Deel 2: Periodieke Tabel


In de loop der tijd hebben wetenschappers een manier ontwikkeld om de elementen te organiseren op basis van hun unieke kenmerken. Alle elementen zijn gerangschikt in een bruikbaar, gestandaardiseerd document, de zogenaamde Periodieke Tabel. Deze tabel groepeert atomen op basis van het aantal protonen in de kern en op basis van chemische en fysische eigenschappen aan de hand van een reeks kolommen en rijen. Kolommen lopen verticaal en worden ‘groepen’ genoemd, terwijl rijen horizontaal lopen en ‘perioden’ worden genoemd. Bij het gebruik van de periodieke tabel zijn er enkele belangrijke getallen en symbolen om op te letten:

  1. Symbool: Om het proces van het tekenen van moleculen en het schrijven van chemische vergelijkingen te vereenvoudigen, heeft elk atoom een karakteristiek symbool gekregen. Bijvoorbeeld, het symbool voor koolstof is ‘C’ en het symbool voor ijzer is ‘Fe’.
  2. Atoomnummer: Ook wel het ‘protonnummer’ genoemd, het atoomnummer wordt bepaald door het aantal protonen in de kern van een atoom. Als je door de rijen van de Periodieke Tabel gaat, kun je zien dat elk volgend element met één proton (en één elektron) toeneemt. Omdat elk atoom een verschillend aantal protonen heeft, is dit aantal belangrijk voor het classificeren en onderscheiden van atomen.
  3. Moleculaire Massa: De moleculaire massa wordt bepaald door de massa van de protonen en neutronen in de kern van een atoom (elektronen zijn niet in dit getal opgenomen omdat ze zo klein zijn dat hun massa verwaarloosbaar is in vergelijking met grotere protonen en neutronen). Hoe meer subatomaire deeltjes een atoom heeft, hoe zwaarder het zal zijn. Voor het gemak staat dit getal op de meeste periodieke tabellen.
Alle elementen die in essentiële oliën zitten, zijn terug te vinden in de periodieke tabel. In feite zijn de meeste essentiële oliën complexe combinaties van koolstof, waterstof en zuurstof, hoewel sommige bestanddelen ook stikstof of zwavel kunnen bevatten.

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal