Høstens vervekampanje 


1. oktober–31. november 2021

For å feire 2021 Autumn Tour har vi gleden av introdusere høstens utrolige vervekampanje. Nye medlemmer kan erfare produkter fra to av våre mest populære utvalg – dōTERRA On Guard™ og Deep Blue™! Når du verver et nytt medlem i dag, får du dessuten 50 produktpoeng!

Nye medlemmer

100pv OnGuard Mouthwash and Drops

Verv med 100 PV eller mer og få følgende GRATIS:

200pv OnGuard Mouthwash and drops, deep blue rub and travel bag

Verv med 200 PV eller mer og få følgende GRATIS:

 

Tilgjengelig nå i en begrenset periode eller så langt lageret rekker.

Nye medlemmer må registrere seg som en ny doTERRA selvstendig produktkonsulent eller engroskunde og legge inn en enkelt bestilling på minst 100 PV mellom 1. oktober og 30. november 2021 for å kvalifisere seg til kampanjen.

Verver

Enroller

 • Verv et nytt medlem med 100 PV eller mer og få 50 produktpoeng

Ververen må ha en lojalitetsbestilling (LRP) på minst 100 PV i den samme måneden som det nye medlemmets vervebestilling for å kvalifisere seg til kampanjen.

Påminnelse om bankoverføring

Hvis du har en ubetalt bestilling med bankoverføring fra forrige måned, ber vi deg betale den umiddelbart. For at vi skal kunne behandle betalingen din, må du oppgi bestillingsnummeret og medlems-ID i betalingsreferansen. Bankoverføringer tar to–fem virkedager. For at vi skal ha tid til å beregne provisjonen for forrige måneds bestillinger, må vi motta betalingen din innen den 3. for å unngå forsinkelser og for å kunne behandle betalingene innen den 8.  

Vanlige spørsmål for nye medlemmer

Må jeg bli en selvstendig produktkonsulent eller en engroskunde for å kvalifisere meg til denne kampanjen?

Ja.  Du må enten registrere deg som en selvstendig produktkonsulent eller en engroskunde. Det er noen av kriteriene du må oppfylle for å kvalifisere deg til denne kampanjen.

Hva er forskjellen mellom en selvstendig produktkonsulent og en engroskunde?

Engroskunder er kunder som er interessert i å bruke doTERRA-produkter for å fremme sitt eget velvære, og som vil kjøpe til engrospriser. En engroskunde kan også være interessert i å tjene lojalitetspoeng med Loyalty Rewards-programmet (LRP).

Fordeler for engroskunder

 • engrospriser (25 % rabatt)

 • mulighet til å få 10–30 % av hele kjøpet i GRATIS produktpoeng

 • rett til å motta månedens GRATIS doTERRA-produkt

 • ikke krav om månedlig bestilling


En selvstendig produktkonsulent er begeistret for doTERRA-produkter og ønsker å dele dem med mennesker de bryr seg om. En selvstendig produktkonsulent kan også være interessert i å skape seg en inntekt gjennom doTERRA.

Fordeler for selvstendige produktkonsulenter

 • engrospriser (25 % rabatt)

 • mulighet til å få 10–30 % av hele kjøpet i GRATIS produktpoeng

 • rett til å motta månedens GRATIS doTERRA-produkt

 • mulighet til å få provisjon og bonuser


Hva må jeg gjøre for å aktivere denne kampanjen?

Når du har registrert deg som selvstendig produktkonsulent eller engroskunde, legger du inn en bestilling med det minste antallet PV som kreves for å kvalifisere seg til kampanjen.

Hvilke produkter kan jeg kjøpe for å oppfylle kravet om det minste antallet PV som er fastsatt for denne kampanjen?

Du kan kjøpe alle slags doTERRA-produkter så lenge vervebestillingen oppfyller kravet om det minste antallet PV. Dette omfatter vervesett.

Jeg har kvalifisert meg til kampanjen. Når mottar jeg de gratis produktene?

Hvis du kvalifiserer deg for kampanjen, mottar du de gratis produktene med vervebestillingen.

Teller reaktiveringer med i denne kampanjen?

Reaktiveringer teller IKKE med i denne kampanjen. En reaktivering finner sted når en person som tidligere har vært innmeldt som selvstendig produktkonsulent, ønsker å reaktivere kontoen sin.

Vanlige spørsmål for ververe

Jeg er verver og deltar i denne kampanjen. Hva må jeg gjøre for å kvalifisere meg til kampanjen?

Ververen må verve et nytt medlem med minst 100 PV for å kvalifisere seg til å motta 50 produktpoeng. Ververen må også ha en lojalitetsbestilling (LRP) på minst 100 PV i den samme måneden som det nye medlemmets vervebestilling. 

For eksempel: Hvis du verver noen i oktober, må du ha en lojalitetsbestilling (LRP) på minst 100 PV i oktober for å kvalifisere deg til denne kampanjen.

Jeg er et medlem utenfor Europa. Kan jeg verve et nytt medlem i Europa?

Ja, hvis det nye medlemmet du verver, har en europeisk konto, kan vedkommende bli medlem og motta belønningene som gjelder denne kampanjen. Du (ververen) vil imidlertid ikke motta poengene som gjelder denne kampanjen, siden du ikke har en europeisk konto.

Jeg er et medlem i Europa. Kan jeg verve et nytt medlem utenfor Europa?

Ja, det kan du, men ingen av dere vil kvalifisere dere for denne kampanjen. Siden det nye medlemmet du vil verve, ikke har en europeisk konto, kan verken du (ververen) eller det nye medlemmet kvalifisere dere for denne kampanjen.

Begreper

 • Vervebestilling: En vervebestilling er den første bestillingen en ny selvstendig produktkonsulent eller engroskunde legger inn. Den omfatter enten et vervesett eller produkter etter eget valg og vervegebyret.   
 • PV: PV står for personlig volum. Alle produkter har et fastsatt antall PV, som ofte er produktets engrosverdi minus omsetningsavgift og frakt- og ekspedisjonsgebyr.  PV er IKKE det samme som kostnaden for en bestilling. Du finner det fastsatte antallet PV for et bestemt produkt i produktbeskrivelsen.
 • Reaktivering: En reaktivering finner sted når en person som tidligere har vært registrert som selvstendig produktkonsulent og engroskunde, ønsker å reaktivere kontoen sin.

Regler

 • En enkelt bestilling kan bare kvalifisere for én kampanje. Siden dette er en vervekampanje, kan et nytt medlem bare kvalifisere seg én gang.
 • Enten det nye medlemmet kvalifiserer seg til 100 PV- eller 200 PV-kampanjen, vil ververen motta 50 produktpoeng.
 • Alle returnerte bestillinger eller varer som fører til at bestillingen går under 200 PV-kravet, vil ikke kvalifisere for denne kampanjen.
 • PV er IKKE det samme som kostnaden for en bestilling. Før dufullfører bestillingen, må den nye selvstendige produktkonsulenten eller engroskunden bekrefte at bestillingen er oppfyller 100 PV-kravet.
 • Vervebestillinger som er lagt inn, kan ikke endres, justeres eller kombineres for å kvalifisere for kampanjen.
 • Det er ingen grense for ververe som samler produktpoeng for denne kampanjen.
 • For at ververen skal ha rett til å motta produktpoeng, må både ververen og det nye medlemmet ha konto i Europa.
 • Vervebestillinger som legges inn utenfor verveperioden, teller ikke som kvalifiserende vervinger for kampanjen. Det gjøres ingen unntak.
 • Betalinger med bankoverføring må mottas innen den 10. følgende måned for at bestillingen skal kvalifisere til kampanjen. Det gjøres ingen unntak.
 • Reaktiveringer teller IKKE med i denne kampanjen. Reaktivering finner sted når en person som tidligere har vært innmeldt som selvstendig produktkonsulent, ønsker å reaktivere kontoen sin.
 • Et vervesett teller med i kampanjen så lenge det er verdt minst 100 PV.
 • For dem som kvalifiserer seg til kampanjen i oktober, vil produktpoengene bli lagt til i medlemskontoen 20. november 2021. Hvis et medlem mener at det har kvalifisert seg til kampanjen og ikke mottar produktpoengene, bes vedkommende kontakte kundesupport senest 30. november 2021. Det vil ikke gjøres unntak etter denne datoen.
 • For dem som kvalifiserer seg til kampanjen i november, vil produktpoengene bli lagt til i medlemskontoen 20. desember 2021. Hvis et medlem mener at det har kvalifisert seg til kampanjen og ikke mottar produktpoengene, bes vedkommende kontakte kundesupport senest 31. desember 2021. Det vil ikke gjøres unntak etter denne datoen.

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language