Cō-Impact Sourcing® - Frankincense Oil


Inköp

Varför Oman, Somaliland och Etiopien?

Vår essentiella olja är en patenterad blandning av tre typer av frankincenseharts; Boswellia carterii, Boswellia frereana och Boswellia sacra. Olika frankincenseträd trivs i olika miljöer och jordtyper. Vissa växer bäst i sandjord, medan andra klarar sig bäst i torra, steniga miljöer. Vi köper olja från flera platser för att se till att hartserna skördas där de olika Boswellia-sorterna växer bäst.

Inköp Hur fungerar det?

 Oman, Somaliland, and Ethiopia
Egyptierna, assyrierna, perserna, makedonierna och kushiterna har handlat med frankincense sedan urminnestider. Dessa värdefulla hartser ingår i det som tros vara världens äldsta globala leverantörskedja.

Den essentiella oljan kommer från hartset från frankincenseträdet. "Hartsdropparna" rengörs noggrant och sorteras efter storlek och färg före destilleringen.

I Somaliland kommer vår frankincense från Sanaag-regionen. Cirka en tredjedel av befolkningen lever i regionen och skördandet av frankincense är den främsta inkomstkällan. Träden går i arv i Somaliland och skördarna har tillgång till specifika regioner som en del av stammens rättigheter.

 

Miljöansvar för frankincense

En av doTERRAs huvudprinciper för Co-Impact Sourcing är ansvar för miljön, det vill säga att främja energieffektiv teknik, förnybar energi och minimering av avfall. Så här skyddar doTERRAs Co-Impact Sourcing-modell frankincenseträden:

  • Under alla år som människor har skördat frankincenseharts har många träd blivit ansvarslöst överutnyttjade och de har flera djupa snitt.
  • doTERRA är stolta över att stödja forsknings- och hållbarhetsprojekt som skyddar frankincenseträden.

 

Välj din kontinent

Välj din region

Välj din plats

Välj ditt språk