Stronger Together | doTERRA Europe Connection 2021 (Swedish)


doTERRA Europe Connection har nått sitt slut! Det var inspirerande att se doTERRA-familjen mötas online och vi hoppas att ni har knutit nya kontakter och kommit doTERRA närmare.  

Från odlare till lokalsamhällen som vi hjälper har banden vi skapar växt sig starkare än någonsin tidigare tack vare våra medlemmars stöd och generositet. Evenemanget är en påminnelse om att vi är ett steg närmare att kunna träffas personligen igen.  

Tack för att du deltar och vi ser fram emot att träffas i Budapest 2022!

Video disabled by your privacy settings

Select Your Continent

Select Your Region

Select Your Location

Select Your Language