Есенна промоция при регистрация!


1 октомври – 30 ноември 2021

За да отбележим нашия 2021 Autumn Tour., с удоволствие представяме нашата невероятна есенна промоция при регистрация. Новите регистрирани членове могат да сe насладят на продукти на две от най-популярните ни гами – dōTERRA On Guard™ и Deep Blue™! Освен това при регистриране на нов член днес ще получите 50 продуктови точки!

Нови регистрирани членове

100pv OnGuard Mouthwash and Drops

Включете се със  100 PV или повече, за да получите БЕЗПЛАТНО:

200pv OnGuard Mouthwash and drops, deep blue rub and travel bag

Включете се с 200 PV или повече, за да получите  БЕЗПЛАТНО:

 

Вече в продажба само за ограничено време или до изчерпване на количествата.

Новите регистрирани членове трябва да се регистрират като Wellness Advocate (Уелнес консултант) или Wholesale Customer (Клиент) към doTERRA и да направят единична поръчка при регистриране на стойност 100 PV или повече в периода между 1 октомври – 30 ноември 2021 г. за да отговарят на условията на промоцията.

Регистратор

Enroller

 • Регистрирайте нов член днес със 100 PV или повече и ще получите 50 продуктови точки!

Регистраторът трябва да направи една поръчка за лоялност (LRP) от 100 PV или повече в същия месец, в който е направена поръчката на регистрирания член, за да отговаря на условията на промоцията.

Напомняне за банкови преводи

Ако имате неплатена поръчка с банков превод от предходния месец, трябва незабавно да извършите плащането. За да обработваме извършените плащания успешно, трябва да впишете номер на поръчка и идентификационен членски номер в справката на плащането. Плащанията чрез банков превод отнемат 2–5 работни дни, за да бъдат получени. За да имаме време да изчислим комисионните от поръчки през изминали месеци, трябва да получим Вашето плащане до 3-ти, за да избегнем забавяния и след това да можем да обработим плащанията до 8-ми.

ЧЗВ за нови регистрирани членове

Трябва ли да стана Wellness Advocate (Уелнес консултант) или Wholesale Customer (Клиент), за да отговарям на условията за тази промоция?

Да. Трябва да се регистрирате като Wellness Advocate (Уелнес консултант) или Wholesale Customer (Клиент) като част от необходимите критерии, за да отговаряте на условията на промоцията.

Каква е разликата между Wellness Advocate (Уелнес консултант) и Wholesale Customer Клиент)?

Wholesale Customers (Клиенти)се интересуват от употребата на продукти на doTERRA за своя уелнес и искат да закупят на цена на едро. Wholesale Customer (Клиент) може да се интересува и от събиране на точки за лоялност с Програмата за лоялност (LRP).

Ползи за Wholesale Customer (клиент)

 • Цени на едро (25% отстъпка)

 • Опция за получаване на 10 – 30% от общата сума под формата на БЕЗПЛАТНИ продуктови точки

 • Условия за получаване на БЕЗПЛАТНИЯ продукт на месеца

 • Не се изисква месечна поръчка 


Wellness Advocates (Уелнес консултанти) се вълнуват относно продуктите на doTERRA и искат да ги споделят с другите. Wellness Advocate (Уелнес консултант) може също да се интересува от създаването на доход чрез doTERRA.

Ползи за Wellness Advocate (Уелнес консултант)

 • Цени на едро (25% отстъпка)

 • Опция за получаване на 10 – 30% от общата сума под формата на БЕЗПЛАТНИ продуктови точки

 • Условия за получаване на БЕЗПЛАТНИЯ продукт на месеца

 • Възможност за получаване на обезщетения и бонуси


Какво трябва да направя, за да активирам тази промоция?

След като сте се регистрирали като Wellness Advocate (Уелнес консултант) или Wholesale Customer (Клиент), направете поръчка за минималната стойност от PV , за да отговаряте на условията на тази промоция.

Кои продукти мога да закупя, за да достигна минималната стойност от PV за тази промоция?

Можете да закупите всеки продукт на doTERRA, стига Вашата поръчка при записване да достига посочената минимална стойност от PV. Това включва комплекти за регистриране.

Вече отговарям на условията на тази промоция, кога ще получа безплатните си продукти? 

Ако отговаряте на условията на промоцията, ще получите безплатните продукти заедно със своята поръчка при регистриране.

Важи ли повторното активиране на услугите за тази промоция?

Повторното активиране на услугите НЕ ВАЖИ за тази промоция. Повторното активиране се случва, когато лице, записано отпреди като уелнес консултант, иска да активира отново акаунта си.

ЧЗВ за регистратори

Аз съм регистратор, участващ в тази промоция. Какво трябва да направя, за да отговарям на условията на промоцията?

Регистраторът трябва да регистрира нов член със 100 PV или повече, за да отговаря на условията за получаването на 50 продуктови точки. Регистраторът трябва също да обработи поръчка за лоялност (LRP) от 100 PV или повече в същия месец като поръчката при регистриране на регистрирания член.

Например: ако регистрирате някого през октомври, трябва да обработите поръчка за лоялност (LRP) за минимум 100 PV през октомври, за да отговаряте на условията на тази промоция.

Аз съм член извън Европа, мога ли да регистрирам нов член в Европа?

Да. Ако новият член, който регистрирате, има европейски акаунт, той може да се регистрира с тази промоция.

Аз съм член извън Европа и съм регистрирал нов член с европейски акаунт, ще получа ли продуктовите точки, приложими към тази промоция?

Не. За съжаление членовете извън Европа не отговарят на условията за продуктовите точки, приложими към тази промоция. Само членове с акаунт в Европа отговарят на условията на тази промоция

Аз съм член в Европа. Мога ли да регистрирам нов член извън Европа?

Да, можете, но никой от Вас няма да отговаря на условията за тази промоция. Тъй като новият член, който искате да регистрирате, няма европейски акаунт, нито Вие (регистраторът), нито участникът можете да отговаряте на условията за тази промоция.

Термини

 • Поръчка при регистриране: първата поръчка, направена от нов Wellness Advocate (Уелнес консултант) или Wholesale Customer (Клиент), която включва комплект за регистриране, продукти по избор или такса за регистриране.
 • PV: означава личен обем. Всички продукти имат определена стойност от PV, която често е стойността на едро за продукта без данък върху продажбата и такси за доставка и обработване. PV (личен обем) не се равнява на цената на поръчката. За да видите определената стойност от PV на конкретен продукт, моля, вижте описанието на продукта.
 • Повторно активиране: повторното активиране се случва, когато лице, регистрирано отпреди като Wellness Advocate (Уелнес консултант) или Wholesale Customer (Клиент), иска да активира отново акаунта си.

Правила

 • Единична поръчка може да се използва само за една промоция; тъй като това е промоция при регистриране, новият регистриран член може да участва само веднъж.
 • Независимо дали участникът отговаря на условията на промоциите със 100 PV или 200 PV, регистраторите ще получат 50 продуктови точки. 
 • Всички върнати поръчки или артикули, довели до намаляване на стойността под изискваните PV, няма да бъдат считани за отговарящи на условията на промоцията.
 • PV (личен обем) не се равнява на цената на поръчката. Преди завършване на поръчката при регистриране новият Wellness Advocate (Уелнес консултант) или Wholesale Customer (Клиент) трябва да се увери, че поръчката отговаря на условията за PV.
 • След като бъдат направени, поръчките при регистриране не могат да бъдат променени, коригирани или комбинирани, за да отговарят на условията на промоцията.
 • Регистраторите могат да трупат продуктови точки за тази промоция без ограничение.
 • За да може регистраторът да се класира за получаване на продуктови точки, неговият акаунт и акаунтът на регистрирания член трябва да се намират в Европа.
 • Поръчки при регистриране, направени извън периода на записване, не се считат на регистрации, отговарящи на условията на промоцията. Няма да бъдат направени никакви изключения.
 • Плащанията чрез банков превод трябва да бъдат получени до 10-то число на следващия месец, за да бъдат включени в промоцията. Няма да бъдат направени никакви изключения.
 • Повторното активиране на услугите НЕ ВАЖИ за тази промоция. Повторното активиране се случва, когато лице, записано отпреди като Wellness Advocate (Уелнес консултант), иска да активира отново акаунта си.
 • Всеки регистрационен комплект ще се счита за отговарящ на условията на промоцията, ако комплектът е за 100 PV или повече.
 • За лицата, които отговарят на условията на промоцията през октомври – продуктовите точки ще бъдат добавени към акаунтите на членовете на 20 ноември 2021 г. Ако смятате, че отговаряте на условията на промоцията и не сте получили продуктови точки, свържете се с Обслужване на клиенти не по-късно от 0 ноември 2021 г. След тази дата няма да бъдат направени никакви изключения.
 • За лицата, които отговарят на условията на промоцията през ноември – продуктовите точки ще бъдат добавени към акаунтите на членовете на 20 декември 2021 г.. Ако смятате, че отговаряте на условията на промоцията и не сте получили продуктови точки, свържете се с Обслужване на клиенти не по-късно от 31 декември 2021 г. След тази дата няма да бъдат направени никакви изключения.

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language