Deel 6: Complexiteit & Synergie - Synergie


 Het woord ‘synergie’ is afgeleid van het Griekse woord synergi, wat ‘samenwerken’ betekent. Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat het geheel belangrijker is dan de som van de geïsoleerde stukken. De afzonderlijke bestanddelen van essentiële oliën zijn uitvoerig bestudeerd en aangetoond vanwege hun grote voordelen voor de gezondheid. Omwille van de eenvoud is het isoleren van individuele bestanddelen een gangbare praktijk, aangezien wetenschappers proberen deze bestanddelen te identificeren, te benoemen en te categoriseren. Bovendien worden afzonderlijke bestanddelen vaak in hun geïsoleerde vorm gebruikt als additieven in cosmetische, farmaceutische en voedingsproducten om hun heilzame eigenschappen te verbeteren. Naarmate de wetenschap achter essentiële oliën echter blijft groeien, hebben we een beter inzicht in de fysiologische functionaliteit van de hele olie. Een geïsoleerd bestanddeel reageert anders dan het hele profiel van de bestanddelen. Een geïsoleerd bestanddeel gedraagt zich ook anders in aanwezigheid van andere bestanddelen. Hoewel een geïsoleerd bestanddeel een specifieke chemische of heilzame eigenschap kan aantonen, is dit niet noodzakelijkerwijs een afspiegeling van de olie als geheel. In de natuur werkt geen enkel bestanddeel ooit alleen, maar in plaats daarvan is er een wisselwerking met alle andere bestanddelen om een gunstiger geheel van essentiële olie te creëren. Er is ook meer veiligheid in verscheidenheid. Een complex profiel van bestanddelen bestrijkt een breder scala van gezondheidstoepassingen, terwijl ook een geconcentreerde dichtheid van één bestanddeel wordt voorkomen om het risico op toxiciteit tot een minimum te beperken.

Verschillende studies hebben het principe van synergie aangetoond. Laten we eens kijken naar een paar relevante voorbeelden.
 
Voorbeeld 1: Effectief desinfecteren van oppervlakken en andere veelgebruikte voorwerpen is een cruciaal onderdeel van het behoud van de gezondheid. Eén studie onderzocht de doeltreffendheid van zuivere eucalyptusolie in vergelijking met geïsoleerde 1, 8-cineole, een bestanddeel dat erkend wordt als het actieve reinigingsmiddel in vele essentiële oliën, bij het elimineren van micro-organismen. De eucalyptusolie bleek aanzienlijk effectiever te zijn dan geïsoleerde 1,8-cineol tegen mogelijke milieubedreigingen. Deze opmerkelijke verschillen in werkzaamheid suggereren dat de minder belangrijke bestanddelen in essentiële oliën een synergetisch effect hebben dat de gunstige effecten van een olie als geheel verbetert. (Hendry ER, Et Al. 2009)
 
Voorbeeld 2: Het onderzoek naar het vermogen van essentiële oliën om de werking van gezonde cellen te ondersteunen, blijft zich uitbreiden. In één studie werd de effectiviteit van essentiële mandarijnolie vergeleken met het belangrijkste bestanddeel limoneen. Hoewel zowel de mandarijnolie als de geïsoleerde limoneen een krachtig remmend effect op de beschadigde cellen vertoonde, was de gehele essentiële olie over het geheel genomen effectiever. Onderzoekers schreven dit toe aan de kleine bestanddelen van de mandarijnolie, die een synergetisch effect hadden op het vermogen van limoneen om gezond DNA en celgroei te ondersteunen. Over het geheel genomen is de essentiële olie effectiever dan slechts één van de geïsoleerde bestanddelen, waardoor de hele essentiële olie een krachtiger effect heeft dan een geïsoleerd bestanddeel. (Manassero CA, Et Al. 2013)

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal