Base Rank (Основен ранг)


 

Какво представлява Base Rank (Основен ранг)?

Base Rank (Основен ранг) е най-високият ранг, който сте достигнали или надхвърлили поне три пъти през основния период от септември 2021 г. до август 2022 г.

Base Rank (Основен ранг) е приложим само за Wellness Advocates (Уелнес консултанти), които са достигнали ранг Silver (Сребро) до септември 2022 г.

Примери за изчисляване на Base Rank (Основен ранг)

3 x Silver (Сребро), 6 x Premier (Премиер), 3 x Elite (Елит) = Base Rank (Основен ранг) – Silver (Сребро).

 • Достигнете ранг Gold (Злато) или по-висок, за да участвате в квалифицирането за Distillery Experience (Изживяване в дестилерията).
 • Достигнете ранг Platinum (Платина) или по-висок, за да участвате в квалифицирането за Production Experience (Изживяване в производството).

2 x Gold (Злато), 2 x Silver (Сребро), 8 x Premier (Премиер) = Base Rank (Основен ранг) – Silver (Сребро).

 • Достигнете ранг Gold (Злато) или по-висок, за да участвате в квалифицирането за Distillery Experience (Изживяване в дестилерията).
 • Достигнете ранг Platinum (Платина) или по-висок, за да участвате в квалифицирането за Production Experience (Изживяване в производството).

1 x Platinum (Платина), 3 x Gold (Злато), 8 x Silver (Сребро) = Base Rank (Основен ранг) – Gold (Злато).

 • Достигнете ранг Platinum (Платина) или по-висок, за да участвате в квалифицирането за Distillery Experience (Изживяване в дестилерията).
 • Достигнете ранг Diamond (Диамант) или по-висок, за да участвате в квалифицирането за Production Experience (Изживяване в производството).

1 x Diamond (Диамант), 1 x Platinum (Платина), 10 x Gold (Злато) = Base Rank (Основен ранг) – Gold (Злато).

 • Достигнете ранг Platinum (Платина) или по-висок, за да участвате в квалифицирането за Distillery Experience (Изживяване в дестилерията).
 • Достигнете ранг Diamond (Диамант) или по-висок, за да участвате в квалифицирането за Production Experience (Изживяване в производството).

1 x Diamond (Диамант), 2 x Platinum (Платина), 9 x Gold (Злато) = Base Rank (Основен ранг) – Platinum (Платина).

 • Достигнете ранг Diamond (Диамант) или по-висок, за да участвате в квалифицирането за Distillery Experience (Изживяване в дестилерията).
 • Достигнете ранг Blue Diamond (Син диамант) или по-висок, за да участвате в квалифицирането за Production Experience (Изживяване в производството).

11 x Presidential Diamond (Президентски диамант), 1 Blue Diamond (Син диамант) = Base Rank (Основен ранг) – Presidential Diamond (Президентски диамант).

 • Поддържайте ранг Presidential Diamond (Президентски диамант), за да участвате в квалифицирането и за двете изживявания. Това е единственият ранг, за който не се изисква напредване в ранг по време на квалифицирането.

Изберете Вашия континент

Изберете Вашия регион

Изберете Вашето местоположение

Изберете език