Partea a 5-a: Metabolismul plantelor


3x2_842x561_respiration_us_english_web.gif

Respirația

După ce planta a produs moleculele de zahăr necesare pentru a se hrăni, are nevoie de un mecanism prin care să utilizeze aceste zaharuri în scopul producerii de energie. Acest proces poartă numele de respirație și funcționează prin descompunerea moleculelor de zahăr, în vederea obținerii energiei necesare pentru realizarea proceselor plantei. Procesul de respirație poate fi rezumat prin ecuația:
 
C6H12O6 (glucoză) + O2 → CO2 + H2O
 
Această ecuație arată că, în combinație cu oxigenul, glucoza se descompune, producând dioxid de carbon și apă. Energia eliberată prin această reacție este colectată în moleculele de ATP.
 
La fel ca în cazul fotosintezei, procesul de respirație astfel exprimat pare simplu, dar de fapt, implică cinci reacții separate și complexe.
 
    • Glicoliza: Mai întâi, molecula de glucoză cu șase atomi de carbon este scindată în două molecule de piruvat cu câte trei atomi de carbon. Această etapă are loc la nivelul citoplasmei celulare
  • Formarea acetil-CoA: Pe urmă, fiecare dintre noile molecule de piruvat se transformă în acetil coenzimă A (acetil-CoA).
  • Ciclul Krebs: Acetil-CoA intră apoi în ciclul Krebs, un proces care necesită opt etape repetate. Fiecare ciclu Krebs produce multe molecule transportatoare de energie. Rețineți că fiecare moleculă de glucoză produce două molecule de acetil-CoA, care, la rândul lor, vor necesita două cicluri Krebs. Această etapă are loc la nivelul mitocondriilor celulare.
  • Lanțul de transport al electronilor: Lanțul de transport al electronilor are loc tot la nivelul mitocondriilor celulelor și funcționează prin transformarea energiei obținute din descompunerea zaharurilor în energie utilizabilă de celulă. Scopul lanțului de transport al electronilor este de a genera energie potențială, în vederea producerii puterii necesare pentru ultima etapă a respirației.
  • Complexul ATP sintetază: Complexul ATP sintetază este localizat la nivelul membranei interne a mitocondriilor. În interiorul complexului ATP sintetază, se găsește un canal care permite energiei potențiale din lanțul de transport al electronilor să producă energie, care este captată de moleculele de ATP. Această etapă este responsabilă pentru producerea celei mai mari cantități de energie din molecula inițială de glucoză.
 
Deși o plantă utilizează dioxid de carbon și produce oxigen prin fotosinteză, iar apoi folosește oxigen și produce din nou dioxid de carbon prin respirație, per total, planta produce mai mult oxigen și utilizează mai mult dioxid de carbon. Acest lucru permite animalelor și oamenilor să folosească numai oxigen și să producă numai dioxid de carbon.

Alege continentul

Alege regiunea

Alege localizarea

Alege limba