Puritatea uleiurilor esențiale: testarea calității CPTG™ la dōTERRA


Cât de pure sunt uleiurile esențiale doTERRA?

Puritatea unui ulei esențial este cea mai importantă caracteristică a sa. Când un ulei esențial este denaturat sau contaminat, eficiența sa în a răspunde nevoilor tale scade. Mai presus decât orice, puritatea este prima prioritate a doTERRA în producția de uleiuri esențiale.

Cum se asigură doTERRA că uleiurile sale sunt pure?

Încă de la început, misiunea noastră a fost aceea de a dărui lumii uleiuri esențiale pure și de calitate. Cu toate acestea, în absența unui standard care să definească puritatea unui ulei esențial, doTERRA a hotărât să stabilească ea însăși un standard de puritate pentru industria uleiurilor esențiale.

Nu toate companiile de uleiuri esențiale aleg să impună standarde stricte de testare. De fapt, multe omit anumiți pași importanți, pentru a economisi timp sau bani. Din nefericire, fără o testare adecvată, e imposibil să avem certitudinea că un ulei esențial este cu adevărat „pur”.

Pentru a se asigura că fiecare sticluță de ulei esențial este pură și lipsită de agenți de contaminare sau substanțe de umplere sintetice, doTERRA a creat procesul CPTG™ Certified Pure Tested Grade (Grad Testat Pur Certificat). Procesul CPTG presupune o examinare riguroasă a fiecărui lot de ulei, alături de testarea de către o entitate terță, pentru a garanta transparența.


De ce este important să folosim uleiuri esențiale pure?

doTERRA Oils

Unii oameni întreabă: „Chiar contează puritatea uleiurilor esențiale?” sau „Ce se întâmplă dacă folosesc uleiuri esențiale care nu sunt pure?”

Răspunsul este da – puritatea uleiurilor esențiale contează. Dacă folosești un ulei care a fost denaturat, contaminat sau modificat cu substanțe de umplere sintetice, beneficiile naturale complete ale plantei sunt deseori compromise.

De aceea, doTERRA ține atât de mult la puritatea uleiurilor esențiale. Dacă folosești un ulei impur, poate fi dificil să-i simți beneficiile și să-l folosești în siguranță. Pe de altă parte, când folosești uleiuri esențiale pure și necontaminate, acestea îți permit să te menții între limitele utilizării sigure și să te bucuri de întregul lor potențial.


Cum poți ști dacă uleiurile tale esențiale sunt pure

Cum îți dai seama dacă uleiurile tale esențiale sunt pure? Înainte să cumperi uleiuri esențiale, e bine să cauți informații despre metodele de obținere a materiilor prime, producție și testare a uleiurilor utilizate de compania respectivă.

Iată câteva întrebări pe care le poți adresa:

 • Calitatea plantelor: Compania folosește plante de calitate superioară în producția de uleiuri esențiale? Plantele sunt cultivate în condiții adecvate, utilizând practici agricole corecte?
 • Practici de producție: Compania a implementat proceduri de siguranță pentru a evita contaminarea în timpul procesului de producție? Uleiurile sunt denaturate sau se adaugă substanțe de umplere sintetice?
 • Metode de testare: Compania testează fiecare lot de ulei esențial? Se utilizează testarea imparțială de către o parte terță? Rezultatele testelor sunt disponibile pentru public?
 • Păstrare și manipulare: Uleiurile sunt prelucrate, ambalate și păstrate cu grijă pentru a evita fenomenele de alterare chimică provocate de expunerea la căldură sau lumină? (Sticluțele chihlimbarii sunt, de obicei, cea mai bună alegere pentru păstrarea uleiurilor esențiale.)

Asigurarea purității uleiurilor esențiale: Procesul CPTG

doTERRA începe procesul de testare CPTG la scurt timp după distilare, când se examinează compoziția chimică a fiecărui ulei. Unitatea de producție doTERRA efectuează o a doua serie de teste pentru a se asigura că uleiurile distilate și testate inițial sunt aceleași cu cele care sosesc la unitatea de producție. O a treia examinare a compoziției chimice a uleiurilor este efectuată în momentul ambalării uleiurilor în sticluțe înainte de livrarea la consumatori.

Fiecare test este efectuat pentru a asigura faptul că uleiurile esențiale sunt lipsite de agenți de contaminare și că nu au apărut fenomene de alterare neașteptate în timpul producției.


8 metode pentru a stabili puritatea uleiurilor esențiale doTERRA

Procesul de testare a calității CPTG include opt etape principale capabile să garanteze că fiecare lot de ulei esențial doTERRA este pur, nedenaturat și sigur pentru utilizarea conform indicațiilor.

Iată testele utilizate de doTERRA pentru a asigura puritatea uleiurilor esențiale:

 1. Testare organoleptică
 2. Testare microbiană
 3. Cromatografie de gaze
 4. Spectrometrie de masă
 5. Spectroscopie în infraroșu cu transformată Fourier (FTIR)
 6. Testarea chiralității
 7. Analiză izotopică
 8. Testare de metale grele

Utilizarea testării organoleptice pentru stabilirea purității uleiurilor esențiale

Testarea organoleptică presupune utilizarea simțurilor, mai exact a văzului, mirosului, gustului și simțului tactil. Distilatorii cu experiență își utilizează simțurile ca primă etapă în testarea calității, pentru a-și face o impresie imediată despre acceptabilitatea unui produs. Un ulei care are un miros neobișnuit, o consistență neomogenă sau o culoare ciudată este un semnal imediat pentru distilator că ceva nu este în regulă. Această metodă de testare este utilizată deseori ca etapă de control al calității preliminară, înainte de efectuarea altor teste.


Utilizarea testării microbiene pentru stabilirea purității uleiurilor esențiale

Testarea microbiană presupune analizarea unui lot de uleiuri esențiale în privința prezenței de microorganisme străine, ca fungi, bacterii, virusuri și mucegaiuri. Procesul presupune aplicarea unei probe de ulei pe un mediu de cultură steril, într-un vas sau pe o placă acoperită. Proba este apoi pusă în incubator și se observă eventuala creștere microbiană. Acest test este efectuat când produsele intră în unitatea de producție și pe produsele finite, înainte de distribuție, pentru a asigura absența contaminării în timpul procesului de umplere


Utilizarea testării prin cromatografie de gaze pentru stabilirea purității uleiurilor esențiale

În cazul cromatografiei de gaze, un ulei esențial este supus evaporării și este trecut printr-o coloană lungă pentru a-l separa în componentele sale individuale. Fiecare componentă traversează coloana cu o viteză diferită, în funcție de masa sa moleculară și proprietățile sale chimice, care sunt măsurate în momentul ieșirii din coloană. Prin această metodă de testare, analiștii responsabili de controlul calității pot stabili ce compuși sunt prezenți în proba testată


Gas Chromatography

Utilizarea testării prin spectrometrie de masă pentru stabilirea purității uleiurilor esențiale

Spectrometria de masă este utilizată împreună cu cromatografia de gaze pentru a a determina la nivel mai detaliat compoziția unui ulei esențial. În cazul spectrometriei de masă, constituenții separați anterior prin cromatografie de gaze sunt ionizați și trimiși printr-o serie de câmpuri magnetice. Pe baza masei moleculare și sarcinii electrice, este posibilă identificarea cantității fiecărui constituent, oferind informații suplimentare despre potența unui ulei esențial.


Utilizarea spectroscopiei în infraroșu cu transformată Fourier (FTIR) pentru stabilirea purității uleiurilor esențiale

Spectroscopia în infraroșu cu transformată Fourier (FTIR) este efectuată pentru a asigura potența și calitatea consecventă a unui lot de ulei esențial. Această metodă de testare permite identificarea componentelor structurale ale compușilor din uleiurile esențiale. În cadrul FTIR, se emite o lumină infraroșie la frecvențe diferite printr-o probă de ulei esențial și se măsoară cantitatea de lumină absorbită de probă. Calitatea probei este determinată prin compararea rezultatelor măsurătorilor FTIR cu cele dintr-o bază de date istorice, cu tipare de absorbție ale probelor de calitate superioară înregistrate.


Fourier-transform infrared spectroscopy

Utilizarea testării chiralității pentru stabilirea purității uleiurilor esențiale

Chiralitatea, un termen derivat din cuvântul grecesc pentru „mână”, se utilizează pentru a descrie orientarea tridimensională a unei molecule. Așa cum noi avem două mâini, moleculele chirale există sub două forme, care se diferențiază în dreaptă și stângă. Poți vizualiza acest principiu privindu-ți mâinile: când le așezi una lângă alta, fiecare mână este imaginea în oglindă a celeilalte.

În cazul moleculelor, fiecare „mână” are proprietăți chimice diferite, care influențează interacțiunile fiziologice ale acestora în organism. Una dintre „mâini” este predominantă în natură. Cu toate acestea, în mediu de laborator, raportul dreapta-stânga al moleculelor este întotdeauna 50/50, datorită similitudinilor structurale dintre molecule. Raportul dintre constituenții drepți și stângi poate fi determinat printr-o tipologie specială de cromatografie de gaze.

Deși nu se efectuează frecvent la toate loturile, această metodă de testare este utilizată pentru a asigura că nu sunt prezente elemente sintetice în uleiurile esențiale.


Chirality

Utilizarea testării prin analiză izotopică pentru stabilirea purității uleiurilor esențiale

Materia este alcătuită din constituenți chimici minusculi numiți elemente. Deși există zeci de elemente, fiecare dintre ele este diferit datorită protonilor pe care îi conține. Uneori, un element poate să existe sub mai multe forme stabile, în funcție de numărul de neutroni. În acest caz, elementele poartă denumirea de izotopi. Elementul carbon există sub forma a doi izotopi stabili, carbon-12 (6 protoni și 6 neutroni) și carbon-13 (6 protoni și 7 neutroni).

Deoarece uleiurile esențiale sunt compuși organici, sunt alcătuite preponderent din atomi de carbon și vor avea un anumit raport între izotopii carbon-12 și carbon-13. Acest raport variază în funcție de originea geografică.

Utilizând un tip special de spectroscopie de masă, putem determina ce izotopi sunt prezenți în constituenții uleiurilor esențiale și în ce cantități. Dacă uleiul esențial provine integral din aceeași sursă, fiecare constituent al său ar trebui să aibă același raport între izotopi. Dacă un constituent are un profil izotopic diferit față de cel al altor constituenți, analistul responsabil cu controlul calității va ști că acel ulei esențial a fost denaturat.


Isotopic Analysis

Utilizarea testării de metale grele pentru stabilirea purității uleiurilor esențiale

Testarea de metale grele grele evidențiază cantitatea de metale grele conținută într-un ulei esențial dat. Dacă sunt distilate corect, uleiurile esențiale nu ar trebui să conțină metale grele. Testarea ICP-MS utilizează un mediu cu energie ridicată numit plasmă cuplată inductiv (ICP) pentru ionizarea probei. Apoi, proba este trecută printr-un spectroscop de masă, care separă proba în elementele sale componente, arătând ce elemente sunt prezente și în ce cantități.

Alege continentul

Alege regiunea

Alege localizarea

Alege limba