production Experience (Изживяване в производството), като покриете критериите по време на който и да е от бъдещите квалификационни периоди. Трябва да достигнете ранг над Вашия ранг за Distillery Experience (Изживяване в дестилерията) или по-висок за четири месеца в рамките на квалификационния период и лично да регистрирате най-малко четирима нови членове (всеки с една поръчка при регистриране от 100+ PV). Свържете се с euevents@doterra.com, ако имате някакви въпроси относно Вашата цел за ранг.

 

Изберете Вашия континент

Изберете Вашия регион

Изберете Вашето местоположение

Изберете език