Partea a 6-a: Fitochimie


1x1_600x600_Alkaloid_Chemical_Structure_us_en_web.jpg

Alcaloizi

Alcaloizii sunt considerați drept cea mai mare clasă de compuși naturali produși de plante, care conțin de obicei în structura lor unul sau mai mulți atomi de azot. În general, alcaloizii sunt cunoscuți drept molecule de apărare și sunt extrem de eficace în ținerea la distanță a erbivorelor periculoase. De obicei, aceste molecule au gust amar (pentru a împiedica erbivorele să continue să le mănânce) sau sunt otrăvitoare. Deoarece aceste molecule conțin în structura lor componente azotate, ele au capacitatea să acționeze ca agoniști sau antagoniști la nivelul sistemului neurologic al animalelor. Aceasta înseamnă că pot lua locul neurotransmițătorilor din organism, interferând cu activitatea lor normală și determinând, astfel, efecte toxice. Deși sunt periculoși pentru unele organisme, au fost descoperite multe aplicații unice și recreative ale alcaloizilor. Câteva exemple de alcaloizi sunt efedrina, cafeina, cocaina, morfina și nicotina.

Alege continentul

Alege regiunea

Alege localizarea

Alege limba