Partea a 3-a: Metode de distilare -- Extracția cu CO2


Extracția cu CO2

Extracția cu dioxid de carbon (CO2) este o tehnică modernă de colectare a uleiurilor esențiale, care folosește CO2 ca solvent. Deși echipamentele necesare pentru această metodă sunt costisitoare, procesul în ansamblul său este rapid și eficient comparativ cu distilarea cu abur, ambele metode permițând obținerea unui produs final de calitate superioară.

CO2 este un gaz care are capacitatea unică de a atinge starea supercritică la temperaturi și presiuni relativ mici. Starea supercritică este atinsă atunci când CO2 nu este nici complet gazos, nici complet lichid, ci are proprietăți ale ambelor stări de agregare. Această proprietate unică face ca până și uleiurile cele mai sensibile la căldură să poată fi colectate cu CO2, obținându-se un produs final pur, de cea mai bună calitate. Mai întâi, CO2 în stare gazoasă este încălzit și presurizat. Gazul de CO2 comprimat și încălzit trece în stare supercritică și devine un excelent solvent. La fel ca la extracțiile cu alți solvenți, CO2 în stare supercritică este adăugat la materialul vegetal pentru a extrage uleiul esențial. După ce amestecul rezultat este filtrat pentru a îndepărta orice materiale vegetale reziduale, presiunea și temperatura sistemului sunt reduse. Când sistemul revine la presiunea și temperatura atmosferică, proprietățile unice ale CO2 determină revenirea sa la starea gazoasă și evaporarea din ulei, lăsând în urmă un ulei esențial pur.

Deși procesul de extracție cu CO2 este costisitor, el prezintă multe beneficii. Nu doar că prin această metodă se elimină posibilitatea de a lăsa în urmă solvenți reziduali, dar se previne și modificarea structurii chimice sau a aromei uleiului, care sunt posibile în cazul altor solvenți.  CO2 este necombustibil, incolor, insipid și inodor, ceea ce îl face un solvent excelent pentru colectarea uleiurilor esențiale.

Alege continentul

Alege regiunea

Alege localizarea

Alege limba