dōTERRA Europe Diamond Club | Slovenský


Zámer klubu Diamond Club

Klub Diamond Club je program určený na pomoc wellness konzultantom budovať svoje tímy a postúpiť na vyššiu pozíciu. Wellness konzultanti identifikujú potenciálnych Builders a spolupracujú s nimi, aby im pomohli rozšíriť základňu zákazníkov. Dodržiavajú sa jednoduché a efektívne duplikačné modely na vytvorenie návykov, ktoré sa osvedčili ako úspešné.

„Diamond Club má potenciál úplne premeniť vás, váš tím a vaše podnikanie do takej miery, že sa tomu nič iné nevyrovná. Nepremeškajte túto jedinečnú príležitosť.“

—Emily Wright, Executive Vice President of Leadership Development

O Diamond Club é um programa concebido para ajudar os Consultores de Bem-Estar a criar as suas equipas e a avançar na classificação. Os Consultores de Bem-Estar identificam e trabalham com potenciais builders para ajudá-los a aumentar a sua base de clientes. São utilizados modelos de duplicação simples e eficazes para criar hábitos de sucesso comprovado.

“O Diamond Club tem o potencial de transformá-lo completamente a si, à sua equipa e ao seu negócio de forma inigualável. Não perca esta oportunidade única."
—Emily Wright, Executive Vice President of Leadership Development

Chcete sa zúčastniť? Zistite, ako sa kvalifikovať na jesenný klub Diamond Club 2022 pomocou tohto linku.

Video disabled by your privacy settings

Kontaktujte nás

Kontaktujte tím Europe Diamond Club na adrese europediamondclub@doterra.com..

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language