Termeni de utilizare


1. Acceptarea termenilor

ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII AR PUTEA SĂ FI SUFERIT MODIFICĂRI FAȚĂ DE ULTIMA DATĂ CÂND AI VIZITAT SITE-UL WEB. PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI WEB, ACCEPȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII.

dōTERRA Global Limited, sau sucursalele sale directe sau indirecte sau entitățile sale afiliate (denumite împreună „dōTERRA” sau „noi”, „nouă”, „nostru”) oferă acces la site-urile web dōTERRA situate la adresa www.doterra.com („Site web”) cu condiția acceptării acestui acord privind utilizarea site-ului web dōTERRA („Acord”). dōTERRA își rezervă dreptul de a actualiza periodic acest Acord fără înștiințarea prealabilă a utilizatorilor. Te invităm să recitești periodic acest Acord pentru a fi informat(ă) cu privire la eventualele actualizări sau modificări.

Prin accesarea, navigarea, efectuarea de cadre, utilizarea și/sau crearea de legături cu Site-urile web, devii Utilizator (definit în Secțiunea 2 din prezenta) și te obligi să te supui termenilor din prezentul Acord. Acest Acord a fost revizuit ultima dată la 1 iulie 2021. Când utilizezi o caracteristică specială a Site-urilor web, este posibil să ți se aplice și alte ghiduri, regulamente, condiții de furnizare a serviciului, politici de utilizare acceptabilă, politici de confidențialitate sau alte prevederi contractuale publicate, după cum este specificat. Dacă ești consultant dōTERRA, accepți faptul că utilizarea Site-urilor web de către tine nu se supune numai acestor termeni de utilizare, ci și termenilor și condițiilor din contractul tău de consultant și din manualul privind politica noastră. Dacă ești membru dōTERRA, accepți faptul că utilizarea Site-urilor web de către tine nu se supune numai acestor termeni de utilizare, ci și termenilor și condițiilor din contractul tău de membru. Cu excepția contractului de membru sau al contractului de consultant și al manualului privind politica noastră, în cazul în care există discrepanțe între orice alt acord, regulă, politici sau termeni de furnizare a serviciului și prezentul Acord, vor prevala prevederile din prezentul Acord. Dacă ai întrebări despre prezentul Acord privind utilizarea, te rugăm să contactezi dōTERRA prin e-mail la service@doterra.com înainte de utilizarea Site-urilor web.

Îți vom face comunicări prin e-mail sau prin publicarea de anunțuri pe Site-urile web. Accepți faptul că toate acordurile, anunțurile, divulgările și alte comunicări pe care ți le transmitem prin mijloace electronice îndeplinesc toate cerințele legale care impun efectuarea acestor comunicări în scris.

2. Tipuri e utilizatori

Orice persoană care accesează, navighează sau utilizează în alt mod Site-urile web, fie manual, fie printr-un dispozitiv sau program automat, va fi considerată „Utilizator” potrivit prezentului Acord. Accesând Site-urile web și devenind Utilizator, declari că ai vârsta minimă de 18 ani sau mai mult. Dacă ai sub 18 ani, dar cel puțin 16 ani, poți utiliza Site-urile web, dar numai sub supravegherea unui părinte sau tutore legal care a acceptat să se supună acestor Termeni de utilizare.

3. Confidențialitate

Confirmi că ai citit și ai înțeles termenii din Politica de confidențialitate dōTERRA de pe https://www.doterra.com/RO/ro_RO/online-privacy-notice care stabilesc modul de prelucrare a datelor cu caracter personal atunci când utilizezi Site-urile web, inclusiv tipurile de date colectate, scopurile de prelucrare a datelor, părțile cu care pot fi partajate datele, drepturile tale în legătură cu prelucrarea datelor.

4. Utilizarea Site-urilor web; Modificări

(a) Înțelegeți că dōTERRA nu poate garanta și nu garantează că fișierele disponibile spre descărcare de pe Site-urile web nu conțin viruși, viermi, cai troieni sau alte programe pentru computer care au scopul de a deteriora, afecta negativ, intercepta ilegal sau expropria orice sistem, date sau informații personale. Ai responsabilitatea de a implementa proceduri și puncte de verificare suficiente în funcție de cerințele tale personale de acuratețe a datelor de intrare și de ieșire, precum și responsabilitatea de a menține mijloace externe față de Site-urile web pentru reconstrucția eventualelor date pierdute.

(b) dōTERRA își rezervă dreptul de a adăuga, modifica sau sista Site-urile web sau anumite porțiuni din Site-urile web, în orice moment, la propria discreție. Orice astfel de adăugiri, modificări sau sistări se vor supune acestor Termeni de utilizare.

(c) Consultanți dōTERRA. Consultanții dōTERRA („Consultanți”) sunt contractanți terți independenți ai dōTERRA și dōTERRA nu își asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru declarațiile, acțiunile sau omisiunile Consultanților, nici în legătură cu Site-urile web, nici în alt context. Iei la cunoștință și ești de acord că dōTERRA nu are niciun control și nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru nicio informație, sub nicio formă, care îți este furnizată de un Consultant. dōTERRA nu confirmă acuratețea sau fiabilitatea materialelor create sau distribuite de Consultant în niciun mediu, inclusiv, dar fără limitare la, internet.

5. Integritatea sistemului

Ți se interzice utilizarea oricărui dispozitiv, software sau program care poate interfera cu funcționarea corectă a Site-urilor web. Ți se interzice întreprinderea oricărei acțiuni care presupune încărcarea nerezonabilă a infrastructurii utilizate pentru susținerea funcționării eficiente a Site-urilor web, inclusiv, dar fără limitare la e-mail-urile nesolicitate (adică „Spam”).

6. RISC; UTILIZAREA INTERNETULUI

ÎȚI ASUMI INTEGRAL RESPONSABILITATEA ȘI RISCURILE EXISTENTE ATUNCI CÂND UTILIZEZI SITE-URILE WEB ȘI INTERNETUL. IEI LA CUNOȘTINȚĂ ȘI ACCEPȚI CĂ ORICE ÎNCĂRCĂRI SAU TRANSMISIUNI PE CARE LE EFECTUEZI POT FI INTERCEPTATE ȘI UTILIZATE DE TERȚI NEAUTORIZAȚI ȘI ÎȚI ASUMI PERSONAL TOATE RISCURILE ASOCIATE CU ACEST LUCRU.

7. DECLINAREA GARANȚIILOR

dōTERRA NU OFERĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, DECLARAȚIE SAU APROBARE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA GARANȚII DE TITLU SAU NEÎNCĂLCARE SAU GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP) ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-URILE WEB, CONȚINUTUL SITE-URILOR WEB, ORICE MĂRFURI SAU SERVICII FURNIZATE PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR WEB SAU PRIN INTERNET ÎN GENERAL, DACĂ NU SE SPECIFICĂ ALTFEL PE SITE-URILE WEB PENTRU UN ANUMIT PRODUS SAU SERVICIU ȘI dōTERRA DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE PENTRU ORICE COSTURI SAU PAGUBE CARE REZULTĂ DIRECT SAU INDIRECT DIN ORICE TRANZACȚII EFECTUATE PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR WEB. UNELE ȚĂRI AR PUTEA SĂ NU PERMITĂ DECLINAREA GARANȚIILOR IMPLICITE, AȘA CĂ DECLINAREA RĂSPUNDERII DE MAI SUS AR PUTEA SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL TĂU.

dōTERRA NU GARANTEAZĂ CĂ SITE-URILE WEB SAU SERVICIILE VOR ÎNDEPLINI CERINȚELE UTILIZATORULUI SAU CĂ SITE-URILE WEB SAU SERVICIILE VOR FI NEÎNTRERUPTE SAU FĂRĂ ERORI SAU CĂ DEFECTELE SITE-URILOR WEB VOR

FI CORECTATE. SITE-URILE WEB ȘI CONȚINUTURILE ȘI SERVICIILE PUSE LA DISPOZIȚIE PE SITE-URILE WEB SUNT FURNIZATE „AȘA CUM SUNT” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE”.

8. Întreruperi ale sistemului

dōTERRA programează periodic opriri ale sistemului pentru mentenanță și alte scopuri. Pot să apară și întreruperi neplanificate ale sistemului. dōTERRA nu își asumă nicio răspundere pentru nedisponibilitatea Site-urilor web ca urmare a acestui fapt sau pentru orice pierderi de date sau de tranzacții cauzate de întreruperi planificate sau neplanificate ale sistemului sau de întârzierea, transmiterea greșită, netransmiterea informațiilor din cauza acestor întreruperi ale sistemului sau a oricăror activități ale unor terți sau a oricăror altor întreruperi ale furnizorilor de domenii web sau a infrastructurii de internet și a rețelelor externe față de Site-urile web.

9. Despăgubiri

Te obligi să despăgubești, să aperi și să exonerezi dōTERRA și societatea sa mamă, entitățile afiliate, sucursalele, directorii, administratorii, angajații și reprezentanții săi de orice acuzații, plângeri, acțiuni în justiție, costuri, datorii, pierderi și daune de orice fel (inclusiv în ceea ce privește onorariile avocaților) care rezultă din (i) utilizarea, utilizarea incorectă sau utilizarea abuzivă a Site-urilor web de către tine, (ii) utilizarea incorectă a serviciilor sau bunurilor furnizate prin intermediul Site-urilor web sau (iii) încălcarea de către tine a oricărei prevederi a acestui Acord. Te obligi să colaborezi în măsura maximă a rezonabilului la apărarea dōTERRA împotriva oricărei plângeri. dōTERRA își rezervă dreptul, pe cheltuiala proprie, să își asume apărarea și controlul exclusiv al oricărei cauze care ar face în mod normal obiectul despăgubirii de către tine și în niciun caz nu vei încheia înțelegeri cu privire la o cauză legală fără consimțământul scris din partea dōTERRA.

10. Proprietate intelectuală

Conținuturile Site-urilor web, cum sunt textele, graficele, logo-urile, clipurile audio, videoclipurile, fotografiile, aplicațiile software și alte informații („Conținut”) sunt de proprietatea sau sunt deținute sub licență de dōTERRA Holdings LLC și/sau entitățile sale afiliate sau partenere și sunt protejate de legislația federală și internațională privind drepturile de autor și mărcile în curs de înregistrare sau alte drepturi privind proprietatea intelectuală. Aceste drepturi sunt protejate în toate formele, mijloacele mediatice și tehnologiile existente în prezent sau care vor fi dezvoltate în viitor. Ai dreptul să imprimi și să descarci părți de materiale din diferite secțiuni ale Site-urilor numai pentru uzul tău personal necomercial sau pentru uzul necomercial în cadrul organizației tale sau în alte scopuri permise. Dacă nu ești Consultant, nicio parte a Conținutului nu poate fi retipărită, republicată, modificată sau distribuită, sub nicio formă, fără autorizația scrisă explicită a dōTERRA. Dacă ești Consultant, dreptul tău de utilizare a Conținutului permis este reglementat prin Secțiunea 12 a Manualului privind politica noastră. Pe lângă utilizarea permisă Consultanților, nu ai dreptul – și acest Acord nu îți dă dreptul – să reproduci, să refaci sursa, să decompilezi, să dezasamblezi, să modifici, să transmiți, să vinzi, să distribui, să oferi sub licență sau să creezi lucrări derivate pe baza Site-urilor web. Anumite conținuturi pot fi obținute sub licență de la terți și toate aceste conținuturi de la terți și drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului aparțin părților terțe respective. Îți este interzisă eliminarea, alterarea sau modificarea oricărui drept de proprietate intelectuală, oricărei mărci în curs de înregistrare sau oricărui alt aviz sau legendă privind drepturile de proprietate intelectuală sau de exclusivitate de pe Site-urile web sau din cadrul Conținutului. Orice drepturi neacordate în mod explicit prin acest Acord sau alte acorduri de licență pentru utilizatorul final sunt rezervate de dōTERRA.

