Partea a 3-a: Bazele chimiei organice -- Structurile moleculare


Una dintre competențele importante în chimie este capacitatea de a reprezenta și a recunoaște diferitele structuri moleculare. În general, moleculele sunt reprezentate folosind simbolurile atomilor (se reamintește că simbolurile pot fi găsite în Tabelul periodic), legate între ele prin linii drepte. Aceste linii reprezintă legăturile chimice covalente care se formează între atomii care alcătuiesc molecula. O linie indică o legătură simplă, două linii indică o legătură dublă și trei linii indică o legătură triplă. Mai jos, vă oferim un tabel cu denumirea și structura chimică a câtorva molecule simple. În structurile chimice de mai jos, observați atomii și legăturile dintre ei.

2x3-organic-molecular-structure-v3-eu-en-web.jpg

Deoarece hidrocarburile sunt atât de frecvente în chimia organică, există o modalitate simplificată de reprezentare a structurii acestora. Prin această metodă simplificată, atomii de carbon sunt reprezentanți prin colțuri sau capete de linii, iar liniile reprezintă legăturile chimice. Atomii de hidrogen sunt omiși din reprezentări, iar poziția lor este considerată implicită în orice spațiu necompletat cu o legătură la o altă moleculă (rețineți că fiecare atom de carbon va avea întotdeauna un total de patru legături). Orice alți atomi în afară de carbon și hidrogen sunt indicați prin simbolul chimic corespunzător. Priviți tabelul cu molecule de mai jos. În prima coloană, avem denumirea moleculei, iar în a doua coloană, structura moleculei reprezentată simplificat.

2x3-organic-molecular-structure-v3-eu-en-web.jpg

Alege continentul

Alege regiunea

Alege localizarea

Alege limba