Partea a 4-a: Celula vegetală


3x2_600x400_Plant_Cell_Diagram_us_en_web.jpg

Prezentare generală

Celulele sunt unitățile structurale și de reproducere fundamentale ale tuturor organismelor vii. Una dintre funcțiile celulei este de a produce metaboliți primari (acizi nucleici, proteine, carbohidrați și lipide) necesare supraviețuirii. În interiorul fiecărei celule se găsesc organite (structuri celulare diferențiate care îndeplinesc funcții specifice). Structura celulei și funcțiile diferitelor organite ale plantei sunt descrise detaliat mai jos.
 
Interiorul celulei conține două părți principale: citoplasma și nucleul. Ambele părți sunt conținute în interiorul membranei plasmatice, o rețea de proteine și lipide care formează peretele extern al celulei și stabilește ce materiale pot să intre și să iasă din aceasta. Spre deosebire de celulele animale, celulele vegetale au și un perete celular rigid, format din celuloză, care înconjoară membrana plasmatică. Acest perete împiedică intrarea sau ieșirea neadecvată a apei în exces prin peretele celulei, permițând menținerea unui nivel echilibrat de apă. Nucleul conține ADN-ul, adică „schița” pentru producerea proteinelor. Citoplasma găzduiește toate celelalte organite, adică reticulul endoplasmatic, ribozomii, aparatul Golgi, mitocondriile, cloroplastele și vacuolele. Fiecare organit îndeplinește o funcție specializată unică prin care contribuie la funcționarea generală a celulei.
 
Reticulul endoplasmatic (RE) este alcătuit din două părți: RE neted și RE rugos. RE neted produce lipidele și modifică structura unor carbohidrați. RE rugos își datorează numele ribozomilor prezenți pe suprafața sa. Ribozomii sunt organite sferice mici, care contribuie la sinteza proteinelor prin citirea ARN-ului și translația acestuia în proteine. Ribozomii se găsesc atât fixați pe suprafața RE, cât și liberi în citoplasmă. RE rugos este sediul principal al sintezei și asamblării proteinelor eliberate de celulă. Întreg materialul produs la nivelul RE trece în aparatul Golgi pentru a fi depozitat, modificat, împachetat și transportat în afara celulei sau către alte sedii de la nivelul membranelor celulare. RE neted și aparatul Golgi sunt sediile de producere a uleiurilor esențiale la nivelul celulelor.
 
Fiecare celulă vegetală conține zeci de mitocondrii – organite considerate drept „uzinele energetice” ale celulei. Mitocondriile conțin echipamentul necesar pentru generarea energiei utilizabile din hrană (descris mai detaliat în secțiunea următoare, „Metabolismul plantelor”). Mitocondriile sunt singurele organite, în afară de nucleu, care conțin material genetic. Acest material genetic este format dintr-un ADN simplificat și ribozomi și este utilizat pentru a produce enzime speciale necesare pentru producerea de energie.
 
Plantele conțin, de asemenea, organite unice, diferite de cele care se regăsesc în celulele animalelor. De exemplu, plantele prezintă vacuole centrale mari. Vacuolele stochează apa și produsele reziduale, ajută celula să își mențină forma și o detoxifică de substanțele nocive. Un alt organit care se găsește exclusiv la plante este cloroplastul. Cloroplastele conțin pigmenți verzi care dau plantelor culoarea caracteristică și reprezintă, de asemenea, sediul fotosintezei. Chiar și plantele care nu realizează fotosinteza conțin cloroplaste.
 
Deși fiecare parte a celulei îndeplinește un rol diferit și autonom, toate piesele alcătuiesc un întreg care constituie baza tuturor formelor de viață.

Alege continentul

Alege regiunea

Alege localizarea

Alege limba