Shipping Rewards Program FAQ


Vi håller på att översätta våra webbplatser. Följande sida är ej tillgänglig på språket för närvarande. Därför visas den engelska versionen fram till att översättningen är tillgänglig.

A: No, Retail Customers cannot receive Shipping Rewards Points on their order.
A: Yes, 50% of the SRP points can be earned if the order is placed online.
A: Shipping Rewards Points will be added to accounts during the commission run, on approximately the 15th of every month.
A: If an order is returned, any Shipping Rewards Points earned from that order will be deleted.
A: The oldest points on the account will be used first.
A: Yes, Shipping Rewards Points will expire one year from the month in which they were earned.
A: No. Shipping Rewards Points can be used on future product, but not towards shipping or VAT.
A: The Shipping Rewards Program (SRP) helps our members earn product points that can be used to purchase doTERRA product. .

Behöver du hjälp?

VANLIGA FRÅGOR Kontakt

Välj din kontinent

Välj din region

Välj din plats

Välj ditt språk