Deel 1: Productiesamenvatting Essentiële Olie - Overzicht


 Je dient Module 3 te hebben voltooid: Productie van essentiële olie voor het begin van deze module. Hieronder volgt een samenvatting van de inhoud van Module 3.

De productie van essentiële oliën is een ingewikkeld en complex proces. Van plantenteelt tot en met het verpakken, elke stap van het proces vereist vakkennis en waakzame precisie om een product van essentiële olie met een consistent chemisch profiel te produceren. Op zijn beurt zorgt dit ervoor dat de essentiële olie de verwachte gunstige gezondheidseigenschappen heeft.
 
Het productieproces begint bij de planten zelf, die secundaire metabolieten (inclusief essentiële oliën) produceren in reactie op hun omgeving. Veel geografische en omgevingsfactoren beïnvloeden de kwantiteit en kwaliteit van de geproduceerde olie. Belangrijke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden zijn onder meer de geografische locatie, het tijdstip van de dag, het seizoen, de aanwezigheid van insecten, het weer, de bodemgesteldheid, de neerslag en de oogsttechniek. Wijzigingen in een van deze factoren kunnen het chemische profiel van een essentiële olie beïnvloeden en op hun beurt de gunstige eigenschappen ervan verminderen of verbeteren.
 
De distillatiemethoden die worden gebruikt voor het verzamelen van essentiële oliën zijn van even groot belang voor het waarborgen van een kwaliteitsproduct. Stoomdistillatie, expressie (ook bekend als koud persen) en oplosmiddelextracties worden tegenwoordig op grote schaal gebruikt in de essentiële olie-industrie vanwege hun bewezen vermogen om oliën van therapeutische kwaliteit te produceren. Distillatie is een tijdrovend proces dat zorgvuldige aandacht voor detail vereist. Zelfs kleine afwijkingen van de optimale systeemcondities (tijd, temperatuur, druk) kunnen de totale opbrengst verlagen, de delicate chemische structuur van essentiële oliebestanddelen beschadigen of ertoe leiden dat er onjuiste verhoudingen van vluchtige aromatische verbindingen worden geëxtraheerd.
 
Elke partij olie moet grondig worden getest op werkzaamheid en zuiverheid met behulp van een complexe standaard van kwaliteitscontroleprocedures. Om de kwaliteit van het product te behouden, moeten essentiële oliën veilig verpakt worden in glazen flessen en uit de buurt van direct zonlicht of extreme temperaturen worden bewaard.

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal