תנאים וכללים


טיול מורשת (Legacy Trip) הוא תמריץ אירופאי וחל רק על יועצי מוצרים (מפיצים) במדינות שבהן פועלת doTERRA אירופה.

טיול המורשת הושק ביולי 2021. הקריטריונים המעודכנים לזכאות של טיול מורשת חלים מה- 1 בינואר 2023 ואילך ובקרוב יחליפו את הדרישה המקורית.


משתתפי טיול מורשת אלבניה ביולי 2022 לא יוכלו להשתתף בחווית בית הזיקוק בשנית. הם יוכלו להיות זכאים עבור חווית ההפקה.

doTERRA שומרת לעצמה את הזכות לעיין, לשנות, או לבטל את טיול מורשת בכל זמן ללא הצדקה.

doTERRA שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל יועץ מוצרים (מפיץ) החשוד בשימוש לרעה בתמריץ, בהתנהגות לא אתית או שיש לו בעיות עם מחלקת ציות והמחלקה להגנת החברים. (Compliance, Member protection).

בחרו יבשת

בחרו איזור

בחרו מיקום

בחרו שפה