dōTERRA Europe Legacy Trip


Náš odkaz

Je to spôsob, akým my, s vedúcim postavením v odvetví, zaisťujeme zdroje čistých produktov a odvďačujeme sa komunite, na ktorej záleží. Výlety Legacy Trips symbolizujú našu misiu a víziu, posilňujú wellness konzultantov zážitkami, aby im pomohli podeliť sa o posolstvo doTERRA a šíriť odkaz.

Dva nezabudnuteľné zážitky

Tieto výlety poskytujú wellness konzultantom príležitosť získať nárok a užiť si tri samostatné exkurzie. Keď sa člen kvalifikuje po prvýkrát, bude pozvaný na výlet pod názvom Zážitok v destilérke. Potom sa môžu wellness konzultanti kvalifikovať a získať pozvanie na Zážitok vo výrobe.

V rámci zážitku v destilérke a vo výrobe účastníci absolvujú prehliadku pestovateľských fariem a destilériek, kde sa získavajú zdroje produktov doTERRA, spoja sa s pestovateľmi a destilérmi a vypočujú si, ako doTERRA ovplyvnila ich životy. Návšteva nášho výrobného závodu im tiež poskytne jedinečný pohľad pri stretnutí s našimi vedcami a dozvedia sa viac o čistote a kvalite našich esenciálnych olejov. Za účasti zástupcu spoločnosti každý výlet pomôže účastníkom zefektívniť svoje praktické podnikateľské zručnosti a cítiť sa bližšie k vízii a misii spoločnosti doTERRA.

Exkluzívny zážitok v centrále doTERRA, Utah, USA

Osoby kvalifikujúce sa na pozícii Platina a vyššej sa môžu tiež zúčastniť na Zážitku v centrále. Ide o dodatočný exkluzívny výlet na miesta, kde bola založená spoločnosť doTERRA. Účastníci pocestujú do Pleasant Grove týždeň pred Global Convention a stretnú sa s našimi Executive Founders a ďalšími! Kliknite sem a prečítajte si úplné informácie o tejto úžasnej príležitosti.

Legacy Trip TERMÍNY ĎALŠIEHO VÝLETU MIESTO KVALIFIKÁCIU
Zážitok vo výrobe Marec 2024 Írsko január - jún 2023
Zážitok v destilérke Február 2024 Grécko január - jún 2023
Zážitok v centrále September 2024 USA -

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk