УДЪЛЖЕНА: Промоция 200 PV


Край на 15 април 2022 г.!

Възползвайте се от това разширение, за да се насладите на три от най-продаваните рол-они Touch на doTERRA.

Как да спечелите

Направете една поръчка от 200 PV или повече на и преди 15 април 2022 г., за да получите БЕЗПЛАТНО всички от следните продукти:

dōTERRA Balance™ Touch

Данни за продукта

dōTERRA Motivate™ Touch

dōTERRA Adaptiv™ Touch

Данни за продукта

Предложението важи за срока на промоцията или до изчерпване на количествата.

Термини

 • PV: означава личен обем. Всички продукти имат определена стойност от PV, която често е стойността на едро за продукта без данък върху продажбата и такси за доставка и обработване. PV (личен обем) не се равнява на цената на поръчката. За да видите определената стойност от PV на конкретен продукт, моля, вижте описанието на продукта.
 • Стандартна поръчка: еднократна поръчка, направена от Retail Customer (Клиент на дребно), Wholesale Customer (Клиент) или Wellness Advocate (Уелнес консултант)
 • Поръчка за лоялност: Еднократна или периодична поръчка, направена от Wholesale Customer (Клиент) или Wellness Advocate (Уелнес консултант)
 • Месечна поръчка за лоялност: използва се за разграничаване на месечна периодична поръчка за лоялност (LRP) от еднократна поръчка за лоялност
 • Еднократна поръчка за лоялност: използва се за разграничаване на еднократна поръчка за лоялност (LRP) от месечна поръчка за лоялност

Правила

 • Квалификационен период: 1 март – 15 април 2022 г.
 • Преди да направите поръчката, уверете се, че тя е от 200 PV или повече.
 • Ако поръчката Ви е 400 PV или повече, ще получите само един безплатен артикул. Можете да се класирате само веднъж на поръчка.
 • След като бъдат въведени, поръчките не могат да бъдат променени, коригирани или комбинирани, за да отговарят на условията на промоцията.
 • Поръчки, направени извън периода на промоцията, няма да се считат към промоцията. Няма да бъдат направени никакви изключения.
 • Безплатните продукти нямат парична стойност и не могат да бъдат търгувани или върнати за точки.
 • Плащанията чрез банков превод трябва да бъдат получени до 10-то число на следващия месец, за да бъдат включени в промоцията. Няма да бъдат направени никакви изключения.
 • Ако отговаряте на условията на промоцията и не сте получили безплатен(ни) продукт(и), свържете се с „Обслужване на клиенти“ не по-късно от 15 май 2022 г. След тази дата няма да бъдат направени никакви изключения.

ЧЗВ

Кой отговаря на условията за тази промоция?

Всички членове имат право на тази промоция, включително Wellness Advocates (Уелнес консултанти), Wholesale Customers (Клиенти) и Retail Customers (Клиенти на дребно).

Колко пъти мога участвам в тази промоция?

Можете да участвате в тази промоция само до четири пъти този месец. Ако искате да се класирате за тази промоция до четири пъти в рамките на месец, трябва да направите отделни единични поръчки от по 200 PV, за да се класирате.

Какви видове поръчки отговарят на условията за тази промоция?

Всички видове поръчки може да отговарят на условията на тази промоция, включително стандартна, поръчка за лоялност (LRP), еднократна поръчка за лоялност, на дребно и при регистриране.

Кои продукти мога да закупя, за да достигна минималната стойност от PV за тази промоция?

Можете да закупите всеки продукт на doTERRA, стига Вашата поръчка да достига посочената минимална стойност от PV.

Как да получа безплатния(те) продукт(и), посочени в тази промоция?

По време на финализиране на поръчката безплатния(те) продукт(и) ще бъдат автоматично прибавени към Вашата поръчка и ще се появят върху фактурата със стойност 0 €/£.

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language