Často kladené otázky o lístkoch a zrušení

Môžem svoj lístok zrušiť? 

Áno. Váš lístok môžete zrušiť kedykoľvek, budú však platiť nižšie uvedené podmienky zrušenia a zásady refundácie.

Lístok na Convention – zrušenie osobnej účasti

Žiadosti o stornovanie lístkov prijaté 1. júna 2022 alebo pred týmto dňom, budú oprávnené na refundáciu v plnej cene.

Môžem presunúť môj lístok na niekoho iného? 

Váš lístok môžete presunúť na inú osobu do 1. júna 2022 do 21:59 hod. britského letného času/22:59 hod. SELČ/23:59 hod. VELČ. Všetky požiadavky posielajte na adresu europeconvention@doterra.com Všetky požiadavky doručené po 1. júni 2022 nebudú mať nárok na presun. 

 

Často kladené otázky o podujatí Convention s osobnou účasťou

Ktoré jazyky podporuje podujatie s osobnou účasťou?

Audio preklad naživo bude k dispozícii na podujatí s osobnou účasťou v týchto jazykoch:

 • čeština
 • francúzština
 • maďarčina
 • nemčina
 • poľština
 • portugalčina
 • rumunčina
 • slovenčina
 • slovinčina
 • španielčina
 • taliančina
 • ruský
 • bulharský
 • estónsky

Môžem sa stále zúčastniť Convention, ak žijem mimo Európy? 

Áno, každý je vítaný sa zúčastniť Convention. Nemusíte byť členom, aby ste sa mohli zúčastniť.

Môžem sa zúčastniť Convention, ak nie som wellness konzultant? 

Áno! Odporúčame všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o doTERRA, aby sa zúčastnili aspoň jedného podujatia Convention. Zvyčajne to nebude vaše posledné!  

Môžu prísť so mnou na Convention moje deti? 

Lístok sa nevyžaduje pre dojčatá na rukách alebo batoľatá sediace v lone. Kvôli hlasnému zvuku a hudbe počas prezentácií odporúčame ochranu uší pre deti.

Sú ubytovanie v hoteli a letenka zahrnuté do ceny lístka na podujatie s osobnou účasťou? 

Za všetky rezervácie a úhrady týkajúce sa cesty a ubytovania zodpovedáte vy. Zároveň zodpovedáte za všetky poplatky spojené so zrušením alebo zmenou.

Ako si môžem kúpiť exkluzívny tovar doTERRA na Convention? 

Na podujatí s osobnou účasťou. Hotovosť sa nebude akceptovať v žiadnej mene. Presvedčte sa, že máte k dispozícii všetky požadované informácie na použitie vašej kreditnej/debetnej karty (kariet).

 

COVID-19

Aké platia požiadavky pri podujatí s osobnou účasťou v súvislosti s COVID-19? 

Convention bude podliehať všetkým nariadeniam miestnej vlády a nariadeniam uplatňovaným miestom konania.  

Všetkým zúčastneným odporúčame, aby si pozreli v súvislosti s aktuálnymi informáciami o obmedzeniach tieto webové stránky: 

Skôr ako urobíte vaše rezervácie sa informujte o konečných termínoch na zrušenie lístka, poplatkoch za zrušenie ubytovania a o všetkých politikách, ktoré sa týkajú vášho osobného cestovania vrátane leteniek. Pre dodatočnú flexibilitu vám odporúčame, aby ste si kúpili cestovné poistenie pokrývajúce výdavky, ktoré nie sú refundovateľné, ako napríklad letenky, lístky do divadla, výdavky na prehliadku pamiatok a lístok na okružné jazdy.

Čo môžem urobiť, ak budem pozitívne testovaný(-á) na COVID-19 po konečnom termíne na refundáciu/presun/zrušenie lístka na podujatie s osobnou účasťou?

