Akcia pri registrácii 100-100-LLV


Ako ju získať

 1. Zapíšte sa ako nový wellness konzultant alebo veľkoobchodný zákazník doTERRA a zadajte v období od 1. do 31. januára 2021 registračnú objednávku za 100 PV alebo viac.  
 2. Zadajte v období od 1. do 28. februára 2021 objednávku v rámci programu vernostných odmien vo výške 100 PV alebo viac.  
 3. Získajte ZDARMA dōTERRA balíček Lifelong Vitality Pack™ zahrnutý do vašej februárovej LRP objednávky!   

Na túto akciu sa môžu kvalifikovať iba noví členovia. 

Podmienky

 • Registračná objednávka: Registračná objednávka je prvá objednávka zadaná novým wellness konzultantom alebo veľkoobchodným zákazníkom pri zápise. Zahŕňa uvádzací balíček. 
 • LRP objednávka: Objednávka, ktorú nový člen zadá v rámci programu vernostných odmien v mesiaci nasledujúcom po registrácii. 
 • PV sa nerovná nákladom na objednávku. Pred dokončením objednávky musí nový wellness konzultant alebo veľkoobchodný zákazník skontrolovať, že objednávka má hodnotu 100 PV alebo vyššiu. 
 • Objednávky sa nedajú po zadaní meniť, upravovať alebo kombinovať, aby ste sa kvalifikovali v súvislosti s akciou. 
 • Objednávky zadané mimo obdobia akcie sa v súvislosti s akciou nerátajú. Nebudú sa uplatňovať žiadne výnimky. 
 • Aby bola akcia platná, platby elektronickým prevodom musia byť prijaté do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. V tejto súvislosti sa nebudú uplatňovať žiadne výnimky. 
 • Reaktivácia NIE JE predmetom tejto akcie. Reaktiváciu robí jednotlivec, ktorý už bol zapísaný ako wellness konzultant a chcel by si znovu aktivovať svoj účet. 
 • Registračný balíček sa bude počítať, len ak je v hodnote 100 PV alebo viac. 
  • Tým, ktorí sa kvalifikovali na akciu v januári a zadali svoju kvalifikačnú objednávku vo februári, sa k tejto objednávke pridá zdarma balíček LLV.  Ak si želáte získať vegánsky LLV balíček, musíte sa obrátiť na zákaznícky servis, aby ste začali proces vrátenia a zariadili, aby vám bol poslaný vegánsky LLV balíček.   
  • Ak ste sa v rámci tejto akcie kvalifikovali a nedostali ste zdarma váš produkt, obráťte sa na zákaznícky servis do 15. marca 2021. Po tomto termíne sa nebudú akceptovať žiadne výnimky.  

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language