Akcia 50/50 Enrolment


Ako ju získať

 1. Zapíšte sa ako nový wellness konzultant alebo veľkoobchodný zákazník doTERRA a zadajte v období od 1. do 15. apríla 2020 registračnú objednávku za 100 PV.
 2. OBAJA, teda registrujúci aj registrovaný, získajú každý 50 bodov za produkty!

Podmienky

 • Akékoľvek vrátené objednávky alebo položky, dôsledkom ktorých objednávka klesne pod požadovanú hodnotu 100 PV, sa nebudú kvalifikovať. 
 • Registračná objednávka: Registračná objednávka je prvá objednávka zadaná novým wellness konzultantom alebo veľkoobchodným zákazníkom pri zápise. Zahŕňa uvítací balíček. 
 • PV sa NEROVNÁ nákladom na objednávku. Pred dokončením registračnej objednávky sa musí nový wellness konzultant alebo veľkoobchodný zákazník presvedčiť, že objednávka má hodnotu 100 PV alebo vyššiu. 
 • Registračné objednávky sa nedajú po zadaní meniť, upravovať alebo kombinovať, aby ste sa kvalifikovali v súvislosti s akciou. 
 • Počet bodov, ktoré registrátori v rámci tejto akcie nazbierajú, nie je obmedzený. 
 • Registračné objednávky zadané mimo registračného obdobia sa nepokladajú za kvalifikačné registrácie v súvislosti s akciou. Nebudú sa uplatňovať žiadne výnimky. 
 • Platby prevodom musia byť prijaté do (10. mája 2020), inak sa nebudú do akcie počítať. V tejto súvislosti sa nebudú uplatňovať žiadne výnimky.
 • Reaktivácia NIE JE predmetom tejto akcie. Reaktiváciu robí jednotlivec, ktorý už bol zapísaný ako wellness konzultant a chcel by si znovu aktivovať svoj účet. 
 • Ľubovoľný registračný balíček sa bude počítať, len ak je v hodnote 100 PV alebo viac. 
 • Ak by ste sa chceli kvalifikovať na akčnú ponuku, zabezpečte dodržanie všetkých týchto usmernení. 
 • U tých, ktorí sa na akciu kvalifikovali v apríli – body budú členom pripísané na účet 20. mája 2020.

Ak máte pocit, že ste sa na akciu kvalifikovali, ale nedostali ste body, obráťte sa na zákaznícky servis do 30. mája 2020. Po tomto termíne sa nebudú akceptovať žiadne výnimky.

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language