dōTERRA Europe Legacy Trips - DUK


Siekti reikalavimų gali visi Wellness Advocates (Sveikatingumo advokatai), pasiekę Silver arba aukštesnį* lygį. Kiekvienas gali dalyvauti ne daugiau kaip dviejose Legacy Trip kelionėse, o kvalifikaciniai reikalavimai gali būti pasiekti bet kurio kvalifikacinio laikotarpio metu, kol doTERRA vykdo Legacy Trip programą.

* Jei pasiekėte Silver lygį iki 2022 m. rugsėjo mėn., jūsų kvalifikaciniai reikalavimai gali skirtis, nes jie priklauso nuo jūsų pradinio lygio.

Registruotis nereikia. Kiekvieno Wellness Advocate (Sveikatingumo advokato) pasiekimai šioje programoje yra vertinami automatiškai.

Galimybė dalyvauti mokamoje kelionėje priklausys nuo mūsų galimybių ir bus skirta tik paskyros bendrasavininkiams bei artimiausiems šeimos nariams. Išsamesnės informacijos pateiksime išsiųsdami Legacy Trip kvietimus kvalifikacinius reikalavimus pasiekusiems nariams.

Ne. Norėdami gauti galimybę dalyvauti išvykoje į gamybos įmonę, turite pasiekti aukštesnį lygį, nei pasiekėte kvalifikacinio laikotarpio dalyvauti išvykoje į distileriją metu. Pvz., jei galimybę dalyvauti išvykoje į distileriją gavote pasiekę Silver lygį, norėdami pasiekti reikalavimus naujojo kvalifikacinio laikotarpio metu turėsite pasiekti Gold arba aukštesnį lygį. Jei galimybę dalyvauti išvykoje į distileriją gavote pasiekę Gold lygį, norėdami pasiekti reikalavimus dalyvauti išvykoje į gamybos įmonę turėsite pasiekti Platinum arba aukštesnį lygį.

Ne. Vieno kvalifikacinio laikotarpio metu galite pasiekti kvalifikacinius reikalavimus, suteikiančius teisę dalyvauti tik vienoje išvykoje. Kvalifikacinius reikalavimus dalyvauti išvykoje į gamybos įmonę turite pasiekti kito kvalifikacinio laikotarpio, nei reikalavimus dalyvauti išvykoje į distileriją, metu.

Ne. Kvalifikacinius reikalavimus dalyvauti kelionėje Legacy Trip galite pasiekti tik užregistravę 100 PV ir didesnės vertės narystės užsakymus pateikiančius narius Europoje.

Pradinis lygis yra aukščiausias lygis, kurį per pradinį laikotarpį (nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. rugpjūčio mėn.) pasiekėte arba viršijote ne mažiau kaip tris kartus. Jei nesate tikri, koks yra jūsų pradinis lygis, susisiekite su savo paskyros tvarkymo specialistu arba parašykite elektroninį laišką adresu euaccountmanagement@doterra.com.

Norėdami pamatyti pavyzdžių, spustelėkite kortelę „Pradinis lygis“.

Ne. Šis lygis yra fiksuotas ir nesikeis.

Jei 2022 m. dalyvavote išvykoje į distileriją Albanijoje, galite dalyvauti išvykoje į gamybos įmonę, pasiekę kvalifikacinius reikalavimus bet kurio iš būsimų kvalifikacinių laikotarpių metu. Kvalifikacinio laikotarpio metu turite keturis kartus pasiekti aukštesnį lygį, nei pasiekėte siekdami galimybės dalyvauti išvykoje į distileriją, ir asmeniškai užregistruoti ne mažiau kaip keturis naujus narius (kiekvienas naujas narys turi pateikti vieną 100 PV arba didesnės vertės narystės užsakymą). Jei turite su reikiamu lygiu susijusių klausimų, kreipkitės el. paštu euevents@doterra.com.

Pasirinkite žemyną

Pasirinkite regioną

Pasirinkite vietovę

Pasirinkite kalbą