קריטריונים לזכאות


כולל שני טיולים נפרדים, לכל חוויה יש דרישות משלה והזכאות לכל טיול יתקיים באופן כרונולוגי. הטיול הראשון הוא חווית בית הזיקוק אצל אחד השותפים האירופאים שלנו של מקור הגידול.

הזכאויות מתקיימות פעמיים בכל שנה מינואר עד יוני ומיולי עד דצמבר.

קריטריונים לזכאות עבור חווית בית הזיקוק
סילבר חדש
לאלו שלא הגיעו לדרגת סילבר לפני ספטמבר 2022
סילבר קיים+
לאלו שהגיעו לדרגת סילבר ומלעלה לפני ספטמבר 2022
השיגו דרגת סילבר ומעלה במשך 4 חודשים מתוך 6 חודשים של תקופת הזכאות. הגיעו לדרגה גבוהה יותר מדרגת הבסיס במשך 4 מתוך 6 חודשים של תקופת הזכאות.
רשמו באופן אישי לפחות 4 חברים חדשים (כל אחד עם הזמנת הרשמה של 100+ PV) במשך 6 חודשים של תקופת הזכאות. רשמו באופן אישי לפחות 4 חברים חדשים (כל אחד עם הזמנת הרשמה של 100+ PV) במשך 6 חודשים של תקופת הזכאות.

דרישות לחווית בית הזיקוק

    חודש
  דרגה קודמת ינואר 23 פברואר 23 מרץ 23 אפריל 23 מאי 23 יוני 23 סך הכל
דרגה Wellness Advocate to Premier Silver Premier Silver Premier Silver Silver 4* Silver
הרשמות   1     1 1 1 4+ enrolments

*הרשמות נחשבות עבור הרשמות אישיות המכילות 100+ PV באירופה (ישראל ISR).

קריטריונים לזכאות עבור חווית ההפקה
סילבר חדש
לאלו שלא הגיעו לדרגת סילבר לפני ספטמבר 2022
סילבר קיים+
לאלו שהגיעו לדרגת סילבר ומלעלה לפני ספטמבר 2022
השיגו דרגת גולד (ומעלה) במשך 4 חודשים מתוך 6 חודשים של תקופת הזכאות. הגיעו לדרגה גבוהה יותר מדרגת הבסיס במשך 4 מתוך 6 חודשים של תקופת הזכאות.
רשמו באופן אישי לפחות 4 חברים חדשים (כל אחד עם הזמנת הרשמה של 100+ PV) במשך 6 חודשים של תקופת הזכאות. רשמו באופן אישי לפחות 4 חברים חדשים (כל אחד עם הזמנת הרשמה של 100+ PV) במשך 6 חודשים של תקופת הזכאות.

דרישות לחווית ההפקה

    חודש
  דרגה קודמת יולי 23 אוגוסט 23 ספטמבר 23 אוקטובר 23 נובמבר 23 דצמבר 23 סך הכל
דרגה Silver Silver Silver Gold Gold Gold Gold 4* Gold
הרשמות   2   1   1   4+ enrolments

*הרשמות נחשבות עבור הרשמות אישיות המכילות 100+ PV באירופה ובישראל (ISR)

בחרו יבשת

בחרו איזור

בחרו מיקום

בחרו שפה