Akčná ponuka 200 PV


Vitajte v novom mesiaci! S príchodom júna nastávajú dlhšie, svetlejšie dni a špeciálna akčná ponuka PV pre vás, aby ste si vychutnali dva zriedkavo dostupné oleje doTERRA. Získajte jeden z každého produktu v časovo obmedzenej ponuke (LTO) zadaním jednej objednávky za 200 PV alebo viac do 30. júna 2022.

Ako ich získať

Zadajte jednu objednávku za 200 PV alebo viac v období od 1. – 30. júna 2022, aby ste získali ZDARMA jeden z každého produktu:

Litsea (15 ml)

Manuka Touch (10 ml)

K dispozícii iba na obmedzený čas alebo do vypredania zásob.

Termíny

 • PV: znamená osobný objem. Všetky produkty majú stanovenú hodnotu PV, čo býva často veľkoobchodná hodnota produktu mínus daň z predaja, poplatky za odosielanie a manipuláciu.  PV sa NEROVNÁ nákladom na objednávku.  Ak si chcete pozrieť stanovenú hodnotu PV pre konkrétny produkt, pozrite si opis produktu. 
 • Štandardná objednávka: jednorazová objednávka zadaná maloobchodným zákazníkom, veľkoobchodným zákazníkom alebo wellness konzultantom.
 • Vernostná objednávka: jednorazová alebo opakovaná objednávka zadaná veľkoobchodným zákazníkom alebo wellness konzultantom.
 • Mesačná vernostná objednávka: využíva sa na stanovenie mesačnej, opakovanej vernostnej objednávky (LRP) z jednorazovej vernostnej objednávky.
 • Jednorazová vernostná objednávka: využíva sa na stanovenie jednorazovej vernostnej objednávky z mesačnej vernostnej objednávky. 

Pravidlá

 • Skôr ako zadáte objednávku sa musíte presvedčiť, že objednávka má hodnotu 200 PV alebo vyššiu.
 • Ak je vaša objednávka za 400 PV alebo viac, získate len jednu položku zdarma. Môžete sa kvalifikovať len raz za objednávku.
 • Objednávky sa nedajú po zadaní meniť, upravovať alebo kombinovať, aby ste sa kvalifikovali v súvislosti s akciou.
 • Objednávky zadané mimo obdobia akcie sa v súvislosti s akciou nerátajú. Nebudú sa uplatňovať žiadne výnimky. 
 • Bezplatné produkty nemajú peňažnú hodnotu a nemôžu sa vymeniť za body ani vrátiť.
 • Aby bola akcia platná, platby bezhotovostným prevodom musia byť prijaté do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Nebudú sa uplatňovať žiadne výnimky.
 • Ak ste sa v rámci tejto akcie kvalifikovali a nedostali ste zdarma váš produkt (produkty), obráťte sa na zákaznícky servis najneskôr do 31. júla 2022. Po tomto termíne sa nebudú akceptovať žiadne výnimky.

Často kladené otázky

Kto je oprávnený kvalifikovať sa na túto akciu?

Na túto akciu majú nárok všetci členovia vrátane wellness konzultantov, veľkoobchodných zákazníkov a maloobchodných zákazníkov.

Koľkokrát sa môžem kvalifikovať na túto akciu?

V priebehu mesiaca sa môžete kvalifikovať na túto akciu až štyrikrát. Ak sa chcete kvalifikovať na túto akciu až štyrikrát v priebehu mesiaca, musíte zadať samostatné jednotlivé objednávky za 200 PV, aby ste sa kvalifikovali.

Aké typy objednávok sa kvalifikujú na túto akciu?

Na túto akciu sa kvalifikujú všetky typy objednávok vrátane štandardných, vernostných (LRP), jednorazových vernostných, maloobchodných a registračných objednávok.

Aké produkty si mám kúpiť, aby som dosiahol/dosiahla požiadavku na minimálnu výšku PV pre túto akciu?

Môžete si kúpiť akýkoľvek produkt doTERRA, pokiaľ vaša objednávka dosiahne uvedenú požiadavku na minimálnu výšku PV.

Ako získam produkt (produkty) zdarma uvedené v tejto akcii?

Na pokladni sa produkt (produkty) zdarma automaticky pridá (pridajú) na vašu objednávku a na faktúre sa objavia so sumou 0 EUR. 

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language