Basrank


Vad är basranken?

Basranken är den högsta rank som du har uppnått eller överträffat minst tre gånger under basperioden, från september 2021 till augusti 2022.

Basrank gäller endast Wellness Advocates som har nått Silver senast under september 2022.

Exempel på beräkning av basrank

3 x Silver, 6 x Premier, 3 x Elite = basrank Silver

 • Nå Gold eller högre för att delta i kvalificeringen till destilleriupplevelsen.
 • Nå Platinum eller högre för att delta i kvalificeringen till produktionsupplevelsen.

2 x Gold, 2 x Silver, 8 x Premier = basrank Silver

 • Nå Gold eller högre för att delta i kvalificeringen till destilleriupplevelsen.
 • Nå Platinum eller högre för att delta i kvalificeringen till produktionsupplevelsen.

1 x Platinum, 3 x Gold, 8 x Silver = basrank Gold.

 • Nå Platinum eller högre för att delta i kvalificeringen till destilleriupplevelsen.
 • Nå Diamond eller högre för att delta i kvalificeringen till produktionsupplevelsen.

1 x Diamond, 1 x Platinum, 10 x Gold = basrank Gold.

 • Nå Platinum eller högre för att delta i kvalificeringen till destilleriupplevelsen.
 • Nå Diamond eller högre för att delta i kvalificeringen till produktionsupplevelsen.

1 x Diamond, 2 x Platinum, 9 x Gold = basrank Platinum.

 • Nå Diamond eller högre för att delta i kvalificeringen till destilleriupplevelsen.
 • Nå Blue Diamond eller högre för att delta i kvalificeringen till produktionsupplevelsen.

11 x Presidential Diamond, 1 Blue Diamond = basrank Presidential Diamond.

 • Upprätthåll ranken Presidential Diamond för att delta i kvalificeringen för bägge upplevelser. Detta är den enda rank som inte kräver ett rankavancemang under kvalificeringen.

Välj din kontinent

Välj din region

Välj din plats

Välj ditt språk