PREDĹŽENÉ: Darček na tieto sviatky
200 PV = olej Kadidlo ZDARMA


Nezmeškajte váš olej Kadidlo (15 ml) ZDARMA pri zadaní jednej objednávky za 200 PV do 15. januára 2023!

V minulosti bol olej Kadidlo známy ako cenný a vzácny na celom svete. Keď získate váš olej Kadidlo zdarma, dovoľte, aby vám pri každom použití jeho špeciálny význam pripomenul drahých najbližších a rodinu.

Ako sa kvalifikovať

Zadajte jednu objednávku za 200 PV alebo viac do 15. januára 2023.

K dispozícii iba na obmedzený čas alebo do vypredania zásob.

Kto je oprávnený kvalifikovať sa na túto akciu?

Na túto akciu majú nárok všetci členovia vrátane wellness konzultantov, veľkoobchodných zákazníkov a maloobchodných zákazníkov.

Koľkokrát sa môžem kvalifikovať na túto akciu?

V priebehu mesiaca sa môžete kvalifikovať na túto akciu až štyrikrát. Ak sa chcete kvalifikovať na túto akciu až štyrikrát v priebehu mesiaca, musíte zadať samostatné jednotlivé objednávky za 200 PV, aby ste sa kvalifikovali.

Aké typy objednávok sa kvalifikujú na túto akciu?

Na túto akciu sa kvalifikujú všetky typy objednávok vrátane štandardných, vernostných (LRP), jednorazových vernostných, maloobchodných a registračných objednávok.

Aké produkty si mám kúpiť, aby som dosiahol/dosiahla požiadavku na minimálnu výšku PV pre túto akciu?

Môžete si kúpiť akýkoľvek produkt doTERRA, pokiaľ vaša objednávka dosiahne uvedenú požiadavku na minimálnu výšku PV.

Ako získam produkt (produkty) zdarma uvedené v tejto akcii?

Na pokladni sa produkt (produkty) zdarma automaticky pridá (pridajú) na vašu objednávku a na faktúre sa objavia so sumou 0 EUR.

 • PV: znamená osobný objem. Všetky produkty majú stanovenú hodnotu PV, čo býva často veľkoobchodná hodnota produktu mínus daň z predaja, poplatky za odosielanie a manipuláciu. PV sa NEROVNÁ nákladom na objednávku. Ak si chcete pozrieť stanovenú hodnotu PV pre konkrétny produkt, pozrite si opis produktu.
 • Štandardná objednávka: jednorazová objednávka zadaná maloobchodným zákazníkom, veľkoobchodným zákazníkom alebo wellness konzultantom.
 • Vernostná objednávka: jednorazová alebo opakovaná objednávka zadaná veľkoobchodným zákazníkom alebo wellness konzultantom.
 • Mesačná vernostná objednávka: využíva sa na stanovenie mesačnej, opakovanej vernostnej objednávky (LRP) z jednorazovej vernostnej objednávky.
 • Jednorazová vernostná objednávka: využíva sa na stanovenie jednorazovej vernostnej objednávky z mesačnej vernostnej objednávky.
 • Skôr ako zadáte objednávku sa musíte presvedčiť, že objednávka má hodnotu 200 PV alebo vyššiu.
 • Ak je vaša objednávka za 400 PV alebo viac, získate len jednu položku zdarma. Môžete sa kvalifikovať len raz za objednávku.
 • Objednávky sa nedajú po zadaní meniť, upravovať alebo kombinovať, aby ste sa kvalifikovali v súvislosti s akciou.
 • Objednávky zadané mimo obdobia akcie sa v súvislosti s akciou nerátajú. Nebudú sa uplatňovať žiadne výnimky.
 • Samostatné objednávky, ktoré v súčte dosahujú hodnotu PV požadovanú na kvalifikáciu na túto akčnú ponuku, nevytvárajú nárok na kvalifikáciu. Na získanie produktu (produktov) zdarma je možné sa kvalifikovať len samostatnou objednávkou v požadovanej hodnote PV.
 • Bezplatné produkty nemajú peňažnú hodnotu a nemôžu sa vymeniť za body ani vrátiť.
 • Aby bola akcia platná, platby bezhotovostným prevodom musia byť prijaté do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Nebudú sa uplatňovať žiadne výnimky.
 • Ak ste sa v rámci tejto akcie kvalifikovali a nedostali ste zdarma váš produkt (produkty), obráťte sa na zákaznícky servis najneskôr do 15. februára 2023. Po tomto termíne sa nebudú akceptovať žiadne výnimky.

Vyberte váš kontinent

Vyberte váš región

Vyberte vašu polohu

Zvoľte si váš jazyk