LRP-løftet: Siste trinn


Registrerte du deg som nytt medlem i mai via kampanjen LRP-løftet? I så fall kan du fullføre det endelige trinnet denne måneden: Bli med i Loyalty Rewards-programmet og legg inn en enkelt Loyalty Rewards-bestilling (LRP) på minst 100 PV mellom 1. og 30. juni 2022.

Slik går du frem

1. Registrer deg som ny selvstendig produktkonsulent eller ny engroskunde hos dōTERRA, og legg inn en enkelt vervebestilling på minst 100 PV mellom 1. og 15. mai 2022..

2. Bli med i Loyalty Rewards-programmet og legg inn en enkelt Loyalty Rewards-bestilling (LRP) på minst 100 PV mellom 1. og 30. juni 2022.

Når du har kvalifisert deg, øker LRP-prosenten din til 20%!*

*Den kvalifiserende lojalitetsbestillingen (LRP) i juni vil dra nytte av den prosentvise økningen i LRP-poeng.

 

Enroller

Vanlige spørsmål

Hvordan kan jeg dra nytte av LRP-løftet?

Når du registrerer deg for LRP (Loyalty Rewards Program), får du som standard 10 % tilbake i poeng. Med denne kampanjen kan du øke den innledende prosentandelen din til 20 %. 

Hva må jeg gjøre for å kvalifisere meg for kampanjen? 

Nye medlemmer i mai

1. Registrer deg som ny selvstendig produktkonsulent eller ny engroskunde hos dōTERRA, og legg inn en enkelt vervebestilling på minst 100 PV mellom 1. og 15. mai 2022.
2. Bli med i Loyalty Rewards-programmet og legg inn en enkelt Loyalty Rewards-bestilling (LRP) på minst 100 PV mellom 1. og 30. juni 2022.

Når slutter kampanjen?

For dem som vervet seg i mai, varer kampanjen til og med 30. juni 2022.

Når vil jeg se at prosentandelen øker?

Poeng og prosentandeler vil bli justert på eller etter den 15. i måneden etter at du har lagt inn LRP-bestillingen.

Hva skjer med min inntjente prosent når kampanjen er slutt?

Hvis du registrerte deg i mai og oppfyller kravene for kampanjen, vil prosentandelen din øke fra standardverdien på 10 % til 20 % fra 15. juli 2022.

Deretter øker prosentandelen din i normal takt.

Informasjon om LRP

Hva skjer hvis jeg annullerer LRP etter at jeg har mottatt LRP-løftet?

Hvis du annullerer LRP etter at du har kvalifisert deg til LRP-løftet, vil prosentandelen gå ned til den normale inntjeningsprosenten.

Må jeg være med i LRP (Loyalty Rewards Program) for å delta?

Ja. Du må bli medlem i doTERRA og registrere deg i Loyalty Rewards-programmet i kvalifiseringsperiodene for å kvalifisere deg til kampanjen.

Hvorfor kan ikke LRP-bestillinger behandles samme måned som jeg blir medlem?

Nye medlemmer kan ikke legge inn en lojalitetsbestilling (LRP-bestilling) den måneden de verver seg. En aktiv månedlig lojalitetsbestilling (LRP-mal) trengs i hele kvalifiseringsperioden før et medlem kan legge inn en lojalitetsbestilling den følgende måneden.

Jeg er allerede selvstendig produktkonsulent eller engroskunde hos doTERRA. Kan jeg delta i LRP-løftet?

Nei. Bare nye medlemmer som registrerer seg hos doTERRA for første gang, kan kvalifisere seg til denne kampanjen.

Begreper

 • PV: PV står for personlig volum. Alle produkter har et fastsatt antall PV, som ofte er produktets engrosverdi minus omsetningsavgift og frakt- og ekspedisjonsgebyr. PV er IKKE det samme som kostnaden for en bestilling. Du finner det fastsatte antallet PV for et bestemt produkt i produktbeskrivelsen.
 • Standardbestilling: engangsbestilling lagt inn av en vanlig kunde, engroskunde eller selvstendig produktkonsulent. 
 • Lojalitetsbestilling: engangsbestilling eller gjentakende bestilling lagt inn av en engroskunde eller en selvstendig produktkonsulent.   
 • Månedlig lojalitetsbestilling: brukes for å angi en månedlig, gjentakende lojalitetsbestilling (LRP).    
 • Engangs lojalitetsbestilling: brukes for å angi en engangs lojalitetsbestilling (LRP).    

Regler

 • Vanlige kunder kan ikke delta i denne kampanjen via LRP (Loyalty Rewards Program).
 • Nye medlemmer kan ikke legge inn en lojalitetsbestilling samme måned som de blir medlem.   
 • Personlig volum (PV) er basert på de produktene et medlem kjøper hver måned.
 • PV er IKKE alltid lik kostnaden for en bestilling. Før LRP-bestillingen fullføres i den andre måneden, må medlemmet kontrollere at bestillingen er verd 100 PV eller mer. Bestillinger under den kvalifiserende PV-verdien regnes ikke med.
 • Bestillinger som legges inn utenom kvalifiseringsperioden, regnes ikke med i prosentøkningen. Det gjøres ingen unntak.
 • For dem som registrerte seg i mai, må den kvalifiserende vervebestillingen legges inn innen 15. mai 2022.
 • For dem som registrerte seg i mai, må den kvalifiserende lojalitetsbestillingen (LRP) være fullført innen 30. juni 2022.
 • Bestillinger som er lagt inn, kan ikke endres, justeres eller kombineres for å kvalifisere for kampanjen.
 • Hvis bestillingen returneres, vil medlemmet ikke lenger ha krav på prosentøkningen.
 • De som registrerte seg i mai og kvalifiserte seg for kampanjen, men ikke fikk den prosentvise økningen, må kontakte kundesupport senest 30. juli 2022. Det vil ikke gjøres unntak etter denne datoen.

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language