Höstens enrollningskampanj 


1 oktober–30 november 2021

För att fira vår Autumn Tour 2021 presenterar vi vår fantastiska höstenrollningskampanj. Nya medlemmar får produkter från två av våra populäraste produktserier: dōTERRA On Guard™ och Deep Blue™! Om du enrollar en ny medlem idag får du dessutom 50 produktpoäng!!

Nya medlemmar

100pv OnGuard Mouthwash and Drops

Vid enrollning med 100 PV eller mer får du följande PÅ KÖPET:

200pv OnGuard Mouthwash and drops, deep blue rub and travel bag

Verv med 200 PV eller mer og få følgende GRATIS:

 

Kan köpas nu och endast under begränsad tid eller så länge lagret räcker.

Nya medlemmar måste registrera sig som ny doTERRA Wellness Advocate eller Wholesale Customer och göra en enrollningsbeställning på minst 100 PV mellan den 1 oktober och 30 november 2021 för att få ta del av den här kampanjen.

Enrollare

Enroller

 • Verv et nytt medlem med 100 PV eller mer og få 50 produktpoeng

Enrollaren måste lägga in en lojalitetsbeställning (LRP) på minst 100 PV samma månad som den nya medlemmen enrollas för att få ta del av kampanjen.

Påminnelse om banköverföringar

Om du har en obetald överföring från förra månaden bör du slutföra betalningen snarast möjligt. För att vi ska kunna behandla betalningar måste du inkludera ditt beställningsnummer och medlems-ID i betalningsreferensen. Banköverföringar tar 2–5 arbetsdagar. För att vi ska ha tid att beräkna provisioner på föregående månads beställningar måste vi få din betalning senast den 3:e för att undvika förseningar och sedan kunna behandla betalningar senast den 8:e. 

Vanliga frågor för nya medlemmar

Måste jag bli Wellness Advocate eller Wholesale Customer för att få ta del av den här kampanjen?

Ja. Du måste registrera dig som Wellness Advocate eller Wholesale Customer för att kunna ta del av den här kampanjen. Det är ett av kriterierna som måste uppfyllas.

Vad är det för skillnad mellan en Wellness Advocate och en Wholesale Customer?

Wholesale Customers är intresserade av att använda doTERRA-produkter för sitt välbefinnande och vill köpa till medlemspris. Wholesale Customers kan också vara intresserade av att tjäna ihop lojalitetspoäng med Loyalty Rewards-programmet (LRP).

Fördelar för Wholesale Customers

 • Medlemspris (25 % rabatt)

 • Möjlighet att få 10–30 % av sina totala köp tillbaka i produktpoäng PÅ KÖPET

 • Rätt att få doTERRA:s månadsprodukt PÅ KÖPET

 • Ingen månadsbeställning krävs


Wellness Advocates gillar doTERRA-produkter och vill dela dem med andra. Wellness Advocates kan även vilja tjäna pengar genom doTERRA.

Fördelar för Wellness Advocates

 • Medlemspris (25 % rabatt)

 • Möjlighet att få 10–30 % av sina totala köp tillbaka i produktpoäng PÅ KÖPET

 • Rätt att få doTERRA:s månadsprodukt PÅ KÖPET

 • Möjlighet att tjäna ersättning och bonus


Vad behöver jag göra för att ta del av den här kampanjen?

När du registrerar dig som Wellness Advocate eller Wholesale Customer lägger du den minsta PV-beställning som krävs för att kvalificera dig för den här kampanjen.

Vilka produkter kan jag köpa för att uppnå lägsta PV-krav för den här kampanjen?

Du kan köpa alla doTERRA-produkter så länge som din enrollningsorder uppnår det lägsta PV-krav som anges. Detta inkluderar enrollningskit.

Jag har kvalificerat mig för kampanjen. När får jag mina gratisprodukter?

Om du har kvalificerat dig för kampanjen får du dina gratisprodukter tillsammans med din enrollningsbeställning.

Räknas återaktiveringar med i den här kampanjen?

Återaktiveringar räknas INTE i den här kampanjen. En återaktivering är en person som tidigare värvats som Wellness Advocate och som vill återaktivera sitt konto.

Vanliga frågor för enrollare

Jag är enrollare som deltar i den här kampanjen. Vad måste jag göra för att kvalificera mig för kampanjen?

Enrollare måste enrolla en ny medlem med minst 100 PV eller mer för att få 50 produktpoäng! Enrollaren måste även behandla en lojalitetsbeställning (LRP) på minst 100 PV samma månad som den nya medlemmens enrollningsbeställning.

Exempel: Om du enrollar någon i oktober måste du behandla en lojalitetsbeställning (LRP) på minst 100 PV under oktober för att kunna ta del av den här kampanjen. 

Jag är medlem utanför Europa. Kan jag enrolla en ny medlem i Europa?

Ja, om den nya medlemmen har ett europeiskt konto kan denne enrolla och få belöningarna för den här kampanjen. Du (enrollaren) får dock inga poäng för den här kampanjen eftersom du inte har ett europeiskt konto.

Jag är medlem i Europa. Kan jag enrolla en ny medlem utanför Europa?

Ja, det kan du. Men ingen av er är berättigade till den här kampanjen. Eftersom den nya medlemmen som du vill enrolla inte har ett europeiskt konto, är varken du (enrollaren) eller den som enrollas berättigade till den här kampanjen. 

Termer

 • Enrollningsbeställning: Den första beställningen som läggs in av en ny Wellness Advocate eller Wholesale Customer som inkluderar antingen ett enrollningskit, valfria produkter eller enrollningsavgiften.
 • PV: står för Personal Volume (Personlig volym). Alla produkter har ett fast PV-värde, vilket ofta är produktens medlemspris, minus moms och frakt- och hanteringsavgifter. PV är inte lika med kostnaden för en beställning. Se produktbeskrivningen för information om PV-värdet för en specifik produkt.
 • Återaktivering: En återaktivering är en person som tidigare registrerat sig som Wellness Advocate eller Wholesale Customer och som vill återaktivera sitt konto.

Regler

 • En enskild beställning kvalificerar endast till en kampanj. Eftersom det här är en enrollningskampanj kan nya medlemmar endast kvalificera sig en gång.
 • Oavsett om nya medlemmar kvalificerar sig för 100 PV- eller 200 PV-kampanjen får enrollare endast 50 produktpoäng.
 • Om beställningar eller artiklar returneras så att beställningen hamnar under PV-kravet kvalificerar beställningen inte till den här kampanjen.
 • PV är inte lika med kostnaden för en beställning. Innan enrollningsbeställningen slutförs måste nya Wellness Advocate- eller Wholesale Customer-medlemmar kontrollera att beställningen uppfyller PV-kraven.
 • Enrollningsbeställningar som har lagts in kan inte ändras, justeras eller kombineras för att kvalificera för kampanjen.
 • Det finns ingen gräns för hur många produktpoäng en enrollare kan få i den här kampanjen.
 • För att enrollaren ska få produktpoäng måste både enrollarens och den nya medlemmens konto vara i Europa.
 • Banköverföringar måste tas emot före den 10:e i den följande månaden för att räknas för kampanjen. Inga undantag kommer att göras.
 • Enrollningsbeställningar som görs utanför enrollningsperioden räknas inte som enrollningar som kvalificerar för kampanjen. Inga undantag kommer att göras.
 • Återaktiveringar räknas INTE i den här kampanjen. En återaktivering är en person som tidigare värvats som Wellness Advocate och som vill återaktivera sitt konto. 
 • Alla enrollningskit räknas in för kampanjen så länge kitet är värt minst 100 PV. 
 • De som kvalificerar för kampanjen i oktober: Poängen läggs till på medlemmarnas konton den 20 november 2021. Medlemmar som anser att de har kvalificerat sig för kampanjen men som inte har fått produktpoängen bör kontakta kundtjänst senast den 30 november 2021. Undantag kan inte godkännas efter detta datum.
 • De som kvalificerar för kampanjen i november: Poängen läggs till på medlemmarnas konton den 20 december 2021. Medlemmar som anser att de har kvalificerat sig för kampanjen men som inte har fått produktpoängen bör kontakta kundtjänst senast den 31 december 2021. Undantag kan inte godkännas efter detta datum.

 

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language