Waarom maakt dōTERRA nieuwe etiketten?


Momenteel is dōTERRA in Europa als “NVW” geregistreerd. NVW betekent niet Voor Wederverkoop. Dit betekent dat elk product dat wordt besteld, direct van dōTERRA naar de eindgebruiker moet gaan Het wordt alleen voor persoonlijk gebruik verkocht. We zijn bezig ons te kwalificeren voor de volgende stap in Europa, namelijk OTG, ofwel On The Ground. Dit zou betekenen dat dōTERRA Wellness Advocates dōTERRA producten kunnen doorverkopen* in hun markt (indien beschikbaar).. Om voor deze OTG-status, in aanmerking te komen maakt dōTERRA etiketten die uniek zijn voor de Europese markt.

*Italiaanse regelgeving verbiedt doorverkoop van producten.

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal