Deel 3: Basis van Organische Chemie Moleculaire Structuren


2x3-structures-de-en-web.jpg

Een belangrijke vaardigheid in de chemie is het vermogen om de structuren van verschillende moleculen te tekenen en te herkennen. Over het algemeen worden moleculen getekend met behulp van de symbolen van de atomen (het symbool is te vinden op de Periodieke Tafel) die verbonden zijn met rechte lijnen. Deze lijnen vertegenwoordigen de covalente chemische bindingen die gevormd worden tussen de atomen die samen een molecuul vormen. Eén lijn geeft een enkele binding aan, twee lijnen geven een dubbele binding aan, en drie lijnen geven een drievoudige binding aan. Hieronder is een grafiek met de naam en chemische structuur van enkele eenvoudige moleculen. In de chemische structuren hieronder staan de atomen zelf en de bindingen tussen de atomen.

2x3-structures-de-en-web2.jpg

Omdat koolwaterstoffen zo vaak voorkomen in de organische chemie, is er een vereenvoudigde manier om hun structuren te tekenen. Met deze vereenvoudigde methode worden koolwaterstoffen voorgesteld door hoeken of het einde van een lijn en de lijnen zelf vertegenwoordigen chemische bindingen. Waterstofatomen zijn weggelaten uit de afbeeldingen en hun positie wordt aangenomen in elke ruimte die niet gevuld is met een binding met een ander molecuul (vergeet niet dat elke koolstof altijd een totaal van vier bindingen heeft). Alle andere atomen dan koolstof en waterstof zijn afgebeeld met hun eigen chemische symbool. Kijk hieronder naar de grafiek van de moleculen. In de eerste kolom staat de naam van het molecuul, in de tweede kolom staat de structuur van het molecuul in stenotypering.

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal