Az esszenciális olajok tisztasága: a dōTERRA CPTG™ minőségvizsgálata


Mennyire tiszták a doTERRA esszenciális olajai?

A tisztaság egy esszenciális olaj legfőbb ismérve. Ha egy esszenciális olajat szennyező anyaggal elegyítenek, akkor csökken a hatékonysága, amellyel eleget tehetne az igényeknek. A tisztaság a doTERRA számára mindenek felett áll, ez számára az elsődleges prioritás az esszenciális olajok előállításakor.

Hogyan biztosítja a doTERRA, hogy az esszenciális olajai tiszták legyenek?

Már a kezdetektől küldetésként tekintünk arra, hogy tiszta, minőségi esszenciális olajokat osszunk meg a világgal. Mivel azonban addig nem létezett egyértelmű norma az esszenciális olajok tisztaságára, a doTERRA úgy döntött, hogy maga állítja fel a tisztaság normáját az esszenciális olajok iparágában.

Nem minden esszenciálisolaj-vállalat dönt úgy, hogy szigorú tesztelési szabványok szerint végzi a tevékenységét. Igazság szerint sokan hagynak ki fontos lépéseket, hogy azzal pénzt vagy időt spóroljanak. Sajnos azonban a megfelelő tesztek elvégzése nélkül lehetetlen biztosítani, hogy egy esszenciális olaj valóban „tiszta” legyen.

Annak biztosítása érdekében, hogy minden egyes üveg esszenciális olaj tiszta és szennyezésektől vagy szintetikus töltőanyagoktól mentes legyen, a doTERRA megalkotta CPTG™ Certified Pure Tested Grade (Tanúsított, tiszta, letesztelt minőség) elnevezésű eljárását. A CPTG folyamatai az olajok minden egyes tételét szigorú vizsgálatoknak vetik alá az átláthatóság garantálása érdekében, harmadik felek által végzett további tesztekkel együtt.


Miért fontos tiszta esszenciális olajokat használni?

doTERRA Oils

Előfordul, hogy felteszik a kérdést: „Valóban számít az esszenciális olaj tisztasága?” vagy „Mi történik, ha olyan esszenciális olajokat használok, amelyek nem tiszták?”

A válasz pedig igen – az esszenciális olaj tisztasága számít. Ha olyan olajat használ, amelyet szennyező anyagokkal kevertek vagy szintetikus töltőanyagokkal módosítottak, azt a növény természetes jótékony hatásai gyakran megsínylik.

Ezért viseli a doTERRA annyira a szívén az esszenciális olajai tisztaságát. Szennyezett olaj használata esetén komoly kihívást jelenthet megtapasztalni az előnyöket, és biztonságosan használni az olajat. Ha viszont tiszta, szennyezésektől mentes esszenciális olajokat használ, akkor a biztonságos használat határain belül maradhat, és teljes erejükben élvezheti az olajokat.


Honnan tudhatjuk, hogy tiszta esszenciális olajokat használunk-e?

Miből tudja megállapítani, hogy tiszta esszenciális olajokat használ-e? Mielőtt esszenciális olajokat vásárolna, a legjobb, ha kicsit utánajár, hogyan szerzi be, állítja elő és teszteli az olajait az adott vállalat.

Íme néhány kérdés, amit feltehet magának:

 • Növényminőség: Kiváló minőségű növényeket használ a vállalat esszenciális olajai előállításához? A növényeket a megfelelő körülmények között és a megfelelő termesztési gyakorlatok szerint termesztik?
 • Előállítási gyakorlatok: Alkalmaz a vállalat biztonsági eljárásokat a szennyezések előállítás közbeni kivédése érdekében? Előfordulnak az olajokban szennyezések, illetve adnak hozzájuk szintetikus töltőanyagokat?
 • Tesztelési módszerek: Tesztel a vállalat minden tétel esszenciális olajat? Alkalmaznak pártatlan, harmadik fél által végzett teszteket? A nyilvánosság számára is elérhetők a teszteredmények?
 • Tárolás és kezelés: Kellő körültekintéssel történik a feldolgozás, a csomagolás és a tárolás a hő- vagy fényhatások általi kémiai módosulások elkerülése érdekében? (Jellemzően a borostyánszínű üveg a legjobb választás az esszenciális olajok tárolására.)

EAz esszenciális olajok tisztaságának biztosítása: A CPTG-folyamat

A doTERRA a lepárlás után rövidesen meg is kezdi CPTG-tesztelési folyamatát, amikor is minden egyes olaj kémiai összetételét felülvizsgálják. A doTERRA gyártóüzemében végzik el a második körös teszteket annak ellenőrzése céljából, hogy az első körben lepárolt és tesztelt olajok biztosan ugyanazok-e, amelyek a létesítményünkbe érkeztek. Majd az olajok üvegbe töltésekor elvégzik az olajok kémiai összetételének harmadik felülvizsgálatát, még mielőtt kiszállítanák őket a vásárlóknak.

Minden egyes tesztre annak biztosítása céljából kerül sor, hogy az esszenciális olajok ne tartalmazzanak semmilyen szennyező anyagot, és hogy az előállítás során semmilyen váratlan módosulás ne történjen.


8 módszer, hogy meggyőződjünk a doTERRA esszenciális olajok tisztaságáról

A minőségvizsgálati CPTG-folyamat nyolc fő lépésből áll annak garantálásáért, hogy a doTERRA esszenciális olajok minden egyes tétele tiszta, szennyezésektől mentes és közvetlen használatra biztonságos legyen.

A doTERRA az alábbi teszteket alkalmazza az esszenciális olajok tisztaságának biztosításáért:

 1. Érzékszervi tesztelés
 2. Mikrobiális tesztelés
 3. Gázkromatográfia
 4. Tömegspektrometria
 5. Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR)
 6. Kiralitásvizsgálat
 7. Izotópos elemzés
 8. Nehézfémvizsgálat

Érzékszervi tesztelés alkalmazása az esszenciális olajok tisztaságának megállapítására

Az érzékszervi tesztelés az emberi érzékekre támaszkodik, különös tekintettel a látásra, a szaglásra, az ízlelésre és az érintésre. Egy szakértő lepárló számára az érzékszervek jelentik a minőségvizsgálati támpontok frontvonalát, hiszen azonnal jelzéseket küldenek arról, hogy egy termék elfogadható-e vagy sem. A szokatlan illat, az egyenetlen állag vagy a különös szín azonnal elárulja egy lepárló számára, ha valami nincs rendben. Ezt a vizsgálati módszert sok esetben előzetes minőség-ellenőrzési lépésként alkalmazzák, még azelőtt, hogy bármilyen további tesztre sor kerülne.


Mikrobiális tesztelés alkalmazása az esszenciális olajok tisztaságának megállapítására

A mikrobiális tesztelés az esszenciális olajok tételenkénti elemzésével jár váratlanul előforduló mikroorganizmusok, úgymint gombák, baktériumok, vírusok vagy penész jelenlétének azonosítása céljából. Az eljárás során a termékekből vett mintát elhelyezik egy steril tápközegben, egy zárt edényben vagy lemezen. A mintát ezután inkubálják, és figyelemmel kísérik a mikrobiális növekedést. A tesztet a gyártóüzembe érkező és a forgalomba kerülő, már kész termékeken is elvégzik annak ellenőrzése érdekében, hogy az üvegbe töltés során biztos nem történt-e szennyezés


Gázkromatográfia alkalmazása az esszenciális olajok tisztaságának megállapítására

A gázkromatográfiás vizsgálat során az esszenciális olajokat párologtatják, és egy hosszú oszlopon juttatják keresztül, hogy alkotóelemeikre bontsák őket. Minden alkotóelem más és más sebességgel halad át az oszlopon a molekuláris súlyától és a kémiai tulajdonságaitól függően, amelyeket az oszlop elhagyásakor mérnek le. Ezzel a tesztelési módszerrel a minőség-ellenőrzést végző elemzők meg tudják állapítani, hogy milyen vegyületek vannak jelen a vizsgált mintában


Gas Chromatography

Tömegspektrometria alkalmazása az esszenciális olajok tisztaságának megállapítására

A tömegspektrometriát a gázkromatográfiával együtt szokták alkalmazni az esszenciális olajok összetételének további vizsgálata céljából. A tömegspektrometriás vizsgálat során a gázkromatográfiával előzőleg már izolált alkotóelemeket ionizálják, és egy sor mágneses mezőn küldik őket keresztül. Molekuláris súly és töltés alapján azonosítható minden alkotóelem mennyisége, ami további információkkal szolgál egy-egy esszenciális olaj hatóerejéről.


Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR) alkalmazása az esszenciális olajok tisztaságának megállapítására

A Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiát (FTIR) minden egyes tétel esszenciális olaj hatóerejének és következetes minőségének biztosítása céljából végzik el. Ez a tesztelési módszer azonosítja az esszenciális olajokban található vegyületek strukturális alkotóelemeit. Az FTIR-szkennerben különböző frekvenciájú infravörös fénnyel világítják át az esszenciálisolaj-mintákat, és a minták által elnyelt fény mennyiségét mérik. A minta minőségét az FTIR-beolvasás eredményeit és az adatbázisban korábban rögzített kimagasló minőségű minták fényelnyelési mintázatait összevetve határozzák meg.


Fourier-transform infrared spectroscopy

Kiralitásvizsgálat alkalmazása az esszenciális olajok tisztaságának megállapítására

A kiralitás a „kéz” szó görög megfelelőjéből ered, és a molekulák 3D-s orientációjának leírására használjuk. Ahogy nekünk két kezünk van, úgy a királis molekulák is két formában léteznek, amelyek jobb vagy bal kézként különböztethetők meg. Ezt az alapelvet könnyedén vizualizálhatja, ha megfigyeli a kezeit: ha egymás mellé helyezi őket, olyanok, mint egymás tükörképei.

A molekulák esetében mindegyik „kéz” más kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, ami hatással van a testben kiváltott fiziológiai interakciókra. A természetben az egyik kéz mindig domináns a másikhoz képest. Laboratóriumi körülmények között azonban a jobb- és balkezes molekulák eloszlása a strukturális hasonlóságok miatt mindig 50/50. A jobb- és balkezes alkotóelemek eloszlása egy különleges típusú kromatográfia segítségével állapítható meg.

Habár ennek a tesztelési módszernek az alkalmazása nem olyan gyakori, hogy minden egyes tételt érintsen, a segítségével biztosíthatjuk, hogy semmilyen szintetikus elem ne legyen jelen az esszenciális olajokban.


Chirality

Izotópos elemzés alkalmazása az esszenciális olajok tisztaságának megállapítására

Az anyag elemeknek nevezett apró kémiai építőkockákból tevődik össze. Bár több tucat elem létezik, mégis mindegyik más a benne lévő protonok miatt. Előfordul, hogy egy elem egynél több stabil formában is létezik, ha több vagy épp kevesebb neutronnal rendelkezik. Ebben az esetben az elemeket izotópoknak nevezzük. A szén elem két stabil izotóp formájában is létezik: 12-es tömegszámú (6 protonnal és 6 neutronnal) és 13-as tömegszámú szén (6 protonnal és 7 neutronnal).

Mivel az esszenciális olajok organikus vegyületek, elsődlegesen szénatomokból állnak, és bizonyos arányban 12-es és 13-as szénizotópokat tartalmaznak. Ez az arány a világ különböző helyszíneitől függően eltéréseket mutat.

A tömegspektroszkópia egy speciális típusával, megállapíthatjuk, hogy az esszenciális olaj egy alkotóelemében mely izotópok és mekkora mennyiségben vannak jelen. Ha ugyanarról a helyszínről szerezték be, akkor egy esszenciális olaj minden alkotóelemének azonos arányú izotópokkal kell rendelkeznie. Ha viszont egy adott alkotóelem mégis eltérő izotópprofillal rendelkezik, mint a többi összetevő, abból a minőség-ellenőrzést végző elemző tudja, hogy az adott esszenciális olaj szennyezett.


Isotopic Analysis

Nehézfémvizsgálat alkalmazása az esszenciális olajok tisztaságának megállapítására

A nehézfémvizsgálat bármely esszenciális olaj esetében kimutatja, hogy mennyi nehézfémet tartalmaz. Megfelelően végzett lepárlás mellett az esszenciális olajoknak nem szabad nehézfémeket tartalmazniuk. Az ICP-MS vizsgálati módszere olyan nagy energiájú közeget alkalmaz a minta ionizálásához, amelyet induktív csatolású plazmának nevezünk (ICP). A mintát ezt követően tömegspektroszkóppal is megvizsgálják, amely elemi részeire bontja a mintát, és elemzést készít arról, hogy milyen elemek és mekkora mennyiségben vannak jelen benne.

Válasszon kontinenst

Válasszon régiót

Válassza ki a tartózkodási helyét

Válasszon nyelvet