Stronger Together | doTERRA Europe Connection 2021 (Norwegian)


doTERRA Europe Connection er ved veis ende! Det var inspirerende å være sammen med doTERRA-familien på nettet, og vi håper dere har knyttet nye bånd og føler at dere står enda nærmere doTERRA.  

Båndene vi har knyttet under pandemien – både med dyrkerne og lokalsamfunnene der vi er til stede, og med de sjenerøse medlemmene våre – er sterkere enn noensinne. Dette arrangementet har vært en påminnelse om at vi snart kan treffes igjen på ordentlig.  

Takk for at dere har slått følge med oss – vi ser frem til å treffe dere i Budapest i 2022!

Video disabled by your privacy settings

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language