Stronger Together | doTERRA Europe Connection 2021 (Czech)


dōTERRA Europe Connection je za námi! Bylo inspirující vidět, jak se naše rodina dōTERRA schází online. Doufáme, že jste navázali nové vazby a dōTERRA je vám ještě bližší.  

Vztahy, které jsme navázali během této pandemie, od našich pěstitelů až po komunity, jimž pomáháme vzkvétat s podporou a štědrostí našich členů, jsou silnější než kdy dříve. Tato akce nám připomíná, že jsme zase o krok blíže možnosti setkat se opět osobně.  

Děkujeme, že jste se k nám přidali, a těšíme se na shledanou v Budapešti v roce 2022!

Video disabled by your privacy settings

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language