Deel 6: Fytochemie


2x3-alkaloid-nicotine-page.jpg

Alkaloïden

Alkaloïden worden beschouwd als de grootste klasse van natuurlijk voorkomende verbindingen die worden geproduceerd door planten die normaal gesproken één of meer stikstofatomen bevatten als onderdeel van hun structuur. In het algemeen staan alkaloïden bekend als defensieve moleculen en zijn ze uiterst effectief in het afweren van gevaarlijke herbivoren. Meestal zijn deze moleculen bitter van smaak (om te voorkomen dat de herbivoor blijft eten) of giftig. Omdat de structuur van deze moleculen stikstofcomponenten bevat, zijn ze in staat om te werken als agonisten of antagonisten in de neurologische systemen van dieren. Dit betekent dat ze de plaats van neurotransmitters in het lichaam kunnen innemen en hun normale gang van zaken kunnen verstoren, met toxische gevolgen. Hoewel gevaarlijk voor sommige organismen, zijn er veel unieke en recreatieve toepassingen voor alkaloïden ontdekt. Voorbeelden van alkaloïden zijn efedrine, cafeïne, cocaïne, morfine en nicotine.

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal