Цел на Diamond Club

Diamond Club е програма, създадена, за да помогне на Wellness Advocates (уелнес консултантите) да изградят своите екипи и да повишат ранга си. Wellness Advocates (уелнес консултантите) разпознават и работят с потенциални строители, които да им помогнат да увеличат клиентската си база. Следват се прости, ефективни модели на приемственост, за да се създадат навици, които са доказано успешни.

„Diamond Club има потенциална да промени изцяло Вас, Вашия екип и Вашия бизнес така, както нищо друго не може. Не пропускайте тази уникална възможност.“
—Емили Райт, Executive Vice President of Leadership Development

Diamond Club е програма, създадена, за да помогне на Wellness Advocates (уелнес консултантите) да изградят своите екипи и да повишат ранга си. Wellness Advocates (уелнес консултантите) разпознават и работят с потенциални строители, които да им помогнат да увеличат клиентската си база. Следват се прости, ефективни модели на приемственост, за да се създадат навици, които са доказано успешни.

„Diamond Club има потенциална да промени изцяло Вас, Вашия екип и Вашия бизнес така, както нищо друго не може. Не пропускайте тази уникална възможност.“
—Емили Райт, Executive Vice President of Leadership Development

Искате ли да участвате? Разберете как да се квалифицирате за Diamond Club, есен 2022 г., като използвате линка  по-долу.

Video disabled by your privacy settings

Свържете се с нас

Моля, свържете се с екип Europe Diamond Club на europediamondclub@doterra.com Споделяй.

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language