עמותת dōTERRA Healing Hands


המשימה שלנו

עמותת dōTERRA Healing Hands Foundation® מעניקה לעולם יכולות ריפוי ותקווה על ידי כך שהיא מספקת לקהילות הפזורות בכל העולם כלים המסייעים להן להפוך לעצמאיות. מיום הקמתה בארצות הברית, הפיצה dōTERRA את תורתה של dōTERRA Healing Hands ברחבי העולם על ידי עידוד ותמיכה במספר רב של פרויקטים, תוכניות ויוזמות.

בחרו יבשת

בחרו איזור

בחרו מיקום

בחרו שפה