LRP Boost: fortsättning


Nya medlemmar under april

Blev du medlem i dōTERRA under april med en enrollningsbeställning på 100 PV eller mer? Slutför det sista steget denna månad när du går med i Loyalty Rewards Program och lägg in en lojalitetsbeställning (LRP) på minst 100 PV mellan den 1 och 31 maj 2022! Försäkra dig om att du uppfyller kraven så att du kan öka din inkomstprocent till 20 %.

Så här kvalificerar du:

1. Enrollade som ny dōTERRA Wellness Advocate eller Wholesale Customer och lade en enrollningsbeställning på minst 100 PV mellan den 1 och 30 april 2022.

2. Delta i Loyalty Rewards Program och lägg en lojalitetsbeställning (LRP) på minst 100 PV mellan1 och 31 maj 2022.

När du har kvalificerat ökar din LRP-poängprocent till 20 %!* 

*Din kvalificerande lojalitetsbeställning (LRP) i maj drar nytta av din LRP-poängprocentökning.

Nya medlemmar under maj

LRP Boost förlängs till 15 maj 2022 (gäller endast dig som blivit ny medlem under maj).

Vi förlänger vår LRP Boost-kampanj för nya medlemmar som enrollar hos dōTERRA senast den 15 maj! Du kan få ytterligare lojalitetspoäng genom att öka din Loyalty Rewards Program-procent.

Så här kvalificerar du:

1. Enrolla som ny dōTERRA Wellness Advocate eller Wholesale Customer och lägg en enrollningsbeställning på minst 100 PV mellan den 1 och 15 maj 2022..

2. Delta i Loyalty Rewards Program och lägg en lojalitetsbeställning (LRP) på minst 100 PV mellan den 1 och 30 juni 2022.

När du har kvalificerat ökar din LRP-poängprocent till 20 %!*

*Din kvalificerande lojalitetsbeställning (LRP) i juni omfattas av procentökningen på dina LRP-poäng.

 

Enroller

Vanliga frågor

Hur kan jag dra nytta av LRP Boost?

När du registrerar dig för LRP (Loyalty Rewards Program) får du som standard 10 % tillbaka i poäng. Med LRP Boost-kampanjen kan du öka den inledande procentandelen till 20 %. 

Vad måste jag göra för att kvalificera för kampanjen?

Nya medlemmar under april

1. Enrollade som ny dōTERRA Wellness Advocate eller Wholesale Customer och lade en enrollningsbeställning på minst 100 PV mellan den 1 och 30 april 2022.
2. Delta i Loyalty Rewards Program och lägg en lojalitetsbeställning (LRP) på minst 100 PV mellan 1 och 31 maj 2022.

Nya medlemmar under maj

1. Enrolla som ny dōTERRA Wellness Advocate eller Wholesale Customer och lägg en enrollningsbeställning på minst 100 PV mellan den 1 och 15 maj 2022.
2. Delta i Loyalty Rewards Program och lägg en lojalitetsbeställning (LRP) på minst 100 PV mellan den 1 och 30 juni 2022.

När upphör kampanjen?

För de som enrollade i april pågår denna kampanj till och med den 31 maj 2022.

För de som enrollar i maj pågår denna kampanj till och med den 30 juni 2022.

När kommer min poängprocent öka?

Poäng och procent justeras på eller efter den 15:e månad efter din LRP-beställning (LRP).

Vad händer med min intjänade procent när kampanjen tar slut?

Om du enrollade i april och uppfyller kampanjkraven ökar din inkomstprocent från standardvärdet på 10 % till 20 % från den 15 juni 2022.

Om du enrollade i maj och uppfyller kampanjkraven ökar din inkomstprocent från standardvärdet på 10 % till 20 % från den 15 juli 2022.

Sedan ökar din procentandel med normal takt.

LRP-information

Vad händer om jag avbryter min LRP efter att jag fått min LRP Boost?

Om du avbryter din LRP efter att du kvalificerat dig för LRP Boost minskar din procent till den normala procentsatsen.

Måste jag vara med i LRP (Loyalty Rewards Program) för att delta?

Ja. Du måste enrolla med doTERRA och registrera dig för Loyalty Rewards Program under kvalificeringsperioderna för att bli behörig för kampanjen.

Varför kan inte lojalitetsbeställningar bearbetas samma månad som jag enrollar?

Nya medlemmar kan inte lägga en lojalitetsbeställning under enrollningsmånaden. En aktiv månatlig lojalitetsbeställning (LRP-mall) behövs under hela kvalificeringsperioden innan en medlem kan lägga in en lojalitetsbeställning den följande månaden.

Jag är redan Wellness Advocate eller Wholesale Customer hos doTERRA – kan jag delta i LRP Boost?

Nej. Endast nya medlemmar som enrollar med doTERRA för första gången kan bli behöriga för den här kampanjen.

Termer

 • PV: står för Personal Volume (Personlig volym). Alla produkter har ett fast PV-värde, vilket ofta är produktens medlemspris, minus moms och frakt- och hanteringsavgifter. PV är inte lika med kostnaden för en beställning. Se produktbeskrivningen för information om PV-värdet för en specifik produkt.
 • Standardbeställning: Engångsbeställning eller återkommande beställningar av Wholesale Customer eller Wellness Advocate  
 • Lojalitetsbeställning: Engångsbeställning eller återkommande beställningar av Wholesale Customer eller Wellness Advocate   
 • Månatlig lojalitetsbeställning:Används för att ange en månatlig, återkommande lojalitetsbeställning (LRP).    
 • Engångslojalitetsbeställning:Används för att ange en engångslojalitetsbeställning (LRP).   

Regler

 • Kunder som handlar för ordinarie pris kan inte delta i kampanjen via LRP-programmet (Loyalty Rewards Program).
 • Nya medlemmar kan inte lägga in en lojalitetsbeställning samma månad som de enrollar.    
 • Personlig volym (PV) baseras på de produkter en medlem köper varje månad.
 • PV är INTE alltid lika med kostnaden för en beställning. Innan LRP slutförs i månad 2 måste medlemmen kontrollera att beställningen är värd 100 PV eller mer. Beställningar under det kvalificerande PV-värdet kommer inte att räknas.
 • Beställningar som läggs in utanför den kvalificerande tidsperioden räknas inte med i procentökningen. Inga undantag kommer att göras.
 • Medlemmar som enrollade i april måste lägga sina kvalificerande enrollningsbeställningar senast den 30 april 2022.
 • Medlemmar som enrollade i april måste slutföra sina kvalificerande lojalitetsbeställningar (LRP) senast den 31 maj 2022.
 • Medlemmar som enrollade i maj måste lägga sina kvalificerande enrollningsbeställningar senast den 15 maj 2022.
 • Medlemmar som enrollade i maj måste slutföra sina kvalificerande lojalitetsbeställningar (LRP) senast den 30 juni 2022.
 • Beställningar som har lagts in kan inte ändras, justeras eller kombineras för att kvalificera för kampanjen.
 • Om beställningen returneras kommer medlemmen inte längre att vara berättigad till procentökningen.
 • Medlemmar som enrollade i april och kvalificerade sig för kampanjen men som inte fått sina procentökningar bör kontakta kundtjänsten senast den 30 juni 2022. Undantag kan inte godkännas efter detta datum.
 • Medlemmar som enrollade i maj och kvalificerade sig för kampanjen men som inte fått sina procentökningar bör kontakta kundtjänsten senast den 31 juli 2022. Undantag kan inte godkännas efter detta datum.

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language