דרגת הבסיס


מהי דרגת הבסיס?

דרגת הבסיס היא הדרגה הגבוהה ביותר שהשגתם או שעברתם אותה לפחות שלוש פעמים במהלך תקופת הבסיס מספטמבר 2021 עד אוגוסט 2022.

דירוג הבסיס יכול רק על יועצי מוצרים (מפיצים) שהגיעו לדרגת סילבר עד לספטמבר 2022.

דוגמאות לחישובי דרגת בסיס

3xSilver, 6xPremier, 3xElite = דרגת בסיס – סילבר

  • השיגו דרגת גולד ומעלה כדי להשתתף בזכאות לחווית בית הזיקוק.
  • השיגו דרגת פלטיניום ומעלה כדי להשתתף בזכאות לחווית ההפקה.

2xGold, 2xSilver, 8xPremier = דרגת בסיס – סילבר

  • השיגו דרגת גולד ומעלה כדי להשתתף בזכאות לחווית בית הזיקוק.
  • השיגו דרגת פלטיניום ומעלה כדי להשתתף בזכאות לחווית ההפקה.

1xDiamond, 1xPlatinum 10xGold = דרגת בסיס – גולד

  • השיגו דרגת פלטיניום ומעלה כדי להשתתף בזכאות לחווית בית הזיקוק.
  • השיגו דרגת דאימונד ומעלה כדי להשתתף בזכאות לחווית ההפקה.

1xDiamond, 2xPlatinum 9xGold = דרגת בסיס – פלטיניום

  • השיגו דרגת דאימונד ומעלה כדי להשתתף בזכאות לחווית בית הזיקוק.
  • השיגו דרגת בלו דאימונד ומעלה כדי להשתתף בזכאות לחווית ההפקה.

11xPresidential Diamond, 1xBlue Diamond= דרגת בסיס – Presidential Diamond

  • הישארו בדרגת Presidential Diamond כדי להשתתף בזכאות לחווית בית הזיקוק.
  • זו הדרגה היחידה שלא דורשת התקדמות בדרגות במהלך תקופת הזכאות.

בחרו יבשת

בחרו איזור

בחרו מיקום

בחרו שפה