Deel 3: Groei, Reproductie en Evolutie


evolution-growth-reproduction-us-english-web.gif

Evolutie is het proces van geleidelijke veranderingen die zich in de loop der tijd in levende organismen voordoen, waardoor ze zich kunnen aanpassen aan hun omgeving. Evolutie is niet gemakkelijk te zien omdat het vaak gedurende honderden, duizenden of zelfs miljoenen jaren plaatsvindt. DNA, of het genetisch materiaal van een organisme, is de basis van deze veranderingen.

DNA-segmenten genaamd gencodes voor nieuwe RNA en eiwitten. Soms kunnen er mutaties optreden in het gen, die dan ook RNA en eiwitten kunnen veranderen. Als de mutatie schadelijk is, kan het organisme zijn vermogen verliezen om zich voortijdig te reproduceren of te vroeg te sterven, waardoor het minder waarschijnlijk is dat het gen zich voortplant in toekomstige nakomelingen. Als de mutatie gunstig is, zal het organisme een concurrentievoordeel krijgen, waardoor het meer kans heeft om te overleven en zich voort te planten.
 
Zoals te zien is op de afbeelding, worden planten verondersteld te zijn geëvolueerd van een aquatische groene algenprotiste. Protisten zijn een groep organismen die een duidelijk omschreven kern bezitten die niet kan worden ingedeeld in een van de Koninkrijken.Later evolueerden ze belangrijke aanpassingen voor land, waaronder vaatweefsel, zaden en bloemen. Elk van deze belangrijke aanpassingen maakte planten beter geschikt voor het leven op het droge land en veel succesvoller.

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal