Cō-Impact Sourcing® - Kadidlový olej


Zaisťovanie zdrojov

Prečo Omán, Somaliland a Etiópia?

Náš esenciálny olej z kadidla je patentovaná zmes zo živice troch druhov kadidlovníka – Boswellia carterii, Boswellia frereana a Boswellia sacra. Rôznym kadidlovníkom sa darí v rôznych prostrediach a typoch pôdy. Niektorým najviac prospieva piesočnatá pôda, iným zase skalnaté suché podnebie. Zdroje zaisťujeme z rôznych oblastí, aby sme zabezpečili zber živice tam, kde sa príslušnému druhu kadidlovníka darí najlepšie.

How Does it Work?

 Omán, Somaliland a Etiópia
Kadidlo bolo už od dávnych čias drahocennou obchodnou komoditou Egypťanov, Asýrčanov, Peržanov, Macedóncov a Núbijcov. Tieto vzácne živice tvoria domnelý najstarší zásobovací reťazec na svete.

Esenciálny olej sa získava zo živice kadidlovníka. Živicové „slzy“ sa pred destiláciou starostlivo očistia a usporiadajú podľa veľkosti a farby.V Somalilande je zdroj nášho kadidla v regióne Sanaag. V tomto regióne žije približne tretina obyvateľstva a zber kadidla je hlavným zdrojom zamestnanosti.

V Somalilande sa stromy odovzdávajú z generácie na generáciu a jednotliví zberači majú prístup k špecifickým regiónom podľa kmeňového práva.

 

Spravovanie životného prostredia u kadidlovníkov

Jedným zo základných princípov Co-Impact Sourcing spoločnosti doTERRA je spravovanie životného prostredia – podpora energeticky účinných technológií, obnoviteľných zdrojov energie a minimalizácie odpadu. Takto chráni model Co-Impact Sourcing spoločnosti doTERRA kadidlovníky:

  • V priebehu rokov zberu živice kadidlovníka boli mnohé stromy nezodpovedne nadmerne využívané a majú početné hlboké zárezy.
  • Spoločnosť doTERRA s hrdosťou podporuje výskumné iniciatívy a iniciatívy udržateľnosti na ochranu kadidlovníkov.

 

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk