Zuiverheid van essentiële oliën: de kwaliteitstest CPTG™ van dōTERRA


Hoe zuiver zijn dōTERRA essentiële oliën?

De zuiverheid is de belangrijkste eigenschap van een essentiële olie. Wanneer een essentiële olie wordt vervalst of vervuild, wordt deze minder effectief. Daarom is zuiverheid voor doTERRA de allereeste prioriteit bij het produceren van essentiële oliën.

Hoe garandeert dōTERRA dat hun essentiële oliën zuiver zijn?

Vanaf het begin al is het onze missie om zuivere essentiële oliën van hoge kwaliteit met de wereld te delen. Maar omdat er geen vaste standaard voor de zuiverheid van essentiële oliën was, besloot dōTERRA om deze standaard voor zuiverheid in de essentiële olie-branche zelf maar in te stellen.

Niet alle essentiële olie-bedrijven kiezen ervoor om hoge teststandaarden te gebruiken. Sterker nog, vele bedrijven slaan belangrijke stappen over om tijd of geld te besparen. Helaas kan de 'zuiverheid' van een essentiële olie niet gegarandeerd worden wanneer deze niet goed getest wordt.

Om er zeker van te zijn dat elk flesje essentiële olie zuiver is en vrij van vervuiling of synthetische vulmiddelen, creëerde doTERRA het CPTG™ Certified Pure Tested Grade-proces. Het CPTG-proces omvat een rigoureus onderzoek van elke partij olie, samen met tests door een derde partij om transparantie te garanderen.


Waarom is het belangrijk om zuivere essentïele oliën te gebruiken?

doTERRA Oils

Sommige mensen vragen: “Is de zuiverheid van een essentiële olie echt belangrijk?” of: “Wat gebeurt er als ik een essentiële olie gebruik die niet zuiver is?”

Het antwoord is ja, de zuiverheid van essentïele oliën is belangrijk. Als je een olie gebruikt die vervalst, vervuild of aangepast is met synthetische vulmiddelen, heeft dit vaak invloed op de volledige natuurlijke voordelen van de plant.

Daarom vindt doTERRA de zuiverheid van essentiële oliën zo ontzettend belangrijk. Als je een onzuivere olie gebruikt, kan het moeilijk zijn om de voordelen te voelen en de olie veilig te gebruiken. Maar als je een zuivere, onvervalste essentiële olie gebruikt, kun je deze veilig gebruiken en genieten van het volledige potentieel ervan.


Hoe weet je of je essentïele oliën zuiver zijn?

Hoe weet je of je essentïele oliën zuiver zijn? Voordat je essentiële oliën koopt is het goed om een beetje onderzoek te doen om te ontdekken hoe het bedrijf zijn oliën inkoopt, produceert en test.

Hier zijn een paar vragen die je kunt stellen:

 • Kwaliteit van de planten: Gebruikt het bedrijf planten van hoge kwaliteit om zijn essentiële oliën te produceren? Groeien de planten in de juiste omstandigheden met de juiste landbouwmethodes?
 • Productiemethodes: Heeft het bedrijf veiligheidsprotocollen om te zorgen dat de oliën niet vervuild raken tijdens het productieproces? Worden oliën vervalst of worden er synthetische vulmiddelen toegevoegd?
 • Testmethodes: Test het bedrijf elke partij essentïele olie? Wordt er getest door onpartijdige externe partijen? Zijn de testresultaten openbaar?
 • Opslag en verwerking: Worden de oliën voorzichtig verwerkt, verpakt en opgeslagen om chemische veranderingen veroorzaakt door blootstelling aan hitte of licht te vermijden? (Amberkleurige flesjes zijn doorgaans het beste om essentiële oliën in te bewaren.)

De zuiverheid van essentiële oliën garanderen: Het CPTG-proces

dōTERRA begint het CPTG-testproces kort na de distillatie. De chemische samenstelling van elke olie wordt dan gecontroleerd. De dōTERRA-productiefaciliteit voert een tweede testronde uit om er zeker van te zijn dat de in de eerste ronde gedistilleerde en geteste oliën dezelfde zijn als de oliën die bij onze fabriek binnenkomen. Vervolgens wordt er een derde controle van de chemische samenstelling van de oliën uitgevoerd wanneer de oliën in de flesjes wordt gedaan, voordat ze naar consumenten worden verzonden.

Elke test wordt uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de essentiële oliën vrij van vervuiling zijn en dat er geen onverwachte aanpassingen zijn gedaan tijdens de productie.


8 manieren om te controleren of de dōTERRA Essentiële oliën zuiver zijn

Het CPTG-kwaliteitstestproces omvat acht belangrijke stappen om er zeker van te zijn dat elke partij dōTERRA essentiële oliën zuiver, onvervalst en veilig voor rechtstreeks gebruik is.

Dit zijn de testen die dōTERRA uitvoert om de zuiverheid van de essentiële oliën te garanderen:

 1. Organoleptische test
 2. Microbiële testen
 3. Gaschromatografie
 4. Massaspectroscopie
 5. Fourier-getransformeerde infraroodspectroscopie (FTIR)
 6. Chiraliteitstesten
 7. Isotopische analyse
 8. Testen op zware metalen

Organoleptische testen om de zuiverheid van de essentiële olie vast te stellen

Organoleptische testen omvatten het gebruik van onze menselijke zintuigen, met name zicht, reuk, smaak en tast. Deskundige distillateuren gebruiken de zintuigen als eerstelijns kwaliteitstest voor duidelijke aanwijzingen voor de acceptatie van een product. Een olie die anders dan normaal ruikt, een ongelijkmatige samenstelling of een vreemde kleur heeft, vertelt de distillateur meteen dat er iets mis is. Deze testen worden vaak uitgevoerd als eerste kwaliteitscontrolestap voordat er verder getest wordt.


Microbiële testen om de zuiverheid van de essentiële olie vast te stellen

Microbiële testen omvatten het analyseren van een partij essentiële oliën op de aanwezigheid van onverwachte micro-organismen zoals schimmels, bacteriën en virussen. Tijdens het proces wordt er een monster afgenomen dat wordt toegevoegd aan een steriel groeimiddel in een gesloten bakje of plaatje. Het monster wordt dan geïncubeerd en er wordt gekeken of er microbiële groei plaatsvindt. Deze test wordt uitgevoerd op producten die de fabriek binnenkomen en op de eindproducten voordat deze worden verzonden, om er zeker van te zijn dat er tijdens het vulproces geen vervuiling heeft plaatsgevonden.


Gaschromatografie om de zuiverheid van de essentiële olie vast te stellen

Tijdens gaschromatografie wordt een essentïele olie verdampt en door een lange buis vervoerd om de olie te scheiden in de afzonderlijke bestanddelen. Elk bestandsdeel gaat op een andere snelheid door de buis, afhankelijk van zijn moleculaire gewicht en chemische eigenschappen, die worden gemeten als ze de buis uitkomen. Met deze testmethode kunnen kwaliteitscontrole-analisten vaststellen welke bestanddelen er in een testmonster zitten.


Gas Chromatography

Massaspectroscopie om de zuiverheid van de essentiële olie vast te stellen

Massaspectroscopie wordt samen met gaschromatografie gebruikt om de samenstelling van een essentiële olie nog beter in kaart te brengen. Bij massaspectroscopie worden de bestanddelen die eerder al waren gescheiden door de gaschromatografie geioniseerd en door een reeks magnetische velden gestuurd. De hoeveelheid van elk bestanddeel kan worden vastgesteld op basis van het moleculaire gewicht en de moleculaire lading, wat nog meer inzicht geeft in de sterkte van de essentiële olie.


Fourier-getransformeerde infraroodspectroscopie (FTIR) om de zuiverheid van de essentiële olie vast te stellen

Fourier-getransformeerde infraroodspectroscopie (FTIR) wordt uitgevoerd om de sterkte en consistente kwaliteit van een partij te bevestigen. Deze testmethode identificeert de structurele bestanddelen van samenstellingen van essentiële oliën. Tijdens een FTIR-scan wordt infraroodlicht op verschillende frequentie door een monster essentiële olie geschenen, waarna de hoeveelheid door het monster geabsorbeerd licht wordt gemeten. De kwaliteit van het monster wordt bepaald door de resultaten van een FTIR-scan te vergelijken met een historische database met vastgelegde absorptieapatronen van monsters van hoge kwaliteit.


Fourier-transform infrared spectroscopy

Chiraliteitstesten om de zuiverheid van de essentiële olie vast te stellen

Chiraliteit, een term die is afgeleid van het Griekse woord voor 'hand', is een term die wordt gebruikt om de 3D-oriëntatie van een molecuul te beschrijven. Net zoals je twee handen hebt, bestaan chirale moleculen uit twee vormen, die de linker- en rechterhand worden genoemd. Je kunt dit principe visualiseren door naar je handen te kijken: als je ze naast elkaar legt, zijn ze gespiegeld.

Bij moleculen heeft elke 'hand' verschillende chemische eigenschappen, die invloed hebben op hun fysiologische interacties in het lichaam. In de natuur wordt er voornamelijk één hand geproduceerd. Maar in een laboratorium is de verhouding linker- en rechtermolecuul altijd 50/50 vanwege hun structurele overeenkomsten. De verhouding bestanddelen links en rechts kan worden vastgesteld door een speciaal soort gaschromatografie.

Hoewel deze testmethode niet wordt uitgevoerd bij elke partij, wordt het gebruikt om er zeker van te zijn dat er geen synthetische elementen in de essentiële oliën aanwezig zijn.


Chirality

Isotopische analyse om de zuiverheid van de essentiële olie vast te stellen

Materie bestaat uit hele kleine chemische bouwblokjes die we elementen noemen. Hoewel er tientallen elementen bestaan, zijn ze allemaal verschillend vanwege de protonen die ze bevatten. Soms kan een element in meer dan één stabiele vorm bestaand als het meer of minder neutronen bevat. Wanneer dit gebeurt, worden de elementen isotopen genoemd. Het element koolstof bestaan in twee stabiele isotopen, koolstof-12 (6 protonen en 6 neutronen) en koolstof-13 (6 protonen en 7 neutronen).

Omdat essentiële oliën biologische bestanddelen heeft, bestaan ze voornamelijk uit koolstofatomen en hebben ze een bepaalde verhouding van koolstof-12- en koolstof-13-isotopen. Deze verhouding is gebaseerd op de locatie op de wereld.

Met een special soort massaspectroscopie is het mogelijk om vast te stellen welke isotopen er in een bestanddeel van essentiële olie aanwezig zijn en hoeveel. Als ze van dezelfde locatie komen, zou elk bestanddeel van een essentiële olie dezelfde verhouding isotopen moeten bevatten. Als een bepaald bestanddeel een isotopsich profiel heeft dat anders is dan dat van de andere bestanddelen, weet de kwaliteitscontrole-analist dat een bepaalde essentiële olie vervalst is.


Isotopic Analysis

Testen op zware metalen om de zuiverheid van de essentiële olie vast te stellen

Testen op zware metalen toont de hoeveelheid zware metalen in een essentiële olie. Als essentiële oliën op de juiste manier zijn gedistilleerd, zouden ze geen zware metalen moeten bevatten. ICP-MS-testen worden uitgevoerd met een energieke techniek genaamd inductief gekoppeld plasma (ICP) om het monster te ioniseren. Het moster wordt dan door een massaspectroscoop gehaald, wat het monster in zijn elementdeeltjes scheidt en uitleest welke elementen er in welke mate in zitten.

Selecteer je continent

Selecteer je regio

Selecteer je locatie

Selecteer je taal