Értesítés – A Szabályzati Kézikönyv módosításai


április 20. 2022  

Ezúton értesítjük a dōTERRA-fiókjára vonatkozó Szabályzati Kézikönyv módosításairól.  A Kézikönyv 20. fejezete értelmében a Wellness Tanácsadók egyetértenek azzal, hogy a jelen értesítés közlésétől számított hatvan (60) nap elteltével a módosítások érvénybe lépnek, és automatikusan a Társaság és a Wellness Tanácsadók között létrejött Szerződés hatályos és kötelező érvényű rendelkezéseit képezik majd.  Miután a kiegészítések és módosítások érvénybe léptek, Wellness Tanácsadóként végzett tevékenysége folytatásával, illetve Forgalmazói tevékenység végzésével – a termékvásárlást is beleértve – a Wellness Tanácsadó elismeri, hogy elfogadta a Szerződés új feltételeit. A Wellness Tanácsadók a 20. fejezetnek megfelelően azzal is egyetértenek, hogy a jelen tájékoztató a Kézikönyv módosításaira felhívó értesítésnek minősül.  

 

A módosítások a Szabályzati Kézikönyv 9. és 19. fejezeteit érintik. A Szabályzati Kézikönyv 9. fejezetének helyébe az alábbiak lépnek:  

9. FEJEZET: Elhelyezési szabályzat, szervezeten belüli áthelyezés, valamint a vállalatok közötti és társaságon belüli toborzás tilalma 

A. Kezdeti elhelyezés. Új Wellness Tanácsadó beléptetésekor a Beléptető bárhol elhelyezheti az új Wellness Tanácsadót a Beléptető Szervezetén belül. 

B. Elhelyezés módosítása a beléptetést követően.  

 1. Az új Wellness Tanácsadó Társaságnál való regisztrációját követő naptári hónap legkésőbb 10. napján a Beléptető egy alkalommal áthelyezheti az új Wellness Tanácsadót bárhová a Beléptető Szervezetén belül (tehát a Beléptető Szervezetén kívülre nem) a Társaság jóváhagyásával. 
 2. A fentiekben megadott időtartam elteltével a Wellness Tanácsadó helye véglegesnek tekintendő, és a Társaság alapesetben nem fogja a Wellness Tanácsadók Szervezeten belüli áthelyezésére vonatkozó kérelmeket jóváhagyni. 
  1. Az elhelyezések ezen túli módosításai ritkák, és csak a Társaság Kivétel-felülvizsgálati Bizottságának kifejezett írásos jóváhagyásával lehetségesek.  
  2. Egy elhelyezés módosításának engedélyezése előtt a Társaság többek között az alábbi szempontokat fogja mérlegelni: 
   1. az áthelyezendő Wellness Tanácsadó inaktív volt-e legalább hat hónapja (tizenkét hónapja Silver vagy magasabb szint esetén); 
   2. az áthelyezendő Wellness Tanácsadó megkapja-e a tőle három szinttel feljebb elhelyezkedő Beléptetők és a tőle hét szinttel feljebb elhelyezkedő Szponzorok írásos jóváhagyását;  
   3. az áthelyezés szintlépést eredményezne-e; 
   4. visszamenőleg módosítana-e a jutalékkifizetéseken;  
   5. a Wellness Tanácsadó megsértette-e a Szerződést; 
   6. az áthelyezés hatásait a Szervezetre; valamint  
   7. egyéb releváns tényeket.
  3. Azok a Diamond vagy magasabb szintű tagok, akik személyesen léptetnek be egy olyan Wellness Tanácsadót, aki három hónapon belül eléri a Premier szintet, lehetőséget kapnak, hogy áthelyezzék az új Belépőjüket a frontvonalukon vagy bármely Wellness Tanácsadó alá az aktuális Szponzoruk és a Beléptetőjük között. Ennek kérelmezésére akkor kerülhet sor, ha a Beléptető előbb kitölti a Premier áthelyezése (Premier Move) űrlapot a Premier szint hivatalos teljesítését követő naptári hónap legkésőbb 10. napján. Erre az áthelyezésre akkor is lehetőség van, ha a beléptetést követően egyszer már sor került áthelyezésre. A jelen bekezdésben kikötött háromhónapos időtartam számítása onnan kezdődik, hogy az új Wellness Tanácsadó első saját Wellness Tanácsadója szponzora lesz. Ha az új Wellness Tanácsadó az adott naptári hónap 10. napját követően lép az első saját Wellness Tanácsadója szponzorának szerepébe, akkor a következő naptári hónap számít majd az első hónapnak. Ha az új Wellness Tanácsadó még az adott naptári hónap 10. napja előtt lép az első saját Wellness Tanácsadója szponzorának szerepébe, akkor a belépés naptári hónapja számít majd az első hónapnak.  

 

C. Korábbi Törzsvásárló beléptetése Wellness Tanácsadóként.Egy Wellness Tanácsadó beléptethet Törzsvásárlókat Wellness Tanácsadóként. Amikor egy Törzsvásárlóból Wellness Tanácsadó lesz, megszűnik a Törzsvásárlói státusza. Egy Beléptető elhelyezhet egy Törzsvásárlóból lett új Wellness Tanácsadót bárhová a Beléptető Szervezetén belül, ha az új Wellness Tanácsadó már sikeresen beléptetett legalább egy Törzsvásárlót vagy Wellness Tanácsadót 100 PV értékű rendeléssel azután, hogy Wellness Tanácsadó lett, és még nincs saját Szervezete. Az új Wellness Tanácsadó elhelyezésére a jelen bekezdésben ismertetett követelmények teljesítésének dátumát követő naptári hónap legkésőbb 10. napján kell, hogy sor kerüljön.  

D. Beléptetői státusz átruházása. A Társaság lehetővé teszi a Beléptető számára, hogy egy adott Wellness Tanácsadóhoz (Belépőhöz) rendelt beléptetői státuszt egy alkalommal bárkire átruházhasson a Társaság jóváhagyásával.  A beléptetői státuszt érintő minden további módosítást indokolt körülményekre hivatkozva lehet csak kérelmezni, és a Társaság Kivétel-felülvizsgálati Bizottságának jóváhagyása szükséges hozzá.   

E. Vállalatok közötti és társaságon belüli toborzás tilalma. 

 1. Vállalatok közötti toborzás.  Egy másik dōTERRA Wellness Tanácsadó vagy Törzsvásárló közvetett vagy közvetlen, bármilyen (ideértve, de nem kizárólag a weboldalon keresztüli) módon történő, valós vagy megkísérelt felkérése, beléptetése, bátorítása vagy a befolyásolására tett erőfeszítés, hogy belépjen vagy részt vegyen egy másik hálózati marketinges lehetőségben. Az ilyen magatartás toborzásnak minősül még akkor is, ha a Wellness Tanácsadó megnyilvánulásai csupán egy másik Wellness Tanácsadó vagy Törzsvásárló érdeklődésére adott válaszok.  
 2. Társaságon belüli toborzás.  Egy olyan magánszemély vagy entitás közvetett vagy közvetlen, bármilyen (ideértve, de nem kizárólag a weboldalon keresztüli) módon történő, valós vagy megkísérelt felkérése, beléptetése, bátorítása vagy a befolyásolására tett erőfeszítés, aki/amely már jelenleg is Forgalmazói tevékenységet folytat a dōTERRA egy másik szponzori vonalán. Akkor is társaságon belüli toborzás történik, ha olyan magánszemélyt vagy entitást léptet be, aki/amely az elmúlt hat hónapon belül Forgalmazói tevékenységet folytatott a dōTERRA-nál, illetve olyan Wellness Tanácsadók esetében, akik az elmúlt tizenkét hónap folyamán elérték a Silver vagy valamelyik magasabb szintet.   
 3. Tilalom.  A Wellness Tanácsadóknak tilos vállalatok közötti vagy társaságon belüli toborzást folytatniuk. Tilos továbbá házastárs vagy hozzátartozó nevét, kereskedelmi neveket, cégneveket, alias neveket, vállalatokat, partnerségeket, szövetkezeteket, szövetségi azonosítószámokat vagy fiktív azonosítószámokat használni ennek az előírásnak a megkerülésére.    
 4. A Társaság rendelkezésére álló jogorvoslat jogsértés megszüntetésére. A Wellness Tanácsadók megállapodnak és egyetértenek abban, hogy a vállalatok közötti és a társaságon belüli toborzás egyaránt a Társaság és annak Forgalmazói között létrejött szerződéses viszony észszerűtlen és jogtalan megsértésének, valamint a Társasági tulajdon átalakításának és a Társaság üzleti titkaival való visszaélésnek minősül.  A Wellness Tanácsadók továbbá megállapodnak és egyetértenek abban, hogy az itt leírtak megsértése azonnali és helyrehozhatatlan kárt okoz a Társaság számára, hogy a Társaságot ily módon ért kár meghaladja a Wellness Tanácsadó által biztosítható bármely előny mértékét, valamint hogy a Társaságot, minden egyéb rendelkezésre álló jogorvoslat mellett, azonnali, ideiglenes, előzetes és tartós jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslat illeti meg biztosíték nélkül, valamint hogy az ilyen jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslat kiterjesztheti a jelen korlátozás Szerződés megszűnése/megszüntetése utáni időtartamát akár egy (1) évre a rendelkezés utolsó megsértésének időpontjától számítva.  A jelen bekezdés rendelkezései a Szerződés megszűnését/megszüntetését követően is hatályban maradnak.  A jelen bekezdésben foglaltak nem jelentik semmilyen egyéb jog és jogorvoslat feladását, amely a Társaságot bizalmas információinak használata, illetve a Szerződés bármilyen egyéb jellegű megsértése okán megilleti. A Wellness Tanácsadók továbbá egyetértenek azzal, hogy a megjelenésük vagy a rájuk való hivatkozás, illetve a nevük vagy az arcképük szerepeltetése vagy említése bármilyen promóciós, toborzó célú vagy felhívó anyagban egy másik közvetlen értékesítési vállalat részére, ugyancsak vállalatok közötti toborzásnak minősül még a Szerződés megszűnését/megszüntetését követő egy éven át.  

 

A Szabályzati Kézikönyv 19. fejezetének D. szakasza helyébe az alábbiak lépnek:  

D. A Szerződés megszüntetése/megszűnése. Egy Wellness Tanácsadó bármikor, bármilyen okra hivatkozva megszüntetheti a Szerződést, ha írásbeli értesítést küld a Társaságnak a megszüntetési szándékáról a europeplacements@doterra.com vagy az Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG címre. Az a személy, akinek Forgalmazói jogviszonya megszűnik, nem regisztrálhat újból Wellness Tanácsadóként a legutóbbi tevékenysége időpontjától számított hat hónapig, amennyiben az illető Wellness Tanácsadó Premier vagy annál alacsonyabb szintet ért el, hacsak meg nem kapja hozzá a Társaság írásbeli jóváhagyását. Ha a Wellness Tanácsadó Silver vagy magasabb szintet ért el, tizenkét hónapot kell várnia, mielőtt újból a dōTERRA Wellness Tanácsadójaként regisztrálhat. Tevékenységként értendő többek között a termékvásárlás, más Wellness Tanácsadók toborzása és a jutalékszerzés. Az információk és a Wellness Tanácsadói hálózat bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség a Szerződés megszűnése után is érvényben marad, ideértve, de nem kizárólag a 12. és 17. fejezetekben ismertetett kötelezettségeket is. 

Válasszon kontinenst

Válasszon régiót

Válassza ki a tartózkodási helyét

Válasszon nyelvet