Ak bude osoba s lístkom na podujatie s osobnou účasťou pozitívne testovaná na ochorenie COVID po uplynutí uvedených konečných termínov, obráťte sa na europeconvention@doterra.com

Ak je podujatie Convention zrušené kvôli opatreniam súvisiacim s COVID-19

Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu COVID-19 sa nariadenia ohľadom podujatí s osobnou účasťou často menia. Naše podujatia sa plánujú dopredu a berú do úvahy nariadenia. Vynakladáme všetko primerané úsilie, aby sme zaistili, že sa môže konať. V prípadoch, keď vládne orgány vydajú alebo upravia obmedzenia týkajúce sa podujatí s osobnou účasťou, ktoré majú vplyv na podujatie doTERRA, spoločnosť doTERRA upraví náležite svoje podujatie.

Prípadná úprava zahŕňa možnosť zrušenia podujatia s oznámením v krátkom časovom predstihu alebo bez upozornenia pred jeho začiatkom. V prípade zrušenia podujatia z dôvodu vládnych obmedzení nebude doTERRA zodpovedať za žiadnych okolností, okrem iného vrátane, za nemožnosť usporiadať podujatie. Spoločnosť doTERRA nemá zodpovednosť voči účastníkom za žiadne náklady/škody v dôsledku zrušenia vrátane nákladov za vstup účastníka.

Dôrazne odporúčame zabezpečiť si cestovné poistenie s politikou týkajúcou sa ochorenia COVID.

Často kladené otázky o vysielaní naživo

Môžem aktualizovať svoj lístok z vysielania naživo na osobnú účasť?

Áno! Až do 1. júna 2022 máte čas aktualizovať váš lístok s vysielaním naživo na lístok s osobnou účasťou. Všetky požiadavky posielajte na adresu europeconvention@doterra.com

Od 2. júna 2022 nebudú mať žiadne požiadavky nárok na aktualizáciu.

Bude pri podujatí vysielanom naživo k dispozícii audio preklad?

Áno, k dispozícii budú tieto jazyky:

čeština, francúzština, maďarčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina a taliančina.

Existuje stránka, kde môžem nakupovať tovar z Convention?

Žiaľ, tovar je exkluzívne pre osobne sa zúčastňujúce osoby prítomné v športovej aréne Papp László Budapest Sportaréna.

Čo sa stane, ak chcem zmeniť svoj lístok s osobnou účasťou na lístok s vysielaním naživo?

Od 2. júna 2022 budú všetky zmeny lístkov s osobnou účasťou na lístky s vysielaním naživo podliehať rovnakým podmienkam ako zrušenie. Viac informácií nájdete nižšie.

Do 1. júna 2022 musíte napísať na e-mail europeconvention@doterra.com so žiadosťou o zmenu vášho lístka s osobnou účasťou. Rozdiel v cene lístka bude refundovaný na kartu, ktorá bola pôvodne použitá na kúpu lístka.

Lístok na Convention – zrušenie vysielania naživo

Zrušenia doručené do 1. júna 2022 budú refundované v plnej výške.

Zrušenia doručené od 2. júna 2022 vrátane nebudú mať nárok na refundáciu.

Kedy dostanem svoj olej Ravintsara (5 ml) zdarma?

Ak si kúpite lístok s vysielaním naživo, získate váš olej Ravintsara (5 ml) zdarma s vašou nasledujúcou objednávkou zadanou po 30. júni 2022. Produkt zdarma bude automaticky pridaný do vášho košíka pred zaplatením. Kvalifikujú sa všetky typy objednávok [štandardné objednávky, jednorazové vernostné objednávky, vernostné objednávky (LRP)] a nepožaduje sa žiadna minimálna hodnota PV. Všimnite si, prosím, že objednávky s výberom za body sa v tomto prípade nekvalifikujú.

Držitelia lístkov s osobnou účasťou si budú môcť vyzdvihnúť svoj olej Ravintsara (5 ml) zdarma na mieste na podujatí.

Existuje konečný termín, dokedy sa môžem uchádzať o môj olej Ravintsara (5 ml) zdarma?

Áno. Aby ste získali váš produkt zdarma, musíte do 31. júla 2022 zadať vašu ďalšiu objednávku.

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language