Nicio informație din prezenta nu conferă, prin implicare, prin interdicția de venire contra factum proprium sau într-un alt mod, nicio licență sau drept în baza niciunui brevet sau mărci în curs de înregistrare a dōTERRA sau a oricărui terț. Cu excepția situațiilor menționate expres mai sus, nicio informație din prezenta nu conferă nicio licență sau drept în baza niciunui drept de autor dōTERRA.

11. Limitarea răspunderii

dōTERRA SAU ALTE PĂRȚI IMPLICATE ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU DISTRIBUIREA SITE-URILOR WEB NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE PREJUDICII DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ LEGATE DE PIERDERI DE PROFIT, FOND COMERCIAL, UZUFRUCT, DATE SAU ALTE PIERDERI NECORPORALE (CHIAR DACĂ AM FOST ÎNȘTIINȚAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA DE PRODUCERE A ACESTOR PREJUDICII), CARE REZULTĂ DIN (I) UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE A SITE-URILOR WEB (II) COSTUL ACHIZIȚIEI DE MĂRFURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE A ORICĂROR MĂRFURI, DATE, CONȚINUTURI SAU SERVICII ACHIZIȚIONATE SAU OBȚINUTE SAU TRANZACȚII EFECTUATE PRIN INTERMEDIUL SAU DE PE SITE-URILE WEB; (III) ACCESAREA NEAUTORIZATĂ SAU ALTERAREA TRANSMISIUNILOR SAU DATELOR TALE; (IV) DECLARAȚIILE SAU COMPORTAMENTUL ORICĂROR TERȚI PE SITE-URILE WEB; SAU (V) ORICE ALTĂ CAUZĂ LEGATĂ DE SITE-URILE WEB. PRIN PREZENTA, IEI LA CUNOȘTINȚĂ CĂ ACEST PARAGRAF SE APLICĂ TUTUROR CONȚINUTURILOR, MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR WEB. DAUNELE CUMULATIVE TOTALE PLĂTITE DE dōTERRA ÎN BAZA ACESTOR TERMENI NU VOR DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ SUMA CEA MAI MICĂ DINTRE EVENTUALELE TARIFE PLĂTITE CĂTRE dōTERRA PENTRU UTILIZAREA SITE-URILOR WEB DE CĂTRE TINE ȘI 50 $. DEOARECE UNELE JURISDICȚII AR PUTEA SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU PREJUDICII ACCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, ÎN STATELE RESPECTIVE RĂSPUNDEREA VA FI LIMITATĂ LA SUMA MINIMĂ PERMISĂ PRIN LEGE. LIMITAREA RĂSPUNDERII ÎN BAZA PREZENTULUI ACORD SE FACE ÎN BENEFICIUL dōTERRA, AL SOCIETĂȚII SALE MAMĂ, AL ENTITĂȚILOR AFILIATE, SUCURSALELOR ȘI TUTUROR DIRECTORILOR, ADMINISTRATORILOR, ANGAJAȚILOR, REPREZENTANȚILOR LEGALI ȘI AGENȚILOR NOȘTRI.

12. Obligațiile contului tău

În contextul utilizării Site-urilor web de către tine, te obligi: (i) să furnizezi informații veridice, exacte, actuale și complete despre tine sau organizația ta, conform celor solicitate de Site-urile web („Informații de înregistrare”); și (ii) să păstrezi și să actualizezi Informațiile de înregistrare, astfel încât să fie mereu veridice, exacte, actuale și complete. Dacă furnizezi orice informații false, inexacte, neactuale sau incomplete, sau dacă avem motive rezonabile să suspectăm că informațiile furnizate sunt false, inexacte, neactuale sau incomplete, putem suspenda sau elimina contul tău și îți putem refuza continuarea utilizării Site-urilor web și accesarea ulterioară a Site-urilor web. Ești responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei și numărului tău de cont și ești complet răspunzător pentru toate activitățile care au loc sub numărul tău de cont și parola ta. Accepți faptul că parola ta poate fi utilizată pentru a-ți atribui un dosar electronic sau o semnătură electronică. Prin urmare, te obligi să nu divulgi parolele sau informațiile de identificare a contului către terți. Te obligi să ne înștiințezi imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei tale sau orice altă violare a securității. dōTERRA nu va fi în niciun fel responsabilă sau răspunzătoare pentru eventuale achiziții frauduloase efectuate utilizând parola ta compromisă.

13. Achiziții și prețuri ale produselor

(a) Achiziții de produse și prețuri. Toate datele de facturare și alte informații furnizate Site-urilor web trebuie să fie veridice și exacte. Furnizarea oricăror informații false sau inexacte constituie o încălcare a acestor Termeni de utilizare și, dacă ești Consultant, poate constitui totodată o încălcare a contractului tău de consultant. Prin efectuarea procesului de finalizare a comenzii, te obligi să accepți și să plătești produsul(-ele) sau serviciul(-iile) solicitat(e). Declari și garantezi că ai dreptul legal să utilizezi cardul de credit sau orice altă metodă de plată utilizată la finalizarea oricărei tranzacții.

În cazul în care un produs este afișat cu un preț incorect sau cu informații incorecte din cauza unei erori tipografice sau a unei erori de preț sau de introducere a informațiilor despre produs, dōTERRA își rezervă dreptul să refuze sau să anuleze orice comenzi efectuate pentru produsul afișat la prețul incorect. dōTERRA își rezervă dreptul să refuze sau să anuleze orice comenzi, chiar dacă comanda a fost confirmată și cardul de credit al Utilizatorului a fost debitat. dōTERRA își rezervă dreptul să refuze sau să anuleze orice comandă, din orice motiv, la propria discreție. În cazul în care cardul tău de credit a fost deja debitat pentru achiziție și comanda ta a fost anulată, dōTERRA îți va credita imediat contul de card cu suma debitată.

dōTERRA încearcă să asigure exactitatea tuturor descrierilor de produse. Cu toate acestea, dōTERRA nu garantează că descrierile de produse sau alte conținuturi de pe Site-urile web sunt exacte, complete, fiabile, actuale sau lipsite de erori. În cazul în care constați că un produs nu corespunde descrierii, singura măsură de remediere la care ai dreptul este returnarea produsului în conformitate cu politica dōTERRA privind returnările.

dōTERRA își rezervă dreptul, cu sau fără înștiințare prealabilă, (a) de a impune condiții pentru onorarea oricărui cupon, cod de cupon, cod promoțional sau altă promoție; (b) de a modifica descrierea produselor, (c) de a limita disponibilitatea oricărui produs sau serviciu, (d) de a refuza prestarea oricăror servicii către orice Utilizator sau client.

(b) Promoții. Site-urile web pot să conțină concursuri sau promoții care necesită trimiterea de către tine a unor materiale sau informații despre tine sau despre organizația ta de distribuție pentru a putea participa. Facem precizarea că orice astfel de concursuri sau promoții oferite prin intermediul Site-urilor web pot fi reglementate de termeni și condiții separate, care pot include, printre altele, criterii de eligibilitate ca limite de vârstă și restricții geografice. Dacă decizi să participi la astfel de concursuri sau promoții, ai responsabilitatea să te familiarizezi cu orice termeni și condiții aplicabile și, prin participarea ta, te obligi să respecți orice astfel de termeni și condiții, care vor avea caracter obligatoriu și final din toate punctele de vedere.

(c) Rambursări. Scopul primar al dōTERRA și al distribuitorilor săi este să vândă clienților produse de cea mai bună calitate. Dacă dorești să returnezi un produs dōTERRA, te rugăm să consulți politicile privind returnările, disponibile în manualul privind politica noastră dacă ești Consultant sau în termenii și condițiile care ți se aplică dacă ești Membru.

(d) Orice pretenție sau acțiune juridică legată de Site-urile web trebuie să fie înaintată în decurs de un an de la materializarea pretenției. Prețurile și disponibilitatea oricărui produs sau serviciu dōTERRA pot suferi modificări în orice moment, fără preaviz.

14. Negarea aprobării conținuturilor și linkuri către alte site-uri web

Orice linkuri către alte site-uri web sunt furnizate exclusiv pentru facilitarea Utilizatorilor Site-urilor web. Site-urile web pot oferi linkuri sau trimiteri către alte site-uri web, dar dōTERRA nu a revizuit toate aceste alte site-uri web, nu este responsabilă pentru conținutul acestor alte site-uri web și nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele prejudicii sau vătămări cauzate de orice astfel de conținuturi. dōTERRA nu aprobă și nu face niciun fel de declarații cu privire la aceste site-uri web sau cu privire la informațiile sau produsele ori materialele care se găsesc acolo sau cu privire la orice rezultate care pot fi obținute prin utilizarea lor. Dacă decizi să accesezi oricare dintre aceste alte site-uri web către care se oferă linkuri pe Site-urile web, îți asumi personal toate riscurile aferente.

15. Linkuri și cadre către Site-urile web

Dacă Utilizatorul nu are un contract scris valabil cu dōTERRA în care se specifică altfel, Utilizatorul are dreptul să furnizeze un hyperlink către Site-urile web pe un alt site web numai dacă Utilizatorul respectă toate condițiile următoare: (a) linkul trebuie să includă exclusiv text și să fie marcat clar cu „dōTERRA” sau linkul trebuie să „indice” către URL-ul http://www.doterra.com și nu către alte pagini din interiorul Site-urilor web; (c) în momentul în care este activat de către un Utilizator, linkul trebuie să afișeze Site-urile web pe tot ecranul și nu într-un cadru pe site-ul web care conține linkul; și (d) prezentarea, poziția și alte aspecte ale linkului trebuie să fie astfel încât să nu aducă prejudicii sau să reducă vadul comercial asociat cu numele și mărcile dōTERRA sau să dea impresia falsă că dōTERRA este asociată cu site-ul web care furnizează linkul sau este un sponsor al acestuia. Prin acordarea acestui consimțământ, dōTERRA nu renunță la proprietatea sa și la alte drepturi asupra mărcilor în curs de înregistrare, proprietății intelectuale, brevetelor și oricăror alte forme de proprietate intelectuală asociate cu Site-urile web. dōTERRA își rezervă dreptul să își revoce consimțământul pentru orice link, în orice moment, la propria discreție.

16. Legislația aplicabilă

Acest Acord și accesul la Site-urile web vor fi reglementate și interpretate în conformitate cu legislația statului Luxemburg.

17. Alegerea forului competent

(a) Consultanți dōTERRA și participanți la programul pentru membri. Dacă ești Consultant sau membru dōTERRA, orice litigiu care rezultă din sau are legătură cu utilizarea Site-urilor web sau achizițiile de servicii efectuate prin intermediul Site-urilor web vor fi soluționate prin procedura de arbitraj descrisă în manualul privind politica noastră sau în contractul tău cu compania.

(b) Alți Utilizatori. Prin prezenta, îți dai consimțământul necondiționat și irevocabil de a te supune jurisdicției exclusive a tribunalelor din Luxemburg pentru orice litigii care pot să apară din sau în legătură cu utilizarea Site-urilor web sau achizițiile de servicii prin intermediul Site-urilor web (și te obligi să nu înaintezi niciun litigiu în legătură cu acestea pe lângă alte instanțe în afară de cele menționate mai sus). Prin prezenta, renunți în mod necondiționat și irevocabil la orice obiecție în ceea ce privește stabilirea forului competent pentru orice astfel de litigii la tribunalele din Luxemburg, renunțând la dreptul de a înainta plângeri sau pretenții pe lângă orice instanță conform cărora înaintarea litigiilor la forul competent susmenționat prezintă pentru tine probleme de practicitate.

18. Poziția Utilizatorilor

Materialele de pe Site-urile web dōTERRA sunt prezentate exclusiv în scopul promovării oportunității dōTERRA și a produselor dōTERRA disponibile în țara în care locuiești. ȚI SE INTERZICE VÂNZAREA PRODUSELOR PROMOVATE PE SITE-URILE WEB dōTERRA ÎN AFARA ȚĂRII ÎN CARE LOCUIEȘTI. dōTERRA nu oferă

nicio garanție conform căreia materialele de pe Site-urile web dōTERRA sunt conforme cu legislația în vigoare în jurisdicțiile din afara țării în care locuiești. Persoanele care aleg să acceseze Site-urile web dōTERRA din afara țărilor în care locuiesc fac acest lucru din proprie inițiativă și exclusiv în scopuri informative.

19. Feedback de la Utilizatori

Dacă oricare Utilizator trimite către dōTERRA informații care conțin un feedback, spre exemplu întrebări, solicitări, opinii, comentarii, sugestii sau altele asemănătoare cu privire la conținutul oricărui document dōTERRA, al Site-urilor web sau al serviciilor oferite de dōTERRA, aceste informații vor fi considerate neconfidențiale și dōTERRA nu va avea nicio obligație în legătură cu aceste informații și va fi liberă să reproducă, să utilizeze, să divulge și să distribuie informațiile altora, fără limite. dōTERRA va fi liberă să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici incluse în aceste informații, în orice scop, inclusiv, dar fără limitare la dezvoltarea, fabricarea și comercializarea de produse care încorporează informațiile respective.

20. Utilizarea acceptabilă și legală a Site-urilor web

Orice informații furnizate către dōTERRA în contextul utilizării Site-urilor web: (a) nu trebuie să fie false, inexacte sau înșelătoare; (b) nu trebuie să fie obscene sau indecente; (c) nu trebuie să conțină viruși, cai troieni, viermi sau alte programe pentru computer care au scopul de a deteriora, afecta negativ, intercepta ilegal sau expropria orice sistem, date sau informații personale; (d) nu trebuie să încalce niciun drept de proprietate, brevet, marcă în curs de înregistrare, secret comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi de publicitate sau de confidențialitate ale unor terți; (e) nu trebuie să fie defăimătoare sau calomniatoare și nu trebuie să conțină amenințări ilegale sau hărțuire; și (f) nu trebuie să creeze obligații pentru dōTERRA sau să ne facă să pierdem accesul la servicii din partea furnizorilor noștri de servicii de internet sau a altor furnizori. Persoana care trimite orice comunicări acestor Site-uri web sau către dōTERRA în general este responsabilă pentru conținutul și informațiile din comunicările respective, inclusiv pentru veridicitatea și exactitatea lor. Site-urile web sunt puse la dispoziție ca serviciu pentru vizitatori. dōTERRA își rezervă dreptul de a șterge, a modifica sau a completa Conținutul Site-urilor web, în orice moment, din orice motiv și fără să înștiințeze pe nimeni.

21. Separabilitatea clauzelor

În cazul în care una sau mai multe părți ale acestui Acord este considerată nevalidă, ilegală sau neaplicabilă în orice sens și din orice motiv, această validitate, ilegalitate sau neaplicabilitate nu va afecta celelalte prevederi din prezentul Acord.

22. Titluri

Titlurile utilizate în acest Acord au exclusiv scopul de a facilita citirea și nu trebuie utilizate ca ajutor la interpretarea Acordului.

23. Clauza de nerenunțare

Orice întârziere în a solicita sau nesolicitare a respectării oricărei prevederi din prezenta, din partea ta sau a dōTERRA, în orice moment sau momente, nu va afecta în niciun fel dreptul tău sau al dōTERRA de a impune respectarea prevederii respective ulterior. Nicio întârziere în a exercita sau neexercitare a oricărui drept potrivit prezentei, de către tine sau dōTERRA, nu va constitui o renunțare la acel drept sau la alte drepturi care vă revin prin prezenta.

24. Întregul acord, actualizări și modificări

Acest Acord și orice documente încorporate în el în mod expres prin trimitere la acestea constituie întregul acord între tine și dōTERRA în ceea ce privește obiectul Acordului. La propria sa discreție, dōTERRA poate amenda sau modifica unilateral acest Acord sau orice alte documente la care se face trimitere în acesta, în orice moment, prin publicare pe Site-urile web. Orice termeni amendați sau modificați vor intra în vigoare din momentul publicării lor. Continuarea utilizării Site-urilor web constituie acceptarea oricăror termeni și condiții modificate. Dacă ai întrebări cu privire la acest Acord, te invităm să ne contactezi la service@doterra.com

25. Transfer de drepturi și obligații

Ți se interzice transferul drepturilor sau delegarea responsabilităților care îți revin în baza prezentului Acord fără autorizația scrisă expresă a dōTERRA, cu excepția cazului în care îți vinzi afacerea sau toate ori aproape toate acțiunile sale. dōTERRA poate să-și transfere drepturile și obligațiile care îi revin în baza prezentului Acord fără să te înștiințeze în acest sens.

26. Beneficiari terți

Nicio persoană care nu este parte a acestui Acord nu va fi beneficiară a acestui Acord și nicio persoană care nu este parte a acestui Acord nu va avea niciun drept de a impune executarea termenilor prezentului Acord.

27. Reziliere

dōTERRA își rezervă dreptul de a emite un avertisment, a suspenda sau a bloca imediat accesul tău la Site-urile web în cazul în care încalci acest Acord (sau orice alt acord sau politică la care se face trimitere în prezenta) sau dacă nu reușim să confirmăm sau să autentificăm informațiile pe care ni le furnizezi sau pentru orice alt motiv, la propria noastră discreție. Poți să-ți reziliezi contul contactând service@doterra.com sau apelând telefonic numărul furnizat pentru țara ta pe pagina de contact. Dacă îți reziliezi contul, trebuie să ncetezi orice utilizare a Site-urilor web. În caz de reziliere a acestor termeni de utilizare, declarațiile și garanțiile, drepturile la despăgubiri și limitările răspunderii stabilite prin acești termeni de utilizare vor rămâne valabile.

28. Politica privind încălcarea drepturilor de autor și desemnarea unui reprezentant pentru chestiunile legate de drepturile de autor

Politica dōTERRA privind încălcarea drepturilor de autor și reprezentantul desemnat de dōTERRA pentru primirea reclamațiilor privind încălcarea drepturilor de autor în baza legii privind drepturile de autor în mileniul digital (Digital Millennium Copyright Act, 17 USC § 512) sunt enunțate mai jos:

NOTIFICARE PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR

dōTERRA se angajează să protejeze drepturile de autor și se așteaptă ca utilizatorii Site-ului web să facă același lucru. Dacă tu crezi cu bună credință că oricare dintre materialele utilizate sau afișate pe sau prin intermediul Site-ului îți încalcă drepturile de autor, poți (personal sau prin intermediul agentului tău) trimite agentului nostru desemnat pentru drepturile de autor menționat mai jos o notificare prin care să soliciți ca materialul să fie eliminat sau accesul la acesta să fie blocat. Notificarea trebuie să includă în scris următoarele informații:

  • O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele titularului unui drept exclusiv care se presupune că a fost încălcat;
  • Identificarea locației în care există originalul sau o copie autorizată a operei protejate, de exemplu, adresa URL a site-ului web unde este postat sau numele cărții în care a fost publicat;
  • Identificarea materialului despre care se pretinde că încalcă drepturile de autor și o descriere a activității care încalcă drepturile de autor, precum și informații suficiente în mod rezonabil pentru a permite dōTERRA să localizeze materialul;
  • Informații suficiente în mod rezonabil pentru a permite dōTERRA să te contacteze, cum ar fi o adresă, un număr de telefon și o adresă de e-mail, dacă este disponibilă;
  • O declarație că ai convingerea de bună credință că utilizarea materialului în modul reclamat nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul acestuia sau de lege; și
  • O declarație care să ateste că informațiile din notificare sunt corecte și că ești autorizat să acționezi în numele titularului unui drept exclusiv care se presupune că a fost încălcat.

Agentul nostru desemnat pentru notificarea încălcării drepturilor de autor pe Site-ul web poate fi contactat la: dōTERRA, Attn: Legal Department, 389 South 1300 West, Pleasant Grove Utah 84062. Ești conștient de faptul că, dacă nu respecți toate cerințele de mai sus, este posibil ca notificarea ta să nu fie valabilă.

Drepturi de autor © 2022 dōTERRA Holdings LLC. Toate drepturile rezervate.

 

Alege continentul

Alege regiunea

Alege localizarea

Alege limba