Worden er wijzigingen aangebracht in de contactgegevens die in onze Virtual Office te zien zijn?


Alle wijzigingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat doTERRA voldoet aan GDPR worden geïmplementeerd op de webplatformen van doTERRA. Als Gegevensbeheerder zal doTERRA het verzoek van Wellness Advocates inwilligen om informatie uit onze systemen, inclusief de backoffice, te verwijderen. Zichtbare contactinformatie in de backoffice wordt als geautoriseerd beschouwd, tenzij een lid doTERRA meedeelt zijn of haar informatie te verwijderen (zie FAQ Wie kan ik contacteren met vragen over GDPR?).

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal