Pure dōTERRA Essentiële Oliën Met CPTG Kwaliteitstesten


GCms.jpg

Gaschromatografie en Massaspectrometrie-analyse (GC/MS)

In Gaschromatografie wordt een essentiële olie verdampt en door een lange kolom geleid om de olie te scheiden in de afzonderlijke componenten. Elk component zal zich met een verschillende snelheid door de kolom verplaatsen, afhankelijk van het molecuulgewicht en de chemische eigenschappen, en wordt gemeten bij het verlaten van de kolom. Met behulp van deze testmethode kunnen kwaliteitscontrole-analisten bepalen welke verbindingen aanwezig zijn in een testmonster.

Massaspectrometrie wordt samen met Gaschromatografie gebruikt om de samenstelling van een essentiële olie verder te bepalen. In Massaspectrometrie worden de bestanddelen die eerder gescheiden werden door GC geïoniseerd en door een reeks magnetische velden gestuurd. Met behulp van molecuulgewicht en lading kan de hoeveelheid van elk bestanddeel worden geïdentificeerd, waardoor extra inzicht wordt verkregen over de werkzaamheid van de essentiële olie.

FTIR.jpg

Fourier Transformatie Infrarood Spectroscopie

Fourier Transformatie Infrarood Spectroscopie (FTIR) wordt uitgevoerd om de werkzaamheid en constante kwaliteit van een partij essentiële olie te garanderen. Deze testmethode identificeert de structurele componenten van essentiële olieverbindingen. In een FTIR-scan wordt infrarood licht van verschillende frequenties door een monster van essentiële olie geschenen en wordt de hoeveelheid licht die door het monster wordt geabsorbeerd gemeten. De kwaliteit van het monster wordt bepaald door de resultaten van een FTIR-meting te vergelijken met een historische database met absorptiepatronen van hoogwaardige monsters.

Chirality.jpg

Chirale Testen

Chiraliteit, een woord afgeleid van het Griekse woord ‘hand’, is een term die gebruikt wordt om de 3D-oriëntatie van een molecuul te beschrijven. Net zoals je twee handen hebt, bestaan er chirale moleculen in twee vormen, onderscheiden als de rechter- of linkerhand. Je kunt dit principe visualiseren door naar je handen te kijken; wanneer ze naast elkaar worden geplaatst, zijn het spiegelbeelden van elkaar. Echter, wanneer ze op elkaar geplaatst worden, hoe je ze ook draait, je kunt ze niet precies op één lijn krijgen. In moleculen heeft elke ‘hand’ verschillende chemische eigenschappen, die hun fysiologische interacties in het lichaam beïnvloeden. Eén hand wordt voornamelijk in de natuur geproduceerd. In een laboratoriumomgeving is de verhouding tussen rechts- en linkshandige moleculen echter altijd 50/50 vanwege de structurele overeenkomsten. De verhouding tussen rechts- en linkshandige bestanddelen kan worden bepaald door middel van een speciaal type gaschromatografie. Hoewel deze testmethode niet vaak batchgewijs wordt uitgevoerd, wordt deze testmethode gebruikt om er zeker van te zijn dat er geen synthetische elementen aanwezig zijn.

Isotopic-analyisis.jpg

Isotopische analyse

Materie bestaat uit kleine chemische bouwstenen die elementen worden genoemd. Hoewel er tientallen elementen bestaan, is elk element te onderscheiden door de protonen die het bevat. Soms kan een element in meer dan één stabiele vorm bestaan als het meer of minder neutronen heeft. Wanneer dit gebeurt, worden de elementen isotopen genoemd. Het element koolstof bestaat uit twee stabiele isotopen, koolstof-12 (6 protonen en 6 neutronen) en koolstof-13 (6 protonen en 7 neutronen). Omdat essentiële oliën organische verbindingen zijn, bestaan ze voornamelijk uit koolstofatomen en hebben ze een bepaalde verhouding van koolstof-12 tot koolstof-13 isotopen. Deze verhouding is afhankelijk van de locatie over de hele wereld.

Met behulp van een speciaal type Massaspectroscopie is het mogelijk om te bepalen welke isotopen aanwezig zijn in een bestanddeel van essentiële olie en in welke hoeveelheden. Indien afkomstig van dezelfde locatie, moet elk bestanddeel in een essentiële olie dezelfde verhouding isotopen hebben. Als een bepaald bestanddeel een ander isotopisch profiel heeft dan de andere bestanddelen, dan weet de kwaliteitscontrole-analist dat de olie een vervalsing bevat.

Testen op Zware Metalen

Het testen op zware metalen toont de hoeveelheid zware metalen in de essentiële olie. Wanneer goed gedistilleerd, mogen essentiële oliën geen zware metalen bevatten. ICP-MS testen gebruiken een hoogenergetisch medium genaamd Inductief Gekoppeld Plasma (ICP) om de steekproef te ioniseren. De steekproef wordt dan in werking gesteld door een massaspectroscoop, die de steekproef in zijn elementaire delen scheidt en een lezing verstrekt over welke elementen aanwezig zijn en bij welke hoeveelheden.

Selecteer uw continent

Selecteer uw regio

Selecteer uw locatie

Selecteer uw taal