Akcia 50/50


Odmenení, spolu

Podeľte sa toto leto o vrúcnosť doTERRA tak, že niekomu predstavíte životný štýl v znamení zdravia a pohody s touto akciou pri registrácii! Keď registrované osoby splnia nižšie uvedené požiadavky, registrátor aj registrovaná osoba získajú každý ZDARMA 50 produktových bodov!

Ako ich získať:

 1. Registrátori musia predstaviť novému členovi spoločnosť doTERRA.
 2. Registrované osoby sa musí prihlásiť ako nový wellness konzultant alebo veľkoobchodný zákazník doTERRA a zadať registračnú objednávku v hodnote aspoň 100 PV alebo viac v období od 1. do 31. júla 2022.
 3. OBAJA, teda registrátor aj registrovaná osoba, získajú každý po 50 produktových bodov!

Registrátor aj registrovaná osoba musia splniť požiadavky do 31. júla 2022, aby sa kvalifikovali na akciu.

Musím sa stať wellness konzultantom alebo veľkoobchodným zákazníkom, aby som mal nárok na túto akciu?

Áno. Aby ste sa kvalifikovali na túto akciu, musíte sa prihlásiť buď ako wellness konzultant, alebo ako veľkoobchodný zákazník.

Aký je rozdiel medzi tým, keď sa stanem wellness konzultantom a keď sa stanem veľkoobchodným zákazníkom?  

Veľkoobchodní zákazníci: Veľkoobchodní zákazníci sú tí, ktorí majú záujem o používanie produktov doTERRA pre svoje zdravie a pohodu a chcú nakupovať za veľkoobchodné ceny. Veľkoobchodný zákazník môže tiež získavať vernostné body v rámci programu vernostných odmien (LRP).  

Výhody veľkoobchodného zákazníka  

 • Veľkoobchodné ceny (zľava 25 %) 
 • Možnosť získať späť 10 až 30 % z vášho celkového nákupu v podobe produktových bodov ZDARMA  
 • Nárok získať ZDARMA produkt mesiaca  
 • Nepožadujú sa žiadne mesačné objednávky  

Wellness konzultanti: Wellness konzultanti majú rovnaké výhody ako veľkoobchodní zákazníci, ale majú tiež záujem o vytváranie príjmu prostredníctvom doTERRA zdieľaním našich produktov a registrovaním nových členov.  

Výhody wellness konzultanta     

 • Veľkoobchodné ceny (zľava 25 %)  
 • Možnosť získať späť 10 až 30 % z vášho celkového nákupu v podobe produktových bodov ZDARMA  
 • Nárok získať ZDARMA produkt mesiaca  
 • Možnosť získať kompenzáciu a bonusy  

Čo musím urobiť po prihlásení, aby som aktivoval/-a túto akciu?  

Aby ste boli oprávnený sa kvalifikovať na túto akciu, keď ste sa prihlásili ako wellness konzultant alebo veľkoobchodný zákazník, zadajte objednávku s minimálne požadovanou výškou PV.  

Aké produkty si môžem kúpiť, aby som dosiahol/-a požiadavku na minimálnu výšku PV pre túto akciu?  

Môžete si kúpiť akýkoľvek produkt doTERRA, pokiaľ vaša registračná objednávka dosiahne uvedenú požiadavku na minimálnu výšku PV. Zahŕňa to registračné balíky.  

Kedy dostanem produktové body zdarma?  

U tých, ktorí sa na akciu kvalifikovali v júli – produktové body budú členom pripísané na účet 20. augusta 2022.  

 • Registračná objednávka: registračná objednávka je prvá objednávka zadaná novým wellness konzultantom alebo veľkoobchodným zákazníkom, ktorá zahŕňa registračný balík alebo produkty podľa výberu, ako aj registračný poplatok.
 • PV: znamená osobný objem. Všetky produkty majú stanovenú hodnotu PV, čo býva často veľkoobchodná hodnota produktu mínus daň z predaja, poplatky za odosielanie a manipuláciu. PV sa NEROVNÁ nákladom na objednávku. Ak si chcete pozrieť stanovenú hodnotu PV pre konkrétny produkt, pozrite si opis produktu.
 • Reaktivácie: reaktiváciu robí jednotlivec, ktorý už bol zapísaný ako wellness konzultant alebo veľkoobchodný zákazník a ktorý by si chcel znovu aktivovať svoj účet.
 • Jedna objednávka sa môže kvalifikovať len na jednu akciu.  
 • Akékoľvek vrátené objednávky alebo položky, v dôsledku ktorých objednávka klesne pod požadovanú hodnotu 100 PV, sa nebudú kvalifikovať.  
 • PV sa NEROVNÁ nákladom na objednávku. Pred dokončením registračnej objednávky sa musí nový wellness konzultant alebo veľkoobchodný zákazník presvedčiť, že objednávka má hodnotu 100 PV alebo vyššiu.  
 • Registračné objednávky sa nedajú po zadaní meniť, upravovať alebo kombinovať, aby sa kvalifikovali na akciu.  
 • Počet produktových bodov, ktoré môžu registrátori v rámci tejto akcie nazbierať, nie je obmedzený.  
 • Na to, aby mal registrátor aj registrovaná osoba nárok na získanie produktových bodov, musia byť oba účty vedené v Európe.  
 • Registračné objednávky zadané mimo registračné obdobie sa nepokladajú za kvalifikačné registrácie v súvislosti s akciou. Nebudú sa uplatňovať žiadne výnimky.  
 • Aby bola akcia platná, platby bezhotovostným prevodom musia byť prijaté do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. V tejto súvislosti sa nebudú uplatňovať žiadne výnimky.  
 • Reaktivácia NIE JE predmetom tejto akcie. Reaktiváciu robí jednotlivec, ktorý už bol zapísaný ako wellness konzultant a chcel by si znovu aktivovať svoj účet.  
 • Ľubovoľný registračný balíček sa bude počítať, pokiaľ je v hodnote 100 PV alebo viac.  
 • Ak by ste sa chceli kvalifikovať na akciu, zabezpečte dodržanie všetkých týchto usmernení.  
 • U tých, ktorí sa na akciu kvalifikujú v júli – produktové body budú členom pripísané na účet 20. augusta 2022.
 • Ak máte pocit, že ste sa na akciu kvalifikovali, ale nedostali ste produktové body, obráťte sa na zákaznícky servis najneskôr do 31. augusta 2022. Po tomto termíne sa nebudú akceptovať žiadne výnimky.

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language