Partea a 3-a: Valoarea istorică a uleiurilor esențiale – Grecia


2x3-greece-historic-eu-en-web.jpg

Grecia

În jurul anului 2000 î.e.n., primele civilizații din Europa au apărut în Grecia, iar odată cu dezvoltarea lor, s-a manifestat interesul pentru parfumerie și alte tratamente pe bază de plante. În scurt timp, învățații greci au ajuns în Egipt pentru a studia medicina. Oameni ca Homer (care a trăit în jurul anului 850 î.e.n.), Hipocrate (460-370 î.e.n.), Herodot (484-425 î.e.n.) și Plutarh (46-120 e.n.) au preluat tradițiile egiptenilor și au început să învețe mai multe despre compușii aromatici și plante. Cercetările lor au influențat întreaga cultură grecească și practicile acelor vremuri. De asemenea, grecii au încercat să elaboreze metode de extracție mai sofisticate. Există documente scrise referitoare la extrageri cu solvenți, în care se utilizau vin și grăsimi pentru colectarea compușilor volatili din plante.

Alege continentul

Alege regiunea

Alege localizarea

Alege